Yrke & Karriär

Du som är en av Sveriges viktigaste chefer ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som en skolledare har. Sveriges Skolledarförbund anser att skolledaryrket är en egen profession, skild från andra yrken i skolan. Genom att samla Sveriges viktigaste chefer i Sveriges Skolledarförbund kan vi vara med och påverka skolledarnas förutsättningar att klara uppdraget på ett framgångsrikt sätt.

Elisabeth Landström

Som skolledare är du chef och ledare men också anställd i en organisation. På arbetsmiljöområdet arbetar Sveriges Skolledarförbund för ett långsiktigt hållbart skolledarskap med ett tydligt mandat och bra arbetsvillkor.

Sveriges Skolledarförbund har en egen yrkesetik speciellt framtagen för skolledarprofessionen. Här formuleras de etiska grunder som yrket vilar på.

Det pedagogiska ledarskapet är kärnan i skolledarprofessionen. Sveriges Skolledarförbund har, med stöd av aktuell forskning, formulerat en egen definition av vad rollen som pedagogisk ledare innebär.

En kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för att du som ledare ska kunna utvecklas som chef och ledare i en kunskapsorganisation. Sveriges Skolledarförbund arbetar bl.a. för att Rektorsprogrammet ska vara obligatoriskt för alla skolledare. Vi erbjuder också dig som medlem ett urval av speciellt inriktade kompetensutvecklingsmöjligheter.

Ledarskapet är avgörande för framgångsrika skolor. Arbetsgivare, såväl kommunala som fristående, har ett ansvar för att arbeta strategiskt med sin chefsförsörjning. Sveriges Skolledarförbund arbetar för satsningar på ledarskap på alla nivåer men också för tydliga karriärspår för dem som siktar mot framtida skolledarbefattningar.

Förbundet är medlem i Saco som ger dig som medlem ett antal förmåner. Se mer under Saco och förbundet.