Nr 2/21 2021-04-08

Dags att hedra vår grundskolas fader

Det är hög tid att hedra grundskolans fader Fridtjuv Berg. Visst är han värd att minnas mer än en F-5-skola i Ödeshög?

Känner du till Fritjuv Bergs skola? Den ligger i Ödeshög och är en F- 5-skola på Storgatan. Namnet har den fått efter ortens store son, Fridtjuv Berg.
Däremot är kanske Anna Whitlocks gymnasium mera bekant? Det är det senaste tillskottet av kommunala gymnasieskolor i Stockholm och har fått namn efter en skollegendar i huvudstaden, Anna Whitlock, samtidig med Berg.
Om de båda har två stora biografier utkommit ut de senaste åren. Förra året kom Anna Whitlock, Reformpedagog och rösträttsledare av Anders Johansson, för ett par år sedan Politik och pedagogik, en biografi över Fridtjuv Berg, av Joakim Landahl.
Anna startade en flickskola och sedermera en samskola i Stockholm 1892. Samskola betydde alltså inte flick- respektive pojkskola utan att de båda könen undervisades tillsammans.
Samundervisning skulle motverka "flickors falska blyghet" och gossarnas "alltför stora vildhet".

Att starta en skola var för kvinnor ett sätt att försörja sig förutom att ge flickor högre utbildning. De hade inte tillträde till de statliga läroverken. När folkskolan infördes 1842 fanns det bara fem högre flickskolor i Sverige.
I och med att flick- och samskolorna stod utanför det offentliga skolväsendet, var det möjligt att pröva nya pedagogiska vägar. Hos Anna Whitlock undervisades till exempel både flickor och pojkar i textil- och träslöjd . Radikalt värre, om man tänker på hur lång tid det tog innan grundskolan tillämpade samma sak.
Anna Whitlock tillhörde den kulturella grupp som räknades i Stockholm under sin livstid, och Johanssons bok är en formidabel name dropper, över Stockholms innekretsar under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Säg den kulturförälder som inte satte sina barn i hennes skola?
I Johanssons bok finns Fridtjuv Berg med på ett par hörn. Det gör dock inte Anna i Landahls biografi.
Det beror kanske att de verkade på olika arenor. Fridtjuv Berg var aktiv inom folkskollärarnas led, riksdagsman och senare som minister i Karl Staafs regering. Men hans verk lever kvar i högre grad än Anna Whitlocks. Den grundskola som vi har idag har sin grund i den skola som Berg lanserade i sin skrift Folkskolan såsom bottenskola 1883.
Så visst är han värd en lite större skola än den i Ödeshög?
Kanske kommer Stockholms nästa stora grundskolebygge få hans namn (fråga dock Ödeshög först!)?
Namnet på gymnasieskolan blev ett tidigare skolborgarråd i Stockholm inspirerad till efter tv-serien om Fröken Friman där Anna Whitlock fanns med i rösträttskampen.
Vad ska krävas för att Fridtjuv ska bli mer hågkommen, mer än för den underbara stavningen av förnamnet? Ryck ut utbildningshistoriker!

Fler nyheter

Rekrytering - frågan som borde oroa alla

2021-09-15

12 600 lärare behöver behöver utexamineras varje år fram till 2033. Det kommer att behövas 45 000...

Ska vi tolerera sveket mot våra ungdomar?

2021-05-24

När Skolverket startade för drygt 30 år sedan, var det i ett helt nytt landskap. Styrningen var n...

Dags att hedra vår grundskolas fader

2021-04-08

Det är hög tid att hedra grundskolans fader Fridtjuv Berg. Visst är han värd att minnas mer än en...

I väntan på att det normala blir normalt

2021-02-08

En nötskrika, en talgoxe och en rödhake, konkurrerar som bäst om talgbollarna som hänger i ett...

Var är tajmingen, Lärarförbundet?

2020-11-24

När covid-19-pandemins andra våg sköljer över oss, passar Lärarförbundet på att utse landets bäst...