2014-12-08

Ett ovanligt lyckat "knytkalas"

Det goda lärandets grunder
Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp, red
Gleerups

Gleerups ger ut en del böcker som man skulle kunna jämföra med knytkalas.
Olika författare skriver om egen eller andras forskning och så samlar man det under en sammanfattande rubrik. Det goda lärandets grunder är en av topparna i en generellt sett bra ström av utgåvor.
Det är tydligt att redaktörerna, Ekholm och Scherp, vill något med boken.

Den är politisk såtillvida att de kritiserar de senaste åtta årens skolpolitik i Sverige, och de gör det genomgående med argument förankrade i forskning.
Man gör det med formuleringar som "ihåligheten hos polemiska skoldebattörer", "går det att förverkliga en läroplan som präglas av inre drivkraft med ett system som är dess motsats?", och att svensk skola halkat efter eftersom skolpolitiker inte tar reda på "kunskaper som tagits fram av lärare, skolledare och forskare om vad som fungerar" när det gäller elevers lärande.
De sammanfattar boken med att även skolpolitiker behöver anstränga sig för att styra skolan på vetenskaplig grund och inte på vad de tycker och tror. Jo, jo.

Hur lyckas de då tala för sin sak?
Jo, mycket väl, måste jag säga. Och här är det inte läge att säga "Jo, men forskarna själva är ju inte överens ...".
Det finns väldigt många saker forskningen är överens om när det gäller inlärning.
Christian Lundahl gör en gedigen, uppdaterad genomgång av bedömning och återkoppling, där han väver in sin egen forskning och internationella studier i en kritisk granskning av bland annat Hatties metastudier.
Det jag tycker är intressantast i den fortsatta forskningen kring återkoppling är hur vi frilägger kärnor av viktiga lärdomar; all återkoppling är inte lika intressant eller lika bra ur ett lärandeperspektiv. Särskilt spännande är det att se hur god, strukturerad kamratbedömning leder till större lärande.

Det kanske allra intressantaste kapitlet är Katina Thelins text om problembaserad skolutveckling inom förskolan. Hon har följt ett utvecklingsarbete där man på ett par förskolor skapade lärgrupper kring problem och dilemman som uppstod på förskolorna.
Man fokuserade på att sätta den egna vardagspraktiken i relation till den gemensamma idén om en god pedagogisk verksamhet. I stället för att till exempel fråga sig hur man skulle få barnen att delta i samlingen, frågade man sig hur man skulle få dem att vilja delta i samlingen. Man involverade barnen i problemlösning i stället för att tala om för barnen hur de borde göra.
Thelin väver samman teori, metod och praktisk handling på ett utmärkt sätt. Och arbets- och förhållningssätt går att överföra på vilken skolnivå som helst.

Joanna Giota skriver om elevers motivation, inre/yttre med mera. Fortfarande läggs skulden på eleven, inte på skolan som naturligtvis är det enda rimliga, om eleven misslyckas. Dessutom blir motivationen och elevernas möjlighet till inflytande lägre för varje år som går.
Borde inte elevernas inflytande i stället öka?
Studier pekar på att det troligen är skolans organisation som har negativ inverkan på elevernas engagemang i skolan. Kanske beror det på att lärandet i svensk skola sägs ha blivit ett "individuellt projekt".
I boken finns också några kortare kapitel med historisk bakgrund kring det goda lärandet, och även om de genomgångarna lite känns som utfyllnad - potatis och bröd till knytkalaset om man vill - så ger de en del historiskt intressanta perspektiv, bland annat kring de lärarfackliga organisationernas olika uppfattningar kring lärande och undervisning.

Jag fick också lära mig att "learning by doing" är en missuppfattning av Dewey, och vi borde säga "learn to do by knowing and to know by doing".
Inte lika catchy, kanske, men närmare sanningen.
Slutligen vill jag lyfta fram Ekholms text om hur man kan involvera eleverna i ett undersökande/vetenskapligt sätt att få syn på vad som sker i klassrummet, som ett underlag för samtal lärare och elever emellan.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...