Nr 3/17 2017-03-24

20 författare som tar ut svängarna

Ledarskap utveckling lärande
Maria Jarl & Elisabet Nihlfors (red.)
Natur&Kultur

Undertiteln för boken är Grundbok för rektorer och förskolechefer och jag uppfattar att man siktar på att detta ska bli läroboken med stort L för rektorsprogrammet.

442 sidor, det här blir inte kul, tänkte jag. Så fel man kan ha!

Sjutton kapitel och tjugo författare som tar ut svängarna inom boktitelns tre områden ger en bredd och inte sällan bjuds läsaren på överraskande perspektiv.

Gör gärna det vi inte fick göra i skolan när jag var ung, d3etvill säga hoppa från kapitel till kapitel utifrån vad som verkar spännande.

Självklart beror det på läsaren vilka texter som är mest relevanta, men jag har svårt att tro att det finns texter som ingen skulle finna intressanta och läsvärda.

Boken vänder sig både till erfarna och nyblivna rektorer och förskolechefer. Det är inte alltid en bok kan göra det med fog, men jag vågar påstå att man lyckas.

Jag har svårt för ett par kapitel, om vi ska börja med det negativa, och det är framför allt ett kapitel om handledning.

Jag tycker inte att man kan skriva kortfattade tips kring något som det tar många år att bemästra. I marginalen har jag skrivit "Don't try this at home". Nog om det.

I ett kritiskt kapitel om Skolinspektionen ställs frågan "vilka problem ska Skolinspektionen lösa?".

Man granskar med andra ord granskningen. Författaren kommer fram till att det finns ett gap mellan förväntningarna på inspektionen och vad den faktiskt lett till i fråga om ökad måluppfyllelse. Den är helt enkelt feltänkt ur perspektivet ökad måluppfyllelse.

Att inleda ett kapitel med att föreslå att ledarskap ska vara orent, oäkta och promiskuöst gör att i alla fall jag blir nyfiken. Ett sådant ledarskap är det enda sättet att ta sig an utmaningar som är motspänstiga och svårlösliga.

Vi och världen, barnen, ungdomarna, står inför så kallade elaka problem, problem som inte har en enkel lösning. Hur ska vi lyckas få alla i världen att nå en högre levnadsstandard samtidigt som vi inte försämrar klimatet?

Författaren menar också att vi borde hitta en annan metafor för det vi i dag kallar värdegrund. Intressant!

Kapitlet om styrningsideal fastnade jag också särskilt för, antagligen för att jag just nu har behov av att reflektera kring just det området. Dels finns det en stödmodell för att analysera om det man kommit fram till löser de problem man ville lösa, dels resonerar författaren kring att göra rätt saker kontra att göra saker på rätt sätt.

Och just som jag tänkte att det inte behövs ytterligare en text om skolkultur läser jag ett kapitel som bevisar motsatsen bland annat genom att lyfta det formativa arbetet med att titta närmare på utveckling av undervisningen.

Och så texten om bedömning av, för och som lärande. Undervisar skolan för att eleverna ska få ett visst betyg, eller för att de ska lära sig mer? Ibland kan man nog fråga sig hur eleverna uppfattar vårt budskap.

Det finns mer att lyfta fram som intressant, inte minst för att man vågat ta ut svängarna rejält. Bra, mer sådant!

Jag skulle vilja avsluta med två slående citat om de orimliga förväntningar som ställs på skolledare i platsannonser: "Om kontaktannonser hade sett ut på det viset är jag övertygad om att ensamheten i världen hade brett ut sig" och "skolan kan ses som en soptunna där politiska beslutsfattare placerar alla svårlösta problem".

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...