Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Ambitiöst - men många missar

2015-10-14

Lärande och jämställdhet i förskola och skola Mia Heikkilä Liber Lärande och jämställdhet i...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Att bygga en lärande kultur

2015-10-14

The Principal – Three keys to maximizing impact Michael Fullan Jossey-Bass Känner du frustration...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2015

Konkreta råd för att möta utsatta föräldrar

2015-09-21

Utsatta föräldrar Lennart Lindqvist Pavus utbildning Visst har vi alla känt att det finns...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Vem är denna bok skriven för?

2015-09-21

Lärande ur ett livsvärldsperspektiv Jan Bengtsson (red) och Inger C. Berndtsson (red.) Gleerups D...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Här är bästa konflikthanteringen

2015-09-21

Konflikthantering i arbetslivet – förstå, hantera, förebygg Thomas Jordan Gleerups Konflikthanter...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

NPM ur olika synvinklar

2015-09-21

Tre mycket olika perspektiv på styrning av offentlig verksamhet, ökade administrativa bördor och ...

Kategorier: Utbildningspolitik, Ledarskap, Årgång 2015

Skolledare, lärare, föräldrar, elever, lärarstuderande - läs den här boken

2015-08-25

Hur vi lär − Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser John Hattie och Gregory Yates...

Språket är nyckeln i lärandet

2015-08-25

Se språket i ämnet Språk-och kunskapsutvecklande undervisning i högstadiet och gymnasiet Lena...

Den autentiske ledaren tar över

2015-06-02

Ledarskapets psykologi Att leda medarbetare i en föränderlig värld Claus Elmholdt, Hanne Dauer...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Maria räddar den lysande idén

2015-06-02

Praktiknära skolutveckling Björn Sandström Gleerups Björns beslut att skriva en bok om...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Barn med oro och rädsla finns i alla grupper

2015-06-02

Orolig och blyg i skolan Malin Gren Landell Natur& Kultur Blyga barn, finns de än eller är alla...

Kategorier: Elevhälsa, Pedagogik, Årgång 2015

Ojämn bok om viktig forskning

2015-06-02

Värdepedagogik Etik och demokrati i förskola och skola Eva Johansson och Robert Thornberg (red)...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Brett om skolledares utveckling

2015-05-05

Profesjonsutvikling i skolen Eyvind Elstad och Kristin Helstad (red) Universitetsforlaget Vad har...

Kategorier: Ledarskap

Fem generella förmågor - som kan styra rektors dialog med lärarna

2015-03-19

De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5 Göran Svanelid Studentlitteratur Hur...

Kategorier: Pedagogik

Nyttig lektion i jämställdhet

2015-03-19

Ylva Odenbring Barns könade vardag Liber I samhället av idag är jämställdheten återigen trend....

Kategorier: Pedagogik

Psykologisk kunskap som behövs

2015-03-19

Sociala relationer och psykologisk kunskap i skolan Carsten Bendixen (red), Henrik Fischer (red)...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap

Lärandet - en hel vetenskap

2015-02-24

Modellskolan Tomas Kroksmark (red) Studentlitteratur Undertiteln, En skola på vetenskaplig grund...

Diskriminering - in i minsta detalj

2015-02-24

Diskrimineringslagen – från princip till praktik Filippa Swanstein och Karin Henrikz Studentlitte...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Ojämn bok om skolledares ansvar

2015-01-22

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy Elisabet Nihlfors och Olof Johansson...

Kategorier: Ledarskap

Gott och blandat om it i lärandet

2015-01-22

Interaktiva medier och lärandemiljöer Elza Dunkels & Simon Lindgren (red) Gleerups Det här är en...

Kategorier: Pedagogik