Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Fem generella förmågor - som kan styra rektors dialog med lärarna

2015-03-19

De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5 Göran Svanelid Studentlitteratur Hur...

Kategorier: Pedagogik

Nyttig lektion i jämställdhet

2015-03-19

Ylva Odenbring Barns könade vardag Liber I samhället av idag är jämställdheten återigen trend....

Kategorier: Pedagogik

Psykologisk kunskap som behövs

2015-03-19

Sociala relationer och psykologisk kunskap i skolan Carsten Bendixen (red), Henrik Fischer (red)...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap

Lärandet - en hel vetenskap

2015-02-24

Modellskolan Tomas Kroksmark (red) Studentlitteratur Undertiteln, En skola på vetenskaplig grund...

Diskriminering - in i minsta detalj

2015-02-24

Diskrimineringslagen – från princip till praktik Filippa Swanstein och Karin Henrikz Studentlitte...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Ojämn bok om skolledares ansvar

2015-01-22

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy Elisabet Nihlfors och Olof Johansson...

Kategorier: Ledarskap

Gott och blandat om it i lärandet

2015-01-22

Interaktiva medier och lärandemiljöer Elza Dunkels & Simon Lindgren (red) Gleerups Det här är en...

Kategorier: Pedagogik

Ingen rektor i klassrummet

2014-12-08

Resultatanalys i skolan Jonas Österberg Studentlitteratur Kan man välja ut och slå fast vilken so...

Kategorier: Ledarskap

Ett ovanligt lyckat "knytkalas"

2014-12-08

Det goda lärandets grunder Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp, red Gleerups Gleerups ger ut en del...

Kategorier: Pedagogik

Ta en reflekterande femminutare!

2014-11-05

Ledarskap med fokus på lärande Tom Tiller & Svein Helgesen Lärarförlaget Jag tycker om...

Kategorier: Ledarskap

Lärorik läsning om att vara en uppkopplad lärare

2014-11-05

Lärare i den uppkopplade skolan, Annika Lantz-Andersson (red), Roger Säljö (red) Gleerups "Det är...

Kategorier: Pedagogik

Omfattande om friskolereformen

2014-11-05

Gymnasiet som marknad Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ann-Sofie Holm & Ulf Lundström Boréa...

Kategorier: Pedagogik

Ledarskap från antiken till i dag

2014-11-05

Följ mig! En ledarskapsresa i tiden Folke Hasselmark Liber Från antiken till aktuell spetsforskni...

Kategorier: Ledarskap

Lärartankar med mod och känsla

2014-10-14

Läraren inom mig- pedagogiska berättelser Anne-Marie Körling Lärarförlaget De flesta av oss...

Kategorier: Pedagogik

Årets bästa bok!

2014-10-14

Beteendeproblem i skolan Bo Hejlskov Elvén Natur & Kultur Kan man annat än gilla en bok som ser...

Kategorier: Pedagogik

Röda trådar huller om buller

2014-10-14

Scenarioplanering Länken mellan framtid och strategi Mats Lindgren och Hans Bandhold Liber...

Kategorier: Pedagogik

Intressant om skolchefens roll

2014-10-14

Rektorn, skolchefen och resultaten Mellan profession och politik Lars Svedberg (red.) Gleerups De...

Kategorier: Ledarskap

Lyhörda samtal utvecklar eleven

2014-09-16

Samtal i skolan Petter Iwarsson Gothia Fortbildning Petter Iwarsson är utbildad inom familjebehan...

Kategorier: Pedagogik

Vem ska fostra skolans elever?

2014-09-16

Hyfs, hälsa och gemensamma värden Studier av skolans komplexa värdegrunds-och fostransuppdrag Sar...

Kategorier: Pedagogik

Från stuprör till hängrännor

2014-09-16

Gränsöverskridande chefskap Arbete över organisatoriska gränser i människonära tjänsteverksamhete...

Kategorier: Ledarskap