Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Kategorier: Pedagogik

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Kategorier: Ledarskap

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...

Kategorier: Ledarskap

Alltför ensidig kritik av skolan

2019-11-20

Isak Skogstads obekväma sanningar om skolan Isak Skogstad Natur&Kultur Isak Skogstads har...

Om det oväntade skulle inträffa...

2019-10-09

När krisen drabbar förskolan Anna Hellberg Studentlitteratur Denna bok vänder sig till oss som...

En modell som alla borde ta till sig

2019-10-09

Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen Anna Borg, Gunilla Carlsson Kenda...

Så skapas bra förutsättningar för alla

2019-10-09

Rektor i förskolan – bli en bra ledare Siv Sagerberg, Lotta Österman Eriksson GOTHIA Fortbildning...

Retorik när den är som bäst

2019-08-29

Talskrivarna – Om retoriken i politiken Hans Gunnarsson, Staffan Thulin Carlsson förlag...

Tillit som ersättning för uppföljning

2019-08-29

Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor Louise Bringselius Komlitt Att den...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2019

Lite för mycket av det goda

2019-08-29

Utmärkt ledarskap i sko lan Jan Håkansson, Daniel Sundberg Natur&Kultur I samma serie som denna b...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2019

Intressant - men svårt att översätta

2019-08-29

Effektiv bedömning Daisy Christodoulou Natur&Kultur Dylan Wiliam skriver i bokens förord att skol...

Vikten av skolans mellanledare

2019-08-29

Att leda från mitten – lärare som driver professionell utveckling Karin Rönnerman Lärarförlaget "...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2019

Tungt innehåll - men lätt läsning

2019-08-29

Att leda skolor med stöd i forskning – Exempel, analyser och utmaningar Niclas Rönnström och Olof...

Joakims adhd-råd riktar sig till oss alla

2019-05-27

Joakims överlevnadsguide till ADHD Joakim Hedström Eget förlag NPF är nog ett av de mest använda...

Förändringen börjar hos dig själv

2019-05-27

Förändring i en förändringstrött skola Vivianne Robinson Studentlitteratur Det enda jag inte...

Kategorier: Pedagogik

Upp till kamp mot dumheten!

2019-04-17

Dumhetsparadoxen. Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar Mats Alvesson och André Spic...

På fritids utspelas lärandet för livet - därför är detta en viktig bok

2019-04-17

Fritidspedagogiskt lärande Jonas Wallman (red) Lärarförlaget "När lektionerna är slut tar den...

Kategorier: Pedagogik

Mellan "kateder" och "på egen hand"

2019-03-19

Grundbok i kooperativt lärande. Vägen till det samarbetande klassrummet Niclas Fohlin, Anneke...

Kategorier: Pedagogik

Läs den här om du vill spelifiera

2019-03-19

Det spelifierade klassrummet Adam Palmquist Studentlitteratur Åtta av tio ungdomar spelar spel...

Kategorier: Pedagogik

Lärarna alltid i skottgluggen

2019-03-19

Lärares bedömningsarbete – förutsättningar, villkor, agens Viveca Lindberg, Inger Eriksson, Astri...

Kategorier: Pedagogik