Nr 3/21 2021-05-24

Ska vi tolerera sveket mot våra ungdomar?

När Skolverket startade för drygt 30 år sedan, var det i ett helt nytt landskap. Styrningen var ny, finansieringen likaså, och framför allt var verket nytt. Ett entusiastiskt gäng på drygt 100 personer (sic!) skulle skapa nytt, och inte kopiera de myndigheter som lagts ned, Skolöverstyrelse, länsskolnämnder och Statens institut för läromedelsfrågor.
Framför allt hade det varit alltför många rapporter på den gamla myndigheten.
Nej, här skulle nya sätt att kommunicera med huvudmännen skapas. Eftersom verket skulle stanna vid gränsen, ja ni minns.
Frid och fröjd tills regeringen efter ett tag ville veta hur det gick för svenska elever. Ett evigt och verkligen berättigat intresse.

Men vad fanns i det nya verkets annaler? Tja, inte särskilt mycket. Men s hade inte den gamla myndigheten något som visade lite hur det stod still? Och fanns det inte någon ibland oss som hade jobbat med det?
Trots att det mesta som var SÖ-märkt var no no, togs det påbörjade arbete med en nationell utvärdering upp. Och 1992 och 1993 kunde Skolverket presentera en nationell utvärdering.
Publikationen har utgått meddelar Skolverkets hemsida (åtminstone stod det så när jag senast tittade), men sammanfattar ändå den så här:
En sammanfattning av resultat som kommit fram vid den nationella utvärderingen av grundskolan, årskurs 9. Redovisningen bygger på skolbedömningar, uppgifter som eleverna lämnat om skolan och ett urval av resultat från kunskaps- och färdighetsbedömningar.
Det har väl funnits fler nationella utvärderingar, men sedan 2000 har bokstavsundersökningarna dominerat.

Det kanske är dags att tänka nytt, eller rättare sagt nygammalt.
Något som också Sveriges Skolledarförbund föreslår i sin nya utbildningspolitiska policy:
Grundskolans nationella uppföljnings- och utvärderingssystem kompletteras med mer rättvisande kvalitetsinformation än bara betyg och provresultat. Kunskapsutvecklingen behöver kunna följas nationellt över tid och också ge underlag för tidiga insatser.
Låter väl som nationell utvärdering, eller hur?
Just det – ge underlag för tidiga insatser. Det är ju något som ALLA talar om, men få vet hur och om det fungerar. Nu senast utredningen vad som krävs för att alla ska klara nian.
För den stora skolskandalen i Sverige finns där. I slutet på den obligatoriska skolan. En fjärdedel av eleverna blir inte behöriga till gymnasiet.
Hur länge ska vi acceptera det sveket mot våra ungdomar?

Fler nyheter

Skolverket ut i landet - och sluter cirkeln

2022-05-03

På 1990-talet spreds det nya Skolverket över landet. Nu är det dags för en ny decentralisering....

Viktig brandfackla om skolans klasskillnader

2022-03-18

Mellan Lund och Malmö är det endast två mil. Men mellan skolorna i de båda städerna är det en eno...

Inrätta ett mellanår - det tjänar alla på

2022-02-08

Få ungdomar väljer ett yrkesprogram, vilken kan bero på att det är svårt att välja yrke när man ä...

Klåfingriga politiker inget nytt för skolan

2021-12-07

En allvarlig Fridjtuv Berg spanar ned på mig på mitt arbetsrum på Sveriges Skolledarförbunds...

Naivt - eller en lösning på problemet med sfi?

2021-10-20

Kalla mig gärna naiv, skriver Kerstin Weyler, men debattartikeln från fyra lärare kanske innehåll...