Nr 5/16 2016-06-02

En grundbok om it i skolan

Digitalisering som lyfter skolan, Teori möter praktik
Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell
Gothia Fortbildning

I bänkarna sitter vår framtid. Därför måste skolan ligga i samhällsutvecklingens framkant.
Och digitaliseringen innebär helt förändrade villkor för kunskapsbildningen. Därför måste ett fokus sättas på att utveckla elevernas digitala kompetens, så att de kan orientera sig i samhället nu och i framtiden.

Det skriver Håkan Fleischer och Helena Kvarnsell i boken Digitalisering som lyfter skolan, Teori möter praktik.
En forskare och en lärare som tillsammans satsat på "att väva samman teori med praktik, forskning med det beprövade". De själva ser boken som ett samtal för att belysa hur digitaliseringen kan lyfta skolan.
Redan från början kan sägas att det är en klok bok om it i skolan, som handlar om förhållningssätt och övergripande handlingsmönster. Här finns inga tips om appar utan i stället en ordentlig genomgång av vad som ingår i och vad som menas med digital kompetens - och inte minst ett väl disponerat kapitel om kunskapsbegreppet.
Rubriken "Yta och djup" säger mycket. Och författarna ger sin definition av vad kunskap är, nämligen att "kunskap är sann och rättfärdigad tro".
Det senare innebär att det är angeläget att söka argument för och förstå skälen till varför något ska hållas för sant.

Ansvarig för att en genomreflekterad kunskapssyn ligger till grund för digitaliseringen i skolan är rektor. Han eller hon måste säkerställa att läroplanens beskrivning av den digitala kompetensen och dess åtta komponenter, blir grunden för hur kunskapsbildningen i skolan äger rum. Han eller hon måste utvärdera verksamhetens sätt att använda datorerna i undervisningen, så att kunskap för att förstå blir en kvalitet som kommer i fokus.
Kunskapen ska inte bara tillämpas "utan också anpassas och få mening och integreras i elevernas egen värld". Det handlar om att gå från fokus på information (minnas och återge) till fokus på den lärandes värld. I slutändan kan detta leda till den djupaste formen av kunskap, nämligen den som förändrar dig som människa.
Forskaren Fleischer introducerade redan för några år sedan i sin avhandling begreppet "stretchad kunskap". Detta förhållningssätt, en utgångspunkt i den här boken, bygger på de utökade möjligheterna som eleverna har fått att bilda kunskap med hjälp av it. Det handlar om rumsligheten (nätet som en plats att ta vara på); om möjligheterna att umgås och kommunicera och om medvetenhet om hur mediet påverkar den kunskap som bildas.
I detta begrepp innesluter författarna också ett lärande som stimulerar bildning. Det bildande samtalet ser de som en viktig grund för ett stretchat kunskapsbegrepp.
Dessa aspekter av stretchad kunskap tas tillvara genom fyra grundläggande komponenter i undervisningen: elevens motivation, målorientering, reflektion och socialt samspel. Dessa fyra områden blir till var sitt kapitel, med reflektionsfrågor kring lärarens egen undervisning.
Ett mycket bra grepp! Kanske resultatet av reflektion blir ännu djupare av att göra detta i arbetslaget - eller kanske rent av att ta med vissa av frågorna som ett underlag vid medarbetarsamtalet.
Det känns mycket genomtänkt och som ett bra avslutande grepp att som författarna gör, avsluta boken med ett kapitel om en möjlig ny yrkesroll för lärare.
Efter nio kapitel med fokus på eleverna avslutar de med att ställa frågor och reflektera kring vad det innebär att vara lärare i en stretchad värld; och de gör det genom att testa de olika komponenterna av stretchad kunskap på lärarrollen.
Skolledaren förhåller sig ju till båda verkligheterna, att säkerställa att eleverna får ett lärande som leder till att målen nås och ständigt utvärdera vilka kompetens- och utvecklingssatsningar som behöver göras för att erbjuda lärarna förutsättningar att lyfta skolan.
Det finns gott om kurser, seminarier och litteratur om digitaliseringen.
Fleischer och Kvarnsells bok är i ordets allra bästa betydelse en grundbok när det gäller it i skolan. En studiehandledning till och mången rektor hade haft ett riktigt bra underlag för kompetensutveckling tillsammans med sina lärare. Men de fyra kapitlen med avslutande frågor kring lärandet i vardagen är ett riktigt gott material för utvecklingsdialogen.
Förutsatt att det finns tid för reflektion!

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...