Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Lärandeidentiteter i kvalitetsarbetet

2021-05-21

Undervisningsstrategier - för lärandeidentitet av Fanny Gunnarsson, Pia Hjertström, Anette...

Kategorier: Pedagogik

Adaptiv kompetens i lärandet

2021-05-21

Leda professionellt lärande: utifrån adaptiv kompetens Deidre Le Fevre, Helen Timperley, Kaye...

Kategorier: Pedagogik

Facklitteratur som gör mig arg

2021-05-21

Perspektiv på skolans problem - vad säger forskningen? Red Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt...

Team - en orkester där alla gör nytta

2021-04-08

Allt ljus på teamet Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund Natur&...

Bok som borde vara obligatorisk

2021-04-08

Utbildning och undervisning i särskolan Kerstin Göransson, Kristina Szönyi och Magnus Tideman...

Nästanchefens svåra roll

2021-04-08

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola Lisbeth Gyllander Torkildsen, Jaana Nehez...

Ett nytt sätt att bearbeta kränkningar

2021-02-09

Skolans arbete mot kränkningar – Juridifieringens konsekvenser Joakim Lindgren, Sara Carlbaum,...

Åtta viktiga aspekter för lärande

2021-02-09

Relationellt ledarskap i klassrummet Åsa Hirsch Natur&Kultur Vad gör skickliga lärare som leder...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap

Peppande och viktig bok - eller banal

2021-02-09

Skolcoachboken Egen utveckling – gemensam framgång Linda Blomdahl och Christer Olsson Det här är ...

Kategorier: Pedagogik

Tre små ord som räddade skolan

2020-11-24

Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström...

Kategorier: Pedagogik

En hel bok om samtal för att utveckla skolan - kan det bli bättre?

2020-11-24

Skolutveckling genom samtal Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark (red) Studentlitteratur Jul...

Kategorier: Ledarskap

Utsatta unga får inte tillräcklig hjälp

2020-11-24

Lyssna, reagera och agera Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger Studentlitteratur En del...

Kategorier: Pedagogik

En formativ och summativ fullträff

2020-11-24

Ren formativ bedömning – en ny bedömningspraktik Per Lauvås Anders Jönsson Studentlitteratur Per...

Kategorier: Pedagogik

Annorlunda om förändringsarbete

2020-10-19

Förändringsledning i praktiken – mod att leda skola Henrik Ljungqvist och Renas Khezri Liber En d...

Kategorier: Ledarskap

Gamla sanningar blandas med nya - nyttigt för både gamla och nya skolledare

2020-10-19

Rektor i fokus Ulf Blossing (red) Studentlitteratur Det här är en reviderad och grundligt omarbet...

Kategorier: Ledarskap

En viktig bok om ett viktigt område

2020-10-19

Framtiden i sikte Lisbeth Lundahl, Anders Lovén, Ann-Sofie Holm, Michael Lindblad, Ewa Rolfsman...

Kategorier: Ledarskap

Inom ramen - och utanför boxen

2020-10-19

Normkritisk pedagogik -  Perspektiv, utmaningar och möjligheter Red. Lotta Björkman & Janne...

Kategorier: Pedagogik

Digitalisering - och kollegialt lärande

2020-09-16

Att integrera digitalisering och kollegialt lärande Marie Sjöblom Edward Jensinger Studentlittera...

Reformen stärkte lärarprofessionen

2020-09-16

Lärarkåren och förstelärarna Johan Alvehus, Sanna Eklund, Gustaf Kastberg Weichselberger...

Den viktiga återkopplingen

2020-09-16

Responsiv undervisning Harry Fletcher-Wood Natur&Kultur Inneordet just nu verkar vara lyhörd, och...