2021-02-08

I väntan på att det normala blir normalt

En nötskrika, en talgoxe och en rödhake, konkurrerar som bäst om talgbollarna som hänger i ett äppelträd utanför mitt fönster. Min pappa biologiläraren skulle var imponerad över alla fågelarter som jag lärt mig den här vintern. För inte säga överraskad!
Och jag är lite irriterad att jag inte kan skilja ut fler arter.
Men gläds så mycket när hackspetten, den större, också hittar fram till talgbollarna. Så vacker den är!
Gladan som är vanlig här i östra Skåne är lätt att känna igen när den elegant seglar över fälten, men de övriga rovfåglarna (visst har de blivit många fler!) som sitter och bevakar på staket och skyltar är svåra att känna igen. Duvhök? Kärrhök?

"Du Anders", säger barnen till rektor Anders Ringård som skriver dagbok på skolledarna.se, "det är härligt att vara tillbaka i skolan". Skolan i Bollnäs öppnar igen för högstadieeleverna, och det normala är normalt igen. Förhoppningsvis terminen ut.
Det något onormala är att skollunchen delas ut på sen eftermiddag, eftersom det inte ska blir några köer under dagen. Bra idéer är det också gott om!
Det är det normala som är det nya svarta.
Så härligt det kommer att bli att kunna gå på bio, ta en kaffe tillsammans på fiket runt hörnet, stå i en kö utan att behöva se sig över axeln hur nära personen bakom ställt sig.
Det viktigaste är kvaliteten i undervisningen, säger Monica Sonde, ny chef för skola och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och regioner, SKR, i en intervju på sidan 6. Och att lärarna får koncentrera sig på sitt huvuduppdrag, att undervisa.
Det borde ju inte behövas sägas, eller hur? Det är ju det normala. Och självklara.
Att undervisa har väl alltid varit lärarnas självklara uppdrag. Och för rektorerna att underlätta det så mycket som möjligt för sin lärare.

Men en återkommande tagg är hur pandemin kommer att påverka barn och ungas framtidsdrömmar, tro på att det blir som vanligt igen.
Ett år som går lite på halvfart för oss, är en ocean av tid när man är sju, fjorton eller arton.
Här är det också dags för att återvända till ett annat av skolans kärnuppdrag: att skapa drömmar, ha höga förväntningar på att alla kan lyckas och att skapa meningsfullhet.
Nu flyttar jag en av talgbollsstationerna! Kråkorna och koltrastarna är på dem alldeles för mycket. Det är småfåglarna jag bryr mig om!

Fler nyheter

Skolverket ut i landet - och sluter cirkeln

2022-05-03

På 1990-talet spreds det nya Skolverket över landet. Nu är det dags för en ny decentralisering....

Viktig brandfackla om skolans klasskillnader

2022-03-18

Mellan Lund och Malmö är det endast två mil. Men mellan skolorna i de båda städerna är det en eno...

Inrätta ett mellanår - det tjänar alla på

2022-02-08

Få ungdomar väljer ett yrkesprogram, vilken kan bero på att det är svårt att välja yrke när man ä...

Klåfingriga politiker inget nytt för skolan

2021-12-07

En allvarlig Fridjtuv Berg spanar ned på mig på mitt arbetsrum på Sveriges Skolledarförbunds...

Naivt - eller en lösning på problemet med sfi?

2021-10-20

Kalla mig gärna naiv, skriver Kerstin Weyler, men debattartikeln från fyra lärare kanske innehåll...