Böcker om skola och ledarskap

Här hittar du böcker som vi tror kan intressera dig. Recensionerna är publicerade i tidningen Skolledaren.

Visa

Bästa boken om kvalitetsarbete

2014-01-30

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder Jan Håkanss...

Kategorier: Ledarskap

Hur du bygger ett lag steg för steg

2013-12-09

Att skapa effektiva team Susan A. Wheelan Studentlitteratur "Ett av huvudskälen till att man...

Kategorier: Ledarskap

Viktiga frågor för alla skolledare som vill driva utvecklingen framåt

2013-12-09

Ledelse av skoleutvikling Marit Aas Universitetsforlaget Marit Aas arbetar som ledare för den...

Kategorier: Ledarskap

Viktig bro mellan teori och praktik

2013-12-09

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga broar Ann Ahlberg Liber Har du också...

Kategorier: Pedagogik

Undervisning efter elevens behov

2013-11-14

Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken Dylan William Studentlitteratur Ingen påstår v...

Kategorier: Pedagogik

Allmänbildande om värdebaserat ledarskap

2013-10-15

Verdibasert ledelse – Betingelser for utövelse av moderne lederskap Rudi Kirkhaug Universitetsfor...

Kategorier: Ledarskap

Var befinner du dig på skalan?

2013-10-15

Tyst. De introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns Susan Cain Natur & Kultur Ma...

Kategorier: Ledarskap

Din chefsstil fostrar medarbetarna

2013-10-15

Chefen som gör skillnad Claes Malmström Lennart Skoglund Gothia fortbildning Vilka stringenta...

Kategorier: Ledarskap

De tusenåriga frågorna söker svar

2013-09-17

De stora frågorna om skolan Tomas Kroksmark Studentlitteratur Tomas Kroksmark är före detta rekto...

Kategorier: Ledarskap

Äntligen något om vuxnas lärande

2013-09-17

Vuxendidaktik ‒ Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande Staffan Larsson Natur&Kultur...

Kategorier: Pedagogik

50 års kamp - med visst resultat

2013-09-17

Arbete och jämställdhet – förändringar under femtio år Eva Blomberg Kirsti Niskanen SNS Det är...

Kategorier: Arbetsmiljö

Nyttig - för alla som vill förändra

2013-08-21

Att kartlägga och förbättra skolor - Sex typskolor Ulf Blossing, Torgeir Nyen, Åsa Söderström och...

Kategorier: Ledarskap

Leken är viktig - både för barn och vuxna

2013-08-21

Leka för livet Lars H Gustafsson Norstedts Den fria leken behövs, menar Lars H Gustafsson. Barn...

Kategorier: Pedagogik

Vägen tillbaka kräver stöd

2013-08-21

Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Glad, Krysmynt...

Kategorier: Pedagogik

Tuff uppgörelse med dagens skolsystem

2013-05-29

Barnexperimentet – Svenska skola i fritt fall. Per Kornhall Leopard Låt oss inte hymla: Detta är ...

Kategorier: Ledarskap

Ett utmärkt verktyg mot kriser

2013-05-28

Kriskommunikation – Att leda i blåsväder Maria Langen, Sverre Sverredal Sanoma Utbildning Brukar ...

Kategorier: Ledarskap

Stärkande om chef och ledare

2013-05-28

Ledtrådar- till ett moget ledarskap Helén Carlsson och Agnete Nilsson Studentlitteratur Ett moget...

Kategorier: Ledarskap

Bok om ledarskap som gör nytta

2013-04-24

Chef Ledare Coach Bengt Kallenberg Komlitt Det har skrivits ett stort antal böcker om ledarskap o...

Kategorier: Ledarskap

Tystnad - en förutsättning för inlärning

2013-04-24

Om tystnad – i pedagogiska sammanhang Eva Alerby Studentlitteratur Hundra sidor om tystnad i...

Kategorier: Pedagogik

Bokhörnan...om en viktig handbok i en viktig fråga

2013-04-08

Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt Marie Steinberg Norstedts Juridik Det är få förbund inom...

Kategorier: Arbetsmiljö