Att möta media

När du som skolledare kommer i kontakt med pressen är det viktigt att du ser journalistkontakter som en möjlighet – inte som ett hot!

Journalister

Goda massmediarelationer skapar man genom långsiktigt och målmedvetet arbete. 

När du i din skolledarbefattning håller an­föranden eller föredrag så vet du vilka du talar till och vad du skall säga – du har bestämt målgrupp och budskap! Gör på samma sätt när du talar med journalister. Bestäm vad du vill säga, och till vilka du vill nå ut via media: politiker, föräldrar, lärare etc.

Vi har tagit fram en lathund där du får tips om vad du bör tänka på när du blir intervjuad. Du hittar också en kortfattad information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i umgänget med journalister.

Aldrig – vid mediakontakter

 • Ljuga, gissa eller ha egna teorier
 • Bli upprörd eller förbannad
 • Låta situationen eller reportern stressa dig
 • Använda fikonspråk eller fackspråk
 • Diskutera sekretessbelagd information
 • Använda uttrycket "inga kommentarer"
 • Tala om sådant som ligger utanför ditt yrkesområde

Alltid – vid mediakontakter

 • Ta god tid på dig
 • Tänk efter innan du svarar
 • Håll dig inom ditt eget område
 • Säg när du inte vet, kan eller får svara på frågan
 • Håll dig till fakta
 • Räkna med att allt är "on the record"
 • Var bestämd, rättvis och vänlig