Nr 4/21 2021-09-15

Rekrytering - frågan som borde oroa alla

12 600 lärare behöver behöver utexamineras varje år fram till 2033. Det kommer att behövas 45 000 nya lärare och förskollärare. Detta är en fråga som borde oroa alla svenska politiker.

Vi talar ju inte om elektriskt lärande, säger Jonas Linderoth när vi ses, dubbelvaccinerade, över en kopp kaffe i hans kök i Kungsbacka.
Varför då så mycket om digitalt lärande?
Säger han inte – men jag tycker mig ana det mellan raderna.
När eleverna lär sig sy på symaskin, eller i lagar mat på en elektrisk spis, är det ingen big deal att maskinerna styrs av elektricitet. Blir liksom inte elektriskt lärarande bara därför, med Jonas ord.
Så har jag aldrig tänkt – men vilken utomordentlig tanke.
Så borde vi ju självfallet diskutera det digitala lärandet också. Ett begrepp. Ett verktyg bland andra.
Självfallet, som majestätet säger, är det viktigt att undervisa om digitaliseringens betydelse för vårt samhälle. Som en gång, elektricitetens betydelse för utvecklingen.
Frågan är vad som har betytt mest – elektriciteten eller digitaliseringen. För tidigt att säga kanske. Men spännande fundering.

I det här numret har vi ett reportage om små skolor i glesbygd. Det är kanske en av de mest brännande frågorna inför valet om precis ett år. Nedläggning eller ha skolorna kvar trots att elevunderlaget sviktar.
Ett getingbo för politiker att ge sig in i. Många politiska karriärer har stoppats på skoltrappan.
Det är självklart trist när skolor måste läggas ned på grund av för få elever. Men det är också svårt att rekrytera legitimerade lärare till mindre skolor. Men det verkar som det inte spelar lika stor roll för föräldrar som närheten till skolan. Vill man inte att de bästa lärarna ska undervisa ens barn.
Rätta mig om jag har fel!

För om det är något som bör oroa samtliga svenska politiker dag och natt, är det rekryteringen av nya lärare. Uppskattningen av exakt hur många som behövs varierar, men 2019 publicerade Skolverket en prognos som vi väl kan lita på: 45 000 nya behöriga lärare och förskollärare behövs fram till 2033. För att ersätta de som går i pension och för att antalet barn växer stadigt, behöver 12 600 lärare per år utexamineras. Nära tre tusen fler än de som lämnar lärarutbildningen varje.
2033 – om bara tolv år! Det tar ju också ett antal år för lärare att gå sin utbildning.
Det viktigaste nu är nog inte att öka antalet platser lärarutbildningen, utan att se till att de som antas också klarar sin utbildning.
Där finns också ett stort utvecklingsområde.
Som man brukar säga när läget är oroväckande, och idéerna sinar.

Fler nyheter

Skolverket ut i landet - och sluter cirkeln

2022-05-03

På 1990-talet spreds det nya Skolverket över landet. Nu är det dags för en ny decentralisering....

Viktig brandfackla om skolans klasskillnader

2022-03-18

Mellan Lund och Malmö är det endast två mil. Men mellan skolorna i de båda städerna är det en eno...

Inrätta ett mellanår - det tjänar alla på

2022-02-08

Få ungdomar väljer ett yrkesprogram, vilken kan bero på att det är svårt att välja yrke när man ä...

Klåfingriga politiker inget nytt för skolan

2021-12-07

En allvarlig Fridjtuv Berg spanar ned på mig på mitt arbetsrum på Sveriges Skolledarförbunds...

Naivt - eller en lösning på problemet med sfi?

2021-10-20

Kalla mig gärna naiv, skriver Kerstin Weyler, men debattartikeln från fyra lärare kanske innehåll...