Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Årets bästa bok!

2014-10-14

Beteendeproblem i skolan Bo Hejlskov Elvén Natur & Kultur Kan man annat än gilla en bok som ser...

Kategorier: Pedagogik

Röda trådar huller om buller

2014-10-14

Scenarioplanering Länken mellan framtid och strategi Mats Lindgren och Hans Bandhold Liber...

Kategorier: Pedagogik

Intressant om skolchefens roll

2014-10-14

Rektorn, skolchefen och resultaten Mellan profession och politik Lars Svedberg (red.) Gleerups De...

Kategorier: Ledarskap

Lyhörda samtal utvecklar eleven

2014-09-16

Samtal i skolan Petter Iwarsson Gothia Fortbildning Petter Iwarsson är utbildad inom familjebehan...

Kategorier: Pedagogik

Vem ska fostra skolans elever?

2014-09-16

Hyfs, hälsa och gemensamma värden Studier av skolans komplexa värdegrunds-och fostransuppdrag Sar...

Kategorier: Pedagogik

Från stuprör till hängrännor

2014-09-16

Gränsöverskridande chefskap Arbete över organisatoriska gränser i människonära tjänsteverksamhete...

Kategorier: Ledarskap

Raka beskrivningar av vardagen

2014-08-20

Hans-Åke Scherp sätter verkligen highlight på skolledarens och skolans vardag och organisation. H...

Kategorier: Ledarskap

Lärarnas viktiga lärande

2014-05-28

Det professionella lärandets inneboende kraft Helen Timperley Studentlitteratur Hur bör lärarnas...

Kategorier: Pedagogik

Digitala verktyg - på djupet

2014-05-28

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur och ledarskap John Steinberg Gothia...

Kategorier: Pedagogik

300 sidor fulla med inspiration

2014-05-28

Olof Johansson & Lars Svedberg (red.) Att leda mot skolans mål Gleerups Sällan har jag blivit så...

Kategorier: Ledarskap

Förskolans svåra balansgång

2014-05-06

Polly Björk-Wallén, Sabine Gruber, Tünde Puskás (red) Nationell förskola med mångkulturellt uppdr...

Kategorier: Pedagogik

Nyttig handbok om konflikter

2014-05-06

Barbro Lennéer Axelson Ingela Thylefors Konflikter, uppkomst, dynamik och hantering Natur och...

Kategorier: Arbetsmiljö

Äntligen svar på många juridiska frågor

2014-05-06

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger Göran Söderlöf Nordstedts Juridik Göran Söderlöf har med...

Kategorier: Ledarskap

Så kan alla få bra undervisning

2014-05-06

Framgångsrik läs-och skrivundervisning En bro mellan teori och praktik Catharina Tjernberg Natur...

Kategorier: Pedagogik

Att leva i diagnosernas tidevarv

2014-04-01

Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid. Fredrik Svenaeus TankeKraft förlag År 2011 hade...

Kategorier: Pedagogik

Högtidsstund för gnällspikar

2014-04-01

Professionellt kapital Andy Hargreaves och Michael Fullan Studentlitteratur Det här är den längst...

Kategorier: Ledarskap

Givande om att utmana tänkandet

2014-03-07

Utmanande undervisning i klassrummet James Nottingham Natur & Kultur James Nottinghams fem...

Kategorier: Pedagogik

På med nya glasögon - och upptäck OBM

2014-03-07

Leif E Andersson, Mira Klintrot OBM – Ledarskapets psykologi Sanoma Utbildning Är du beredd att t...

Kategorier: Ledarskap

Slit dig från "ögonblickets tyranni"

2014-03-07

Den seende läraren - Systemteori för skolbruk Oscar Öquist Didaktikcentrum , Vem har inte hört...

Kategorier: Pedagogik

Böcker som det lönar sig att läsa

2014-01-30

Det är snart dags för årets lönerevision. På skolans område gäller en individuell lönesättning bå...

Kategorier: Ledarskap