Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Språket är nyckeln i lärandet

2015-08-25

Se språket i ämnet Språk-och kunskapsutvecklande undervisning i högstadiet och gymnasiet Lena...

Den autentiske ledaren tar över

2015-06-02

Ledarskapets psykologi Att leda medarbetare i en föränderlig värld Claus Elmholdt, Hanne Dauer...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Maria räddar den lysande idén

2015-06-02

Praktiknära skolutveckling Björn Sandström Gleerups Björns beslut att skriva en bok om...

Kategorier: Ledarskap, Årgång 2015

Barn med oro och rädsla finns i alla grupper

2015-06-02

Orolig och blyg i skolan Malin Gren Landell Natur& Kultur Blyga barn, finns de än eller är alla...

Kategorier: Elevhälsa, Pedagogik, Årgång 2015

Ojämn bok om viktig forskning

2015-06-02

Värdepedagogik Etik och demokrati i förskola och skola Eva Johansson och Robert Thornberg (red)...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Brett om skolledares utveckling

2015-05-05

Profesjonsutvikling i skolen Eyvind Elstad och Kristin Helstad (red) Universitetsforlaget Vad har...

Kategorier: Ledarskap

Fem generella förmågor - som kan styra rektors dialog med lärarna

2015-03-19

De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5 Göran Svanelid Studentlitteratur Hur...

Kategorier: Pedagogik

Nyttig lektion i jämställdhet

2015-03-19

Ylva Odenbring Barns könade vardag Liber I samhället av idag är jämställdheten återigen trend....

Kategorier: Pedagogik

Psykologisk kunskap som behövs

2015-03-19

Sociala relationer och psykologisk kunskap i skolan Carsten Bendixen (red), Henrik Fischer (red)...

Kategorier: Pedagogik, Ledarskap

Lärandet - en hel vetenskap

2015-02-24

Modellskolan Tomas Kroksmark (red) Studentlitteratur Undertiteln, En skola på vetenskaplig grund...

Diskriminering - in i minsta detalj

2015-02-24

Diskrimineringslagen – från princip till praktik Filippa Swanstein och Karin Henrikz Studentlitte...

Kategorier: Pedagogik, Årgång 2015

Ojämn bok om skolledares ansvar

2015-01-22

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy Elisabet Nihlfors och Olof Johansson...

Kategorier: Ledarskap

Gott och blandat om it i lärandet

2015-01-22

Interaktiva medier och lärandemiljöer Elza Dunkels & Simon Lindgren (red) Gleerups Det här är en...

Kategorier: Pedagogik

Ingen rektor i klassrummet

2014-12-08

Resultatanalys i skolan Jonas Österberg Studentlitteratur Kan man välja ut och slå fast vilken so...

Kategorier: Ledarskap

Ett ovanligt lyckat "knytkalas"

2014-12-08

Det goda lärandets grunder Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp, red Gleerups Gleerups ger ut en del...

Kategorier: Pedagogik

Ta en reflekterande femminutare!

2014-11-05

Ledarskap med fokus på lärande Tom Tiller & Svein Helgesen Lärarförlaget Jag tycker om...

Kategorier: Ledarskap

Lärorik läsning om att vara en uppkopplad lärare

2014-11-05

Lärare i den uppkopplade skolan, Annika Lantz-Andersson (red), Roger Säljö (red) Gleerups "Det är...

Kategorier: Pedagogik

Omfattande om friskolereformen

2014-11-05

Gymnasiet som marknad Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ann-Sofie Holm & Ulf Lundström Boréa...

Kategorier: Pedagogik

Ledarskap från antiken till i dag

2014-11-05

Följ mig! En ledarskapsresa i tiden Folke Hasselmark Liber Från antiken till aktuell spetsforskni...

Kategorier: Ledarskap

Lärartankar med mod och känsla

2014-10-14

Läraren inom mig- pedagogiska berättelser Anne-Marie Körling Lärarförlaget De flesta av oss...

Kategorier: Pedagogik