Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Tre små ord som räddade skolan

2020-11-24

Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström...

Kategorier: Pedagogik

En hel bok om samtal för att utveckla skolan - kan det bli bättre?

2020-11-24

Skolutveckling genom samtal Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark (red) Studentlitteratur Jul...

Kategorier: Ledarskap

Utsatta unga får inte tillräcklig hjälp

2020-11-24

Lyssna, reagera och agera Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger Studentlitteratur En del...

Kategorier: Pedagogik

En formativ och summativ fullträff

2020-11-24

Ren formativ bedömning – en ny bedömningspraktik Per Lauvås Anders Jönsson Studentlitteratur Per...

Kategorier: Pedagogik

Annorlunda om förändringsarbete

2020-10-19

Förändringsledning i praktiken – mod att leda skola Henrik Ljungqvist och Renas Khezri Liber En d...

Kategorier: Ledarskap

Gamla sanningar blandas med nya - nyttigt för både gamla och nya skolledare

2020-10-19

Rektor i fokus Ulf Blossing (red) Studentlitteratur Det här är en reviderad och grundligt omarbet...

Kategorier: Ledarskap

En viktig bok om ett viktigt område

2020-10-19

Framtiden i sikte Lisbeth Lundahl, Anders Lovén, Ann-Sofie Holm, Michael Lindblad, Ewa Rolfsman...

Kategorier: Ledarskap

Inom ramen - och utanför boxen

2020-10-19

Normkritisk pedagogik -  Perspektiv, utmaningar och möjligheter Red. Lotta Björkman & Janne...

Kategorier: Pedagogik

Digitalisering - och kollegialt lärande

2020-09-16

Att integrera digitalisering och kollegialt lärande Marie Sjöblom Edward Jensinger Studentlittera...

Reformen stärkte lärarprofessionen

2020-09-16

Lärarkåren och förstelärarna Johan Alvehus, Sanna Eklund, Gustaf Kastberg Weichselberger...

Den viktiga återkopplingen

2020-09-16

Responsiv undervisning Harry Fletcher-Wood Natur&Kultur Inneordet just nu verkar vara lyhörd, och...

Goda erfarenheter av samarbete

2020-09-16

Professionell kollegialitet – Om att utveckla lärares samarbete Andy Hargreaves Michael T. O´Conn...

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...

Användbar handbok vid konflikter

2020-05-26

Skolans konflikter Ann S. Pihlgren (red.) Studentlitteratur I denna antologi har bokens redaktör,...

Till demokratins försvar!

2020-05-26

Till bildningens försvar Sverker Sörlin Natur&Kultur Den här boken är inte bara en försvarsskrift...

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...