Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

En hyllning till professionen

2018-04-18

Tillitsbaserad styrning – i skolans styrkedja Jonas Österberg Studentlitteratur Styrning, kanske...

Kategorier: Ledarskap

Tyst i klassen - på det rätta sättet

2018-02-26

Lärandets ordning och reda Ledarskap i klassrummet Marcus Samuelsson Natur&Kultur Lärarutbildning...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2018

Vem har nytta av det här?

2018-02-26

Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer Ann S. Pihlgren Natur&Kultur...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Stort behov att motverka rasism

2018-02-26

Att motverka rasism i förskolan och skolan Emma Arneback och Jan Jämte Natur & Kultur Ibland hade...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Rektorers motstridiga uppdrag

2018-01-30

Rektorer - o m konsten att hantera motstridiga krav Bengt Jacobsson, Jenny Svensson Studentlitter...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2018

För ett lärarlett lärande

2018-01-30

Kunskapssynen och pedagogiken Magnus Henrekson (red), Inger Enkvist, Martin Ingvar, Ingrid Wållgr...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Recept för en framgångsrik skola

2018-01-30

Konsten att leda en skola – att göra det omöjliga Alf Solander Lärarförlaget Författaren har som...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2018

Ordning på jämställdhetsarbetet

2018-01-30

Arbeta med jämställdhet i förskolan Med normmedveten pedagogik Lisa Andersson Tengnér och Mia...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2018

Ännu mer om Pisa - som är läsvärt

2017-12-08

Bortom PISA Internationell och jämförande pedagogik Joakim Landahl Christina Lundahl (red)...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2017

Värdegrund i praktiken

2017-12-08

Skolans värdegrund 2.0 – Etik för en osäker tid David O. Kronlid Natur & Kultur Har skolans...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2017

Handbok för nya chefer och bra för gamla

2017-12-08

Förskolechefens ledarskap Att nå framgång Siv Sagerberg Gothia Fortbildning Ännu en bok om...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2017

Forskning utan resultat

2017-12-08

Barngruppens storlek i förskolan Konsekvenser för utveckling och kvalitet Pia Williams, Sonja...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2017

Organisationer som avgör

2017-11-20

Att organisera för skolframgång Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson Natur&Kultur Varför är...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2017

Nyfiken på den digitala världen

2017-11-20

Skolledare i en digitaliserad värld Malin Frykman Gothia Fortbildning Att leda digitalisering är...

Kategorier: Ledarskap, Pedagogik, Årgång 2017

Kvinnornas tysta revolution

2017-11-20

Fördel Kvinna - Den tysta utbildningsrevolutionen Emma Leijnse Natur&Kultur Är titeln en utmaning...

Kategorier: Årgång 2017

Kom igång med lesson study - ett nytt arbetssätt

2017-09-19

Lesson study – Kollegial professionsutveckling Elaine Munthe, Nina Helgevod, Raymond Bjuland...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2017

Utvecklingsarbetenas handbok

2017-09-19

Med teamet i temat Carina Dahlberg, Yvonne Johansson, Ingela Thörn och Maude Vahlersvik...

Kategorier: Ledarskap, Förskola, Årgång 2017

Pisa-resultaten är inte allt

2017-09-19

Nordiska skolchefer - Aktörer i en bruten kedja Lejf Moos (red.), Elisabet Nihlfors (red.), Jan...

Kategorier: Ledarskap, Betyg och bedömning, Pedagogik, Årgång 2017

Rektors medicinska uppdrag

2017-08-22

Leda och organisera medicinsk elevhälsa Josef Milerad, Mats Swensson, Ylva Solders Wändahl...

Kategorier: Ledarskap

Allt om kollegialt lärande

2017-08-22

Formativ undervisning Utveckla klassrumspraktiker med lärande i fokus Åsa Hirsch Natur&Kultur Åsa...

Kategorier: Pedagogik