Nr 5/15 2015-06-02

Barn med oro och rädsla finns i alla grupper

Orolig och blyg i skolan
Malin Gren Landell
Natur& Kultur

Blyga barn, finns de än eller är alla barn och elever vana vid att uttrycka sig och arbeta i grupp i dag?
Ja, i alla grupper finns det elever som känner sig oroliga och blyga och detta påverkar så klart också berörd elevs sociala situation och lärande. Hur kan läraren få en rättvisande bild av elevens kunskaper och samtidigt stärka eleven i att hitta nya strategier vid till exempel orostankar, rädsla för prov och muntliga redovisningar?

I många skolämnen måste eleven visa sin muntliga förmåga och kunna bland annat aktivt delta i gruppdiskussioner.
Om detta och mycket annat skriver psykologen Malin Gren Landell om i denna utmärkta bok som vänder sig till lärare, pedagoger och elevhälsopersonal från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan.

Det finns ett stort behov för oss som arbetar i skolan att upptäcka, förstå och bemöta elever som känner oro, rädsla och ångest i skolan. Författaren är leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av arbete med elever med oro och blyghet. Hon har även forskat på social rädsla och på elever med ogiltig frånvaro.
Författaren belyser rädsla och ångest, dessa vanliga osynliga problem som kan visa sig som kroppsliga symptom, utåtagerande beteende, koncentrationssvårigheter eller ledsenhet.

Den vuxna får handfasta råd för samtal med eleven, hur man kan fråga och lyssna och vad man ska undvika att säga. Dessa råd är värdefulla, i svårare samtal där lärare saknar djupare metodik är det bra att ha en trygghetsskapande checklista att förhålla sig till.
Stor vikt läggs vid strategier som pedagogen eller elevhälsopersonalen kan använda för att möta oro och rädsla, som att normalisera situationen utan att släta över och minska undvikande av det som eleven upplever som oroande.
Det är också viktigt att arbeta med hela klassen, att "uppgradera "blyghet och ge plats åt olika temperament. Eleven får vara blyg men inte osynlig, eleven måste få träna på att få uppmärksamhet och läraren måste hitta fler sätt att bedöma som också passar de blyga eleverna.
I var sitt kapitel belyser författaren olika teman vid rädsla och oro som social rädsla, talängslan, ständig oro, provängslan, separationsångest och ämnesångest.

Ofta försöker eleven hantera sin rädsla genom att undvika det som ger oro eller kanske genom att ta ett stort ansvar och försöka vara perfektionist. Det viktiga är att eleven får hjälp med alternativa strategier, lär sig både att inte undvika och tänka alternativa tankar när de negativa tankarna poppar upp. Att arbeta med klimatet i inlärningssituationen är en viktig uppgift för läraren.

Ett avsnitt ägnas åt allvarligare tillstånd som även kan vara diagnostiserade, som ångest i samband med adhd och autism, tvångstankar och -handlingar, panikattacker, samt elever som är helt tysta och kanske har så kallad selektiv mutism,och nedstämda eller deprimerade elever. Vid dessa situationer är elevhälsan inkopplad och pedagogerna bör på alla sätt inkludera eleven. Författaren diskuterar även vikten av att tidigt reagera på och utreda elevens ströfrånvaro som är en markant riskfaktor.

Avslutningsvis lyfter författaren vikten av lärarnas samarbete med andra - föräldrarna, annan skolpersonal, elevhälsopersonal.
Denna bok är värdefull läsning för den rektor som vill öka sin förståelse av elevers miljöer och upplevda situationer i skolan.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...