Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Steg mot en mer likvärdig skola

2016-09-21

Social klass i skolan. Det kompensatoriska uppdraget Anna Jobér Natur&Kultur På bokomslaget kämpa...

Kategorier: Elevhälsa, Årgång 2016

Den metoden blir jag sugen på

2016-09-21

Datagrundad skolförbättring - utifrån datateam®metoden, Kim Schildkamp med flera Studentlitteratu...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

När det inte blev som du tänkt dig

2016-08-24

När ledarskapet krackelerar Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

En ny utmaning - varje dag

2016-08-24

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning Lars Svedberg Studentlitteratur Att utses till chef ...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap, Årgång 2016

Förebygga i stället för att åtgärda

2016-08-24

Hellre små steg än stora liv - Inkluderande undervisning och lärande Fredrik Ahlén Lärarförlaget...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

En grundbok om it i skolan

2016-06-02

Digitalisering som lyfter skolan, Teori möter praktik Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell Gothia...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Redskap i stället för prov

2016-06-02

Lärande – En introduktion till perspektiv och metaforer Roger Säljö Gleerups Titeln är lite...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Låt inte problemen skymma skolans positiva utveckling

2016-06-02

Undervisningen mellan oss Anne-Marie Körling Lärarförlaget Anne -Mari Körling är lärare,...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Förlagets slarv sänker en bra bok

2016-06-02

Handbok i formativ bedömning – strategier och praktiska tekniker Dylan Wiliam, Siobhan Leahy...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Många viktiga frågor - få svar

2016-05-09

Stöd och anpassningar – att organisera särskilda insatser Gunilla Lindqvist och Annica Rodell...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Att se olikheter som en tillgång

2016-05-09

Inkludering. Undervisningsstrategier som fungerar Davis Mitchell Natur & Kultur - Den här unika...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

Olika faller skrivundervisningen

2016-03-31

Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen Pernilla...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2016

En förskola alla vill gå till

2016-03-31

Förskola i rörelse och förändring Per Dahlbeck, Kristina Westlund (red) Studentlitteratur Hur...

Kategorier: Förskola, Pedagogik, Årgång 2016

Skolcheferna står nära varandra

2016-03-31

Förskolechefen -en viktig länk i utbildningskedjan Elisabet Nihlfors, Linda Jervik Steen, Olof...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2016

Alla kan lära sig att bli bättre

2016-03-03

Mindset – Du blir vad du tänker Carol Dweck Natur&Kultur Jag rekommenderade den här boken till...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap

Ingredienser utan tillagning

2016-03-03

Elevnära skolledarskap Viviane Robinson Lärarförlaget Bokens titel kan ge en föreställning om...

Kategorier: Ledarskap

Hjälp att klara det svåra samtalet

2016-02-02

Samtalsmetodik för alla professioner Anders Engquist Studentlitteratur Varför behöver vi rektorer...

Kategorier: Pedagogik

Scener som vi känner igen...

2016-02-02

Skolledning – Scener från den organiserade verkligheten. Jan Löwstedt red Studentlitteratur Det ä...

Kategorier: Ledarskap

Bra underlag för en studiecirkel

2016-02-02

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan Gunnar Åsén (red.) Liber Denna bok är en antolog...

Kategorier: Pedagogik

Förstelärarnas roll för utveckling

2015-12-09

Förstelärare - En handbok Per Kornhall Natur & Kultur Svensk skola behöver utvecklas och bli...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015