Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Bra underlag för en studiecirkel

2016-02-02

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan Gunnar Åsén (red.) Liber Denna bok är en antolog...

Kategorier: Pedagogik

Förstelärarnas roll för utveckling

2015-12-09

Förstelärare - En handbok Per Kornhall Natur & Kultur Svensk skola behöver utvecklas och bli...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Fritidshemmets svåra vägval

2015-12-09

Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget Ann S. Pihlgren (red) Studentlitteratur AB,...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Framgång bygger på ledarskap

2015-11-18

Framgångsrika skolor mer om struktur, kultur, ledarskap Olof Johansson Jonas Höög, red...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Mångfald ur skolledarens vinkel

2015-11-18

Skolledarskap i mångfald Pirjo Lahdenperä Studentlitteratur Hur skapar vi en skolmiljö där...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2015

Nyttig information om nyanlända

2015-11-18

Nyanlända i skolan Anderz Andersson, Sara Lyrenäs, Lina Sidenhag Gleerups Den här boken baseras...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

En bok - som borde ha varit två

2015-10-14

Ledarskap i centrum Monika Törnsén, Helene Ärlestig (red) Gleerups Vissa har förmågan att berätta...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Ambitiöst - men många missar

2015-10-14

Lärande och jämställdhet i förskola och skola Mia Heikkilä Liber Lärande och jämställdhet i...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Att bygga en lärande kultur

2015-10-14

The Principal – Three keys to maximizing impact Michael Fullan Jossey-Bass Känner du frustration...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2015

Konkreta råd för att möta utsatta föräldrar

2015-09-21

Utsatta föräldrar Lennart Lindqvist Pavus utbildning Visst har vi alla känt att det finns...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Vem är denna bok skriven för?

2015-09-21

Lärande ur ett livsvärldsperspektiv Jan Bengtsson (red) och Inger C. Berndtsson (red.) Gleerups D...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Här är bästa konflikthanteringen

2015-09-21

Konflikthantering i arbetslivet – förstå, hantera, förebygg Thomas Jordan Gleerups Konflikthanter...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

NPM ur olika synvinklar

2015-09-21

Tre mycket olika perspektiv på styrning av offentlig verksamhet, ökade administrativa bördor och ...

Kategorier: Utbildningspolitik, Ledarskap, Årgång 2015

Skolledare, lärare, föräldrar, elever, lärarstuderande - läs den här boken

2015-08-25

Hur vi lär − Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser John Hattie och Gregory Yates...

Språket är nyckeln i lärandet

2015-08-25

Se språket i ämnet Språk-och kunskapsutvecklande undervisning i högstadiet och gymnasiet Lena...

Den autentiske ledaren tar över

2015-06-02

Ledarskapets psykologi Att leda medarbetare i en föränderlig värld Claus Elmholdt, Hanne Dauer...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Maria räddar den lysande idén

2015-06-02

Praktiknära skolutveckling Björn Sandström Gleerups Björns beslut att skriva en bok om...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Barn med oro och rädsla finns i alla grupper

2015-06-02

Orolig och blyg i skolan Malin Gren Landell Natur& Kultur Blyga barn, finns de än eller är alla...

Kategorier: Elevhälsa, Pedagogik, Årgång 2015

Ojämn bok om viktig forskning

2015-06-02

Värdepedagogik Etik och demokrati i förskola och skola Eva Johansson och Robert Thornberg (red)...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Brett om skolledares utveckling

2015-05-05

Profesjonsutvikling i skolen Eyvind Elstad och Kristin Helstad (red) Universitetsforlaget Vad har...

Kategorier: Ledarskap