Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Kokbok för skolledare

2017-05-02

Upplyftande ledarskap på vetenskaplig grund i skola och förskola Bim Riddersporre Magnus Erlandss...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2017

Så kan läsförmågan utvecklas

2017-03-24

Läsa mellan raderna Christina Olin-Scheller (red) Michael Tengberg (red) Gleerups Vilka kompetens...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2017

20 författare som tar ut svängarna

2017-03-24

Ledarskap utveckling lärande Maria Jarl & Elisabet Nihlfors (red.) Natur&Kultur Undertiteln för...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2017

Samspel och inflytande

2017-02-23

Utveckla barns inflytande Verktyg för förskolan Jenny Biteus & Teres Engholm Gothia fortbildning...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2017

Borde finnas i alla personalrum

2017-02-23

Psykologi för klassrummet Tuija Lehtinen, Jenny Jakobsson Lundin Lärarförlaget Vilken underdrift...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2017

Nej, skolan kan inte lösa allt

2017-02-03

Tillsammans är det nya själv Cajsa Tengblad Libris Medan han lever Elaine Eksvärd Forum Varför må...

Kategorier: Årgång 2017

Bästa boken på länge om skolan

2017-02-03

Lärarens återkomst Jonas Linderoth Natur&Kultur Hajpen kring den här boken har varit stor, lovord...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2017

Att förhålla sig till livet på nätet

2016-12-13

Nätmobbning, näthat och nätkärlek Elza Dunkels Gothia fortbildning Forskningen är tydlig. Vuxna...

Kategorier: Arbetsmiljö, Pedagogik, Årgång 2016

Trovärdigt om skolutveckling

2016-12-13

Kvalitetsarbete och analys Hans-Åke Scherp, Gun-Britt Scherp Studentlitteratur Vilken skillnad de...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Tunn bok - som inte alls är tunn

2016-11-09

Oscar Öquist Konsten att hålla i rodret. Om rektorers och andra ledares roll och arbete Carlsson...

Kategorier: Ledarskap

Att kunna ta sig vidare

2016-11-09

Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder Stefan Blomberg Studentlitteratur På min lott som...

Kategorier: Arbetsmiljö, Ledarskap

Svår konst att få lärare ännu bättre

2016-11-09

Att leda lärares lärande − formativ bedömning för skolledare Dylan Wiliam Natur&Kultur Efter ett...

Kategorier: Pedagogik

Ingång till den formativa världen

2016-10-14

Bedömning som utvecklar - möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt. Lena Vestl...

Kategorier: Betyg och bedömning, Årgång 2016

Skåpmat med godkänd eftersmak

2016-10-14

Neuroledarskap Katarina Gospic och Stefan Falk Natur&Kultur Jag är kluven till den här boken. Det...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Viktiga frågor - utan svar

2016-09-21

En skola fri från mobbning Claes Jenninger Beijbom Books AB Varje dag kränks eller mobbas mer än ...

Kategorier: Elevhälsa, Årgång 2016

Steg mot en mer likvärdig skola

2016-09-21

Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget Anna Jobér Natur&Kultur På bokomslaget kämpa...

Kategorier: Elevhälsa, Årgång 2016

Den metoden blir jag sugen på

2016-09-21

Datagrundad skolförbättring - utifrån datateam®metoden, Kim Schildkamp med flera Studentlitteratu...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

När det inte blev som du tänkt dig

2016-08-24

När ledarskapet krackelerar Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

En ny utmaning - varje dag

2016-08-24

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning Lars Svedberg Studentlitteratur Att utses till chef ...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2016

Förebygga i stället för att åtgärda

2016-08-24

Hellre små steg än stora liv - Inkluderande undervisning och lärande Fredrik Ahlén Lärarförlaget...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016