Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Fem F för att skapa en bra samverkan

2022-09-01

Utbildningsvetenskapliga perspektiv på samverkan Gynne, Jakobsson, Rytzler (red.) Liber Denna nya...

Läs den här om du vill umgås med Ulf

2022-09-01

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi - Utmaningar och möjligheter vid samverkan...

Begränsa, fokusera och strukturera - nyckelorden som kan stoppa den digitala distraktionen i skolan

2022-09-01

Ostört i skolan Joakim Sveland Gothia Kompetens Underrubriken till denna bok bär namnet "från...

Läsvärt om bibliotek - lärare - rektor

2022-09-01

Mot samma mål ‒ Skolbibliotek i undervisningen Maria Heimer, Monika Staub Halling Studentlitterat...

Arbetet bakom Visättraskolans framgångssaga

2022-05-03

Skolutveckling i praktiken – konkreta exempel Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap

Svårt ha flera bollar i luften samtidigt

2022-05-03

Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande Med fokus på elevers lärande Helen Timperley, F...

Kategorier: Ledarskap

Lärorikt och viktigt om dyslexi

2022-05-03

Om dyslexi Tove Eklund Studentlitteratur Så får jag i min hand en bok, som äntligen ger mig ett...

Kategorier: Pedagogik

Tillit växer fram - gemensamt

2022-05-03

Tillit och omdöme Louise Bringselius (red) Studentlitteratur Tolv forskare har bidragit till den...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap

Mitt emellan Antingen och Eller

2022-03-18

Konsten att undervisa Filippa Mannerheim Gothia Kompetens Är det inte märkligt, säg, att det i de...

Därför halkar många pojkar efter

2022-03-18

Hur gör vi med pojkarna? Lena Boström, Ingela Åhslund Studentlitteratur Det enkla svaret på...

Sug på det här, Skolinspektionen!

2022-03-18

Check, check, check Mats Alvesson, Maria Strannegård Studentlitteratur Om du som skolledare har...

Handbok i praktiknära forskning

2022-03-18

Skola på vetenskaplig grund i praktiken Red Ulrika Bergmark, Kristina Hansson Studentlitteratur D...

Angeläget om särskilt begåvade elever

2022-02-08

Särskild begåvning i praktik och forskning Caroline Sims (red.) Studentlitteratur Denna nyutkomna...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2022

Välbehövlig debatt om rektors identitet

2022-02-08

Rektorers identitet  - en bok om ledarskap, meningsskapande och lömska problem Daniel Nordholm...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2022

Klappat och klart för egen aktionsforskning

2022-02-08

Aktionsforskning i undervisningen Ulrika Bergmark Sara Viklund Studentlitteratur "Kännetecknande...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2022

Skolresultat som inte beror på skolan

2022-02-08

Barn och ungdomar i stadens olikheter -  Om segregation, gränser och möjliggörande interventioner...

Kategorier: Årgång 2022

Ordning, reda och studiero

2021-12-07

Tydlighet, ledarskap & uppmuntran -  Positivt beteendestöd i klassrummet Peter Karlsson Natur&Kul...

Handbok i systematisk skolutveckling

2021-12-07

Den vetenskapande läraren -  en handbok för forskning i skola och förskola Martin Lackéus...

Det bästa om anpassad undervisning

2021-12-07

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning, Annelie Karlsson, David Edfelt, Ann Lindgren och Lena ...

Många saknar undervisning om betygssättning på lärarutbildningen - läs då den här boken i stället

2021-12-07

Hållbar bedömning Åsa Hirsh och Christian Lundahl (red) Natur&Kultur Den här boken vill bidra med...