Nr 7/16 2016-09-21

Den metoden blir jag sugen på

Datagrundad skolförbättring - utifrån datateam®metoden,
Kim Schildkamp med flera
Studentlitteratur

I ett par av Harry Potter-filmerna sätter de upp ett, utifrån sett, litet tält, men när man kliver in i tältet är det hur stort som helst. Ungefär så är den här boken: liten och behändig, men med stort innehåll. Och låt dig inte luras av den oerhört osexiga titeln, förlaget vet också att den kunde varit klatschigare.
Nu när jag läst boken tycker jag att titeln är helt okej, jag har i alla fall inga egna bättre förslag. Det är en så'n där bok som ska ha en så'n där titel. (Och inget slår den sjungande nederländska undertiteln: Een concrete aanpak voor onderwijsverbetering)

Om man jämför bokens åttastegsmodell med Skolverkets modell med fyra steg − följa upp, analysera, planera och genomföra − är det framför allt analyssteget som utvecklas och utvidgas av Schildkamp och hennes medförfattare.
Inom skolan hoppar vi ofta för snabbt till steget planera. Det är ju så mycket roligare att hitta på nya idéer än att testa hypoteser som kanske inte stämmer när man tittar närmare på dem.
Det är ju ganska meningslöst att lösa ett problem som inte är det som är det riktiga problemet, och vi måste ofta utmana förgivettagna föreställningar för att förändra saker.

Det är just här boken har sin styrka; hur gör man för att analysera och hitta orsaken till problemen?
Författarna har under några år arbetat med och förfinat det de kallar datateam®metoden. Jag känner flera skolledare som använder sig av den och tycker att den är bra, men att det inte är någon quick fix, man måste vara uthållig.

Jag blir också väldigt sugen att själv prova på den när jag läser boken. Det finns ett antal böcker och skrifter om kvalitetsutveckling, och de har ofta samma problem, nämligen att beskriva hur man gör en analys. Just de kapitlen brukar bli väldigt tunna. Antagligen för att det är lätt att säga, men ack så svårt att göra.
De steg man lägger till i datateam®metoden är att utifrån uppföljningen definiera problem. Sedan ägnar man analysfasen fem steg av de åtta innan man vidtar åtgärder.
Analysfasen innebär att formulera hypoteser, som man testar genom att samla in data, att kontrollera datakvaliteten, att analysera datan samt att tolka och dra slutsatser.

Ett helt avgörande steg är detta: Hur gör man om ens hypoteser inte stämmer? Då får man helt sonika hoppa tillbaka flera steg och formulera en ny hypotes och testa den. Och testa den i sin tur, om och om igen tills man hittar en hållbar hypotes.
Det är klart att det är tråkigt att få hoppa tillbaka i processen, det är som att gå i fängelse i Monopol utan att passera gå, fast med mycket mer arbete och engagemang investerat. Ett av de praktiska exemplen i boken beskriver på ett bra sätt en skola som fick gå fyra ronder innan de hittade rätt.

Vad behövs då ytterligare för att metoden ska bli framgångsrik? Man måste organisera lärandet. Metoden går ut på att man börjar med mindre datateam som blir duktiga på processen, och att alla medarbetare på sikt blir involverade, så att man också börjar använda det här synsättet i sin undervisning. Och så klart att skolledarna är delaktiga och medskapande, inte bara någon som drar igång något nytt som sedan tappar styrfart.
Det handlar om att skapa en organisationskultur, och i den måste ledaren leda genom att vara fullt engagerad. Det är inte ett nytt arbetssätt, det är ett nytt förhållningssätt.

Författarna är från Nederländerna, och det är bra att man förklarar den nederländska skolmodellen kort, så att läsaren förstår kontexten (se och lär, andra förlag!).
Det tekniska hålls verkligen på en miniminivå, men man kunde gott kastat in några förklaringar, som vad chi-tabell och p-värde är. Det är randanmärkningar i en väldigt användbar bok, en bok att återvända till och som jag kommer att ha liggande högt upp i "praktiska böcker"-högen.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...