Nr 5/21 2021-10-20

Naivt - eller en lösning på problemet med sfi?

Kalla mig gärna naiv, skriver Kerstin Weyler, men debattartikeln från fyra lärare kanske innehåller lösningen på problemet med sfi-undervisningen.

Jag vet att det inte går till så här. Men låt oss göra ett experiment.
Här är bakgrunden:
I slutet av september skrev fyra sfi-lärare en mycket intressant artikel om undervisningen i svenska för nyanlända på DN-debatt.
De framförde fyra skäl till att inte resultaten inte är så mycket att skriva hem om. Eleverna, deltagarna eller de studerande, vad nu namnet för dagen är för de som läser svenska, inte hinner plugga ordentligt. För att lära sig språk som vuxen behöver man studera hårt. Läsa läxor. Öva glosor. Läsa högt. Repetera.
Låt deltagarna göra det på heltid, fyll inte veckan med andra aktiviteter.
Vuxna som studerar svenska har inte bara rättigheter att få studera utan skyldigheter följer med. Sfi är ingen sysselsättningsåtgärd. Satsa på dem som vill lära sig, övriga som inte är aktiva får avsluta sina studier.

Det är inte heller rimligt att de som saknar grundskoleutbildning kan gå vidare till en undersköterskeutbildning till exempel, menade artikelförfattarna. De får mindre undervisning i svenska än de som läser enstaka kurser.
Och slutligen, anser skribenterna, att det finns ekonomiska intressen att behålla de studerande så länge som möjligt i systemet, och att antalet utförare bör begränsas.
Man kan tycka vad man vill om det sistnämnda, men vore inte det bra att någon, på till exempel utbildningsdepartementet i Stockholm säger:
- Vi kanske ska bjuda hit de fyra, lyssna på deras erfarenheter, här har vi kanske en lösning varför resultatet inte motsvarar våra stora satsningar. Kanske de som jobbar med frågorna har bättre insikter än vi här, eller de på Skolverket? Vi gör ett experiment – kan de komma om två veckor?

Nej, det händer nog inte. Naiv skulle mina gamla kolleger på Skolverket kalla mig igen, som när jag föreslog att plocka in lite mer lärare när vi diskuterade nya kursplaner (fast så blev det så småningom i alla fall!)
Naivt är det kanske också när man tycker att det är idiotiskt att det nya läsrådet på Kulturrådet saknar svensklärare bland sina ledamöter. Ja, inte en skolbibliotekarie heller, som många påpekat.
Jag är övertygad om att Handels rektor Lars Strannegård, som slåss för mer kultur för sina studenter, är en utmärkt person. Men hans plats kanske skulle ha kunnat gå till en som vet vad som gör en elev till en läsande individ. Som vet hur väcka läsglädjen och etablera ett livslångt intresse för böcker.
Nej, det kanske är alldeles för enkelt, regeringen! Rent av naivt.

Fler nyheter

Naivt - eller en lösning på problemet med sfi?

2021-10-20

Kalla mig gärna naiv, skriver Kerstin Weyler, men debattartikeln från fyra lärare kanske innehåll...

Rekrytering - frågan som borde oroa alla

2021-09-15

12 600 lärare behöver behöver utexamineras varje år fram till 2033. Det kommer att behövas 45 000...

Ska vi tolerera sveket mot våra ungdomar?

2021-05-24

När Skolverket startade för drygt 30 år sedan, var det i ett helt nytt landskap. Styrningen var n...

Dags att hedra vår grundskolas fader

2021-04-08

Det är hög tid att hedra grundskolans fader Fridtjuv Berg. Visst är han värd att minnas mer än en...

I väntan på att det normala blir normalt

2021-02-08

En nötskrika, en talgoxe och en rödhake, konkurrerar som bäst om talgbollarna som hänger i ett...