Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Att förhålla sig till livet på nätet

2016-12-13

Nätmobbning, näthat och nätkärlek Elza Dunkels Gothia fortbildning Forskningen är tydlig. Vuxna...

Kategorier: Arbetsmiljö, Pedagogik, Årgång 2016

Trovärdigt om skolutveckling

2016-12-13

Kvalitetsarbete och analys Hans-Åke Scherp, Gun-Britt Scherp Studentlitteratur Vilken skillnad de...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Tunn bok - som inte alls är tunn

2016-11-09

Oscar Öquist Konsten att hålla i rodret. Om rektorers och andra ledares roll och arbete Carlsson...

Kategorier: Ledarskap

Att kunna ta sig vidare

2016-11-09

Mobbning på jobbet – uttryck och åtgärder Stefan Blomberg Studentlitteratur På min lott som...

Kategorier: Arbetsmiljö, Ledarskap

Svår konst att få lärare ännu bättre

2016-11-09

Att leda lärares lärande − formativ bedömning för skolledare Dylan Wiliam Natur&Kultur Efter ett...

Kategorier: Pedagogik

Ingång till den formativa världen

2016-10-14

Bedömning som utvecklar - möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt. Lena Vestl...

Kategorier: Betyg och bedömning, Årgång 2016

Skåpmat med godkänd eftersmak

2016-10-14

Neuroledarskap Katarina Gospic och Stefan Falk Natur&Kultur Jag är kluven till den här boken. Det...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Viktiga frågor - utan svar

2016-09-21

En skola fri från mobbning Claes Jenninger Beijbom Books AB Varje dag kränks eller mobbas mer än ...

Kategorier: Elevhälsa, Årgång 2016

Steg mot en mer likvärdig skola

2016-09-21

Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget Anna Jobér Natur&Kultur På bokomslaget kämpa...

Kategorier: Elevhälsa, Årgång 2016

Den metoden blir jag sugen på

2016-09-21

Datagrundad skolförbättring - utifrån datateam®metoden, Kim Schildkamp med flera Studentlitteratu...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

När det inte blev som du tänkt dig

2016-08-24

När ledarskapet krackelerar Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

En ny utmaning - varje dag

2016-08-24

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning Lars Svedberg Studentlitteratur Att utses till chef ...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2016

Förebygga i stället för att åtgärda

2016-08-24

Hellre små steg än stora liv - Inkluderande undervisning och lärande Fredrik Ahlén Lärarförlaget...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

En grundbok om it i skolan

2016-06-02

Digitalisering som lyfter skolan, Teori möter praktik Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell Gothia...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Redskap i stället för prov

2016-06-02

Lärande – En introduktion till perspektiv och metaforer Roger Säljö Gleerups Titeln är lite...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Låt inte problemen skymma skolans positiva utveckling

2016-06-02

Undervisningen mellan oss Anne-Marie Körling Lärarförlaget Anne -Mari Körling är lärare,...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Förlagets slarv sänker en bra bok

2016-06-02

Handbok i formativ bedömning – strategier och praktiska tekniker Dylan Wiliam, Siobhan Leahy...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Många viktiga frågor - få svar

2016-05-09

Stöd och anpassningar – att organisera särskilda insatser Gunilla Lindqvist och Annica Rodell...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Att se olikheter som en tillgång

2016-05-09

Inkludering. Undervisningsstrategier som fungerar Davis Mitchell Natur & Kultur - Den här unika...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Olika faller skrivundervisningen

2016-03-31

Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen Pernilla...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016