Att möta media

I din roll som skolledare kommer du i kontakt med media och det är en del av ditt uppdrag som chef för verksamheten. I broschyren Möte med media får du tips och råd på hur du kan tänka och vad du kan göra när du blir kontaktad av media. I den korta filmen, producerad av SVT får du en snabbgenomgång om vad meddelarfrihet, repressalieförbud med mera innebär.

Möte med media

Du får också tips på vad du kan göra på arbetsplatsen för att vara väl förberedd om ni hamnar i det mediala strålkastarljuset.

Vi vill också visa på vilka sätt du kan ha nytta av media. Media kan vara en bra kanal för att sprida en positiv bild av skolan eller förskolan.

Alldeles oavsett varför du kommunicerar med media, är det bra att ha goda kontakter med lokala journalister. Det är lättare för dig att få gehör för dina synpunkter om du har en bra kontakt och det är sannolikare att du kan dra nytta av media de gånger du vill det. Journalister är intresserade av tips, och de allra flesta är lika intresserade som du av att ha en bra kommunikation.

Så här fungerar meddelarfrihet

Det här innebär meddelarfrihet – SVT:s reporter förklarar: Foto: SVT