Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Bra tips att styra en förskola med flera kulturer

2019-03-19

Den interkulturella förskolan - Mål och arbetssätt Pirjo Lahdenperä (red) Liber I vårt samhälle...

Kategorier: Pedagogik

Fundera inte så mycket på hur du är som chef - utan vad du gör

2019-02-07

Lägg ner ledarskapet! - Vad du som chef ska göra istället Sara Ingvarsson Natur&Kultur På senaste...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2019

Framgångsrikt ledarskap på varje sida

2019-02-07

Pedagogiskt ledarskap i förskolan - Handbok för förskolechefer Bim Riddersporre och Magnus...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2019

På jakt efter den framgångsrika skolan

2019-02-07

Cleverlands Lucy Crehan Studentlitteratur Det här var ju en kul idé, att besöka skolor i, enligt...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2019

Bra - men mycket är repetition

2018-12-03

Skapa optimala förutsättningar för lärande Cristina Robertson Natur&Kultur Boken är en gedigen...

Kategorier: Pedagogik

Forskning i undervisningen

2018-12-03

Den evidensbaserade skolan Daniel Alvunger och Ninni Wahlström Natur&Kultur Om jag skulle basera...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Mångfald av språkliga resurser ställer stora krav

2018-12-03

Jenny Rosén & Åsa Wedin Klassrumsinteraktion och flerspråkighet – ett kritiskt perspektiv Liber...

Kategorier: Pedagogik

Svårt begrepp blir begripligt

2018-11-05

Distribuerat ledarskap Alma Harris Studentlitteratur Hur ofta är det inte böcker skrivs och där v...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Nya tider på fritids - men glöm inte det spontana lärandet

2018-09-20

Fritidshemmets didaktik Ann S. Pihlgren (red) Studentlitteratur Boken tar sin utgångspunkt i att...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Ojämn bok om förbättring

2018-09-20

Att förbättra skolan för alla Antony S Bryk, Louis M. Gomez, Alicia Grunow, Paul G. LeMahieu...

Kategorier: Ledarskap

En nyttig lektion i mångkultur

2018-08-17

Nyanlända i förskolan - Barnets bästa mottagande Maria Wångersjö Gothia fortbildning Vem är...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Utan tillit inget bra ledarskap

2018-08-17

Destruktivt ledarskap Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson, Gerry Larsson Studentlitteratur...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2018

Utmärkt om lärande för ledare

2018-05-21

Professionsutveckling och kollegialt lärande Steven Katz och Liz Ain Dack Natur&Kultur Det finns ...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2018

Varför envisas med läxor?

2018-05-21

Förlora läxan, vinn eleven Anders Enström Gothia fortbildning Det är dags att flippa klassrummen...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Innan och om det händer

2018-04-18

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar Jan Melander Nordstedts Juridik Bokens...

Kategorier: Arbetsmiljö, Pedagogik

En hyllning till professionen

2018-04-18

Tillitsbaserad styrning – i skolans styrkedja Jonas Österberg Studentlitteratur Styrning, kanske...

Kategorier: Ledarskap

Tyst i klassen - på det rätta sättet

2018-02-26

Lärandets ordning och reda Ledarskap i klassrummet Marcus Samuelsson Natur&Kultur Lärarutbildning...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2018

Vem har nytta av det här?

2018-02-26

Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer Ann S. Pihlgren Natur&Kultur...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Stort behov att motverka rasism

2018-02-26

Att motverka rasism i förskolan och skolan Emma Arneback och Jan Jämte Natur & Kultur Ibland hade...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Rektorers motstridiga uppdrag

2018-01-30

Rektorer - o m konsten att hantera motstridiga krav Bengt Jacobsson, Jenny Svensson Studentlitter...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2018