Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...

Användbar handbok vid konflikter

2020-05-26

Skolans konflikter Ann S. Pihlgren (red.) Studentlitteratur I denna antologi har bokens redaktör,...

Till demokratins försvar!

2020-05-26

Till bildningens försvar Sverker Sörlin Natur&Kultur Den här boken är inte bara en försvarsskrift...

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...

En bok som leder till konkret lärande

2020-04-01

The Intelligent, Responsive Leader Steven Katz, Lisa Ain Dack, John Malloy Corwin Det finns i...

Nyttig hjärngymnastik - men googla eller ta fram den filosofiska ordlistan

2020-02-06

Undervisningens återkomst Gert J. Biesta Natur&Kultur Gert J. Biesta, en av de inflytelserika...

Kategorier: Årgång 2020

En bok som kan minska arbetsbördan

2020-02-06

Iakttagbara mål Johan Alm Gothia Fortbildning Författaren har ambitionen att detta ska vara en...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2020

Blanda inte beröm och återkoppling

2020-02-06

Feedback – så återkopplar du i klassrummet John Hattie och Shirley Clarke Natur&Kultur Feedback,...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2020

Så utvecklar du lagarbetet

2020-02-06

Teamutveckling i teori och praktik Christian Jacobsson och Maria Åkerlund Natur&Kultur Vad är ett...

Kategorier: Arbetsmiljö, Årgång 2020

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Kategorier: Pedagogik

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Kategorier: Ledarskap

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...

Kategorier: Ledarskap

Alltför ensidig kritik av skolan

2019-11-20

Isak Skogstads obekväma sanningar om skolan Isak Skogstad Natur&Kultur Isak Skogstads har...

Om det oväntade skulle inträffa...

2019-10-09

När krisen drabbar förskolan Anna Hellberg Studentlitteratur Denna bok vänder sig till oss som...

En modell som alla borde ta till sig

2019-10-09

Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen Anna Borg, Gunilla Carlsson Kenda...

Så skapas bra förutsättningar för alla

2019-10-09

Rektor i förskolan – bli en bra ledare Siv Sagerberg, Lotta Österman Eriksson GOTHIA Fortbildning...