Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Många viktiga frågor - få svar

2016-05-09

Stöd och anpassningar – att organisera särskilda insatser Gunilla Lindqvist och Annica Rodell...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Att se olikheter som en tillgång

2016-05-09

Inkludering. Undervisningsstrategier som fungerar Davis Mitchell Natur & Kultur - Den här unika...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Olika faller skrivundervisningen

2016-03-31

Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen Pernilla...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

En förskola alla vill gå till

2016-03-31

Förskola i rörelse och förändring Per Dahlbeck, Kristina Westlund (red) Studentlitteratur Hur...

Kategorier: Förskola, Pedagogik, Årgång 2016

Skolcheferna står nära varandra

2016-03-31

Förskolechefen -en viktig länk i utbildningskedjan Elisabet Nihlfors, Linda Jervik Steen, Olof...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Alla kan lära sig att bli bättre

2016-03-03

Mindset – Du blir vad du tänker Carol Dweck Natur&Kultur Jag rekommenderade den här boken till...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap

Ingredienser utan tillagning

2016-03-03

Elevnära skolledarskap Viviane Robinson Lärarförlaget Bokens titel kan ge en föreställning om...

Kategorier: Ledarskap

Hjälp att klara det svåra samtalet

2016-02-02

Samtalsmetodik för alla professioner Anders Engquist Studentlitteratur Varför behöver vi rektorer...

Kategorier: Pedagogik

Scener som vi känner igen...

2016-02-02

Skolledning – Scener från den organiserade verkligheten. Jan Löwstedt red Studentlitteratur Det ä...

Kategorier: Ledarskap

Bra underlag för en studiecirkel

2016-02-02

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan Gunnar Åsén (red.) Liber Denna bok är en antolog...

Kategorier: Pedagogik

Förstelärarnas roll för utveckling

2015-12-09

Förstelärare - En handbok Per Kornhall Natur & Kultur Svensk skola behöver utvecklas och bli...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Fritidshemmets svåra vägval

2015-12-09

Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget Ann S. Pihlgren (red) Studentlitteratur AB,...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Framgång bygger på ledarskap

2015-11-18

Framgångsrika skolor mer om struktur, kultur, ledarskap Olof Johansson Jonas Höög, red...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Mångfald ur skolledarens vinkel

2015-11-18

Skolledarskap i mångfald Pirjo Lahdenperä Studentlitteratur Hur skapar vi en skolmiljö där...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2015

Nyttig information om nyanlända

2015-11-18

Nyanlända i skolan Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag Gleerups Den här boken baseras...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

En bok - som borde ha varit två

2015-10-14

Ledarskap i centrum Monika Törnsén, Helene Ärlestig (red) Gleerups Vissa har förmågan att berätta...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Ambitiöst - men många missar

2015-10-14

Lärande och jämställdhet i förskola och skola Mia Heikkilä Liber Lärande och jämställdhet i...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Att bygga en lärande kultur

2015-10-14

The Principal – Three keys to maximizing impact Michael Fullan Jossey-Bass Känner du frustration...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2015

Konkreta råd för att möta utsatta föräldrar

2015-09-21

Utsatta föräldrar Lennart Lindqvist Pavus utbildning Visst har vi alla känt att det finns...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Vem är denna bok skriven för?

2015-09-21

Lärande ur ett livsvärldsperspektiv Jan Bengtsson (red) och Inger C. Berndtsson (red.) Gleerups D...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015