Nr 6/21 2021-12-07

Klåfingriga politiker inget nytt för skolan

En allvarlig Fridjtuv Berg spanar ned på mig på mitt arbetsrum på Sveriges Skolledarförbunds kansli. Jag undrar vad han skulle säga om min tidning som har utgångspunkten i att skolledare är en profession för sig. Ganska nöjd tror jag han skulle vara, som en av de första lärartidningsredaktörerna, bland annat i Svensk Lärartidning.
För är det någon som präglat lärares och skolledares professionsfrågor så är det Fridtjuv. Kolla också stavningen av hans namn.
Bakom den finns också en av hans stora insatser, stavningsreformen 1906. Då var Berg ecklesiastikminister. Tre år tidigare hade Sveriges Allmänna Folkskollärareförening vänt sig till regeringen med ett förslag att förenkla stavningen och skippa hv för v, dt för t, med mera.
Flera lärargrupper ställde sig bakom kravet och det blev något lättare för svenska elever att stava. Himla hallå var det om reformen och då, liksom nu, blandade sig politiken in i saken.

Jag tror att Berg också hade varit mycket nöjd över den gåva som Sacoordföranden Göran Arrius fick av Lärarförbundets dito, Johanna Jaara Åstrand, när det stod klart att Lärarförbundet fått ja att bli medlem i Saco.
På Göran Arrius nattduksbord ligger nu, hoppas jag, gåvan – Politik och Pedagogik, en biografi över Fridtjuv Berg, av Joakim Lindahl.
Jag antar att Johanna Jaara Åstrand har läst den, inför det intensiva arbete som i detta nu sker inför en eventuell ny organisering (det ordet hade Berg inte gillat!) mellan LR, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund. Har ni tid, Fahlén och Nilsson, läs boken ni också.
För det var inte a piece of cake att ena Sveriges lärare och lärarinnor, kvinnliga och manliga folkskollärare (skulle verkligen kvinnorna ha samma lön som männen?). Vem skulle stå för lärarnas fortbildning – professionen eller staten? Intensiva diskussioner och upprörda känslor även då.

Jag tror också Berg hade varit nöjd med att hans gamla departement numera talar om skolans två uppgifter – undervisning och ledning av undervisning. Det är en framgång för Sveriges Skolledarförbund att utbildningsdepartementet numera formulerar uppdraget så. Två professioner alltså i skolan.
En annan notering i den riktningen är att departementet numera skriver undervisning i fritidshemmet. Inte verksamhet. Följdriktigt eftersom fritidspedagog är ersatt av lärare i fritidshem.
Hm, vad hade Berg sagt om det...

Fler nyheter

Skolverket ut i landet - och sluter cirkeln

2022-05-03

På 1990-talet spreds det nya Skolverket över landet. Nu är det dags för en ny decentralisering....

Viktig brandfackla om skolans klasskillnader

2022-03-18

Mellan Lund och Malmö är det endast två mil. Men mellan skolorna i de båda städerna är det en eno...

Inrätta ett mellanår - det tjänar alla på

2022-02-08

Få ungdomar väljer ett yrkesprogram, vilken kan bero på att det är svårt att välja yrke när man ä...

Klåfingriga politiker inget nytt för skolan

2021-12-07

En allvarlig Fridjtuv Berg spanar ned på mig på mitt arbetsrum på Sveriges Skolledarförbunds...

Naivt - eller en lösning på problemet med sfi?

2021-10-20

Kalla mig gärna naiv, skriver Kerstin Weyler, men debattartikeln från fyra lärare kanske innehåll...