Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...

En bok som leder till konkret lärande

2020-04-01

The Intelligent, Responsive Leader Steven Katz, Lisa Ain Dack, John Malloy Corwin Det finns i...

Nyttig hjärngymnastik - men googla eller ta fram den filosofiska ordlistan

2020-02-06

Undervisningens återkomst Gert J. Biesta Natur&Kultur Gert J. Biesta, en av de inflytelserika...

Kategorier: Årgång 2020

En bok som kan minska arbetsbördan

2020-02-06

Iakttagbara mål Johan Alm Gothia Fortbildning Författaren har ambitionen att detta ska vara en...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2020

Blanda inte beröm och återkoppling

2020-02-06

Feedback – så återkopplar du i klassrummet John Hattie och Shirley Clarke Natur&Kultur Feedback,...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2020

Så utvecklar du lagarbetet

2020-02-06

Teamutveckling i teori och praktik Christian Jacobsson och Maria Åkerlund Natur&Kultur Vad är ett...

Kategorier: Arbetsmiljö, Årgång 2020

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Kategorier: Pedagogik

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Kategorier: Ledarskap

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...

Kategorier: Ledarskap

Alltför ensidig kritik av skolan

2019-11-20

Isak Skogstads obekväma sanningar om skolan Isak Skogstad Natur&Kultur Isak Skogstads har...

Om det oväntade skulle inträffa...

2019-10-09

När krisen drabbar förskolan Anna Hellberg Studentlitteratur Denna bok vänder sig till oss som...

En modell som alla borde ta till sig

2019-10-09

Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen Anna Borg, Gunilla Carlsson Kenda...

Så skapas bra förutsättningar för alla

2019-10-09

Rektor i förskolan – bli en bra ledare Siv Sagerberg, Lotta Österman Eriksson GOTHIA Fortbildning...

Retorik när den är som bäst

2019-08-29

Talskrivarna – Om retoriken i politiken Hans Gunnarsson, Staffan Thulin Carlsson förlag...

Tillit som ersättning för uppföljning

2019-08-29

Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor Louise Bringselius Komlitt Att den...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2019

Lite för mycket av det goda

2019-08-29

Utmärkt ledarskap i sko lan Jan Håkansson, Daniel Sundberg Natur&Kultur I samma serie som denna b...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2019

Intressant - men svårt att översätta

2019-08-29

Effektiv bedömning Daisy Christodoulou Natur&Kultur Dylan Wiliam skriver i bokens förord att skol...

Vikten av skolans mellanledare

2019-08-29

Att leda från mitten – lärare som driver professionell utveckling Karin Rönnerman Lärarförlaget "...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2019

Tungt innehåll - men lätt läsning

2019-08-29

Att leda skolor med stöd i forskning – Exempel, analyser och utmaningar Niclas Rönnström och Olof...

Joakims adhd-råd riktar sig till oss alla

2019-05-27

Joakims överlevnadsguide till ADHD Joakim Hedström Eget förlag NPF är nog ett av de mest använda...