Nr 5/16 2016-06-02

Förlagets slarv sänker en bra bok

Handbok i formativ bedömning – strategier och praktiska tekniker
Dylan Wiliam, Siobhan Leahy
Natur&Kultur

Det är bara tre år sedan Wiliams Att följa lärande kom ut på svenska. En hel del återkommer i den här boken, naturligtvis, de berör samma ämne.
Det som tillkommit är i första hand en tydligare koppling mellan hur man kan arbeta formativ bedömning som främsta innehåll i kollegialt lärande, vilket antagligen främst är Leahys förtjänst.
Vilken bok ska man välja? Tja, har du läst Att följa lärande behöver du nog inte läsa den här, den tillför inte tillräckligt mycket nytt, arbetsformerna som tillförs kan du hitta på annat håll. Om du inte läst "Följa" skulle jag valt denna handbok i första hand.
Leahy har som skolledare under många år arbetat med teacher learning communities, TLC:s, eller samtalsgrupper som det ibland kallas. Lärare som lär av lärare, helt enkelt.
Enkel är också den modell hon och Wiliam har mycket erfarenhet av och som beprövats under många år. Du kan som skolledare bygga ett par tre års skolutvecklingsarbete med den här boken som grund. Det finns dessutom extramaterial som kan beställas via förlaget, men det har jag bara sett små delar av på förlagets hemsida.

Boken presenterar Wiliams fem nyckelstrategier, som ju är mycket väl förankrade i forskning, och vilka förhållningssätt man behöver ha som lärare för att följa dem.
De fem nyckelstrategierna är att tydliggöra mål, visa belägg för lärandet, ge feedback som leder lärandet framåt, göra eleverna aktiva som läranderesurser för varandra, och att aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande.
Till varje strategi hör en mängd olika tekniker man kan använda. Wiliam och Leahy vill att lärare, och skolledare, får ett förhållningssätt till formativ undervisning. Det räcker inte att lära sig tekniker.
Om man jämför mängden text som ägnas åt förhållningssätt respektive tekniker är fokus utan tvekan på det senare. Det är säker oundvikligt, om inte boken ska bli väldigt faktaspäckad och tung, eller väldigt tunn.
Men eftersom boken är uppbyggd på att lärare arbetar sig igenom de olika kapitlen under kanske flera års tid, är det så klart bra med många exempel på tekniker man kan använda, och framför allt välja och vraka bland.

Detta är nog världens största och bästa pedagogiska-tips-bank!
Tyvärr måste jag skriva följande också, som en formativ återkoppling till förlaget: Ni behandlar förlagan lite väl styvmoderligt. Ni arbetar inte genom boken tillräckligt. Jag önskar att ni till exempel förklarat en del kring den i första hand amerikanska kontexten. Vad är skoldistrikt? Dessutom använder ni en del begrepp på ett felaktigt sätt, som modersmålsundervisning (genomgående) och läroplan (i vissa fall) för att nämna några. (Och psst, det finns inget ämne som heter gymnastik. "Social studies" heter inte heller sociala studier på svenska.) Summativ bedömning på bearbetningen: F.
Bokens innehåll och användbarhet: B, med snudd på A.
Detta är fjärde gången Natur & Kultur får underkänt på sina översättningar på ett par år. Skärpning!

För att avsluta positivt:
Det som främst sticker ut som nytt jämfört med förra boken är sista kapitlet, om egenreglering och utvecklingssamtal. Författarna skriver en hel del om elevinflytande, om elever som hjälper läraren att utveckla sin praktik genom strukturerade klassrumsobservationer, med bieffekten att eleverna får en större förståelse för lärarens ansträngande och mångfacetterade arbete.
Favoritcitat: "När skolorna upptäcker hur effektivt det är att verkligen lyssna på eleverna, då förändras hela skolans arbete."

"Vi uppskattar läsare som hör av sig med frågor"

I nr 5 av Skolledaren kritiserade vår recensent Torbjörn Hanö översättningen av en bok av Dylan Wiliam på Natur och Kultur. Här ett kort svar från förlaget.

Att ge ut facklitteratur är ett sätt att förmedla kunskap, vilket är alla akademiskt inriktade bokförlags främsta mål. Att dessutom översätta facklitteratur är ett sätt att tillgängliggöra redan utgiven litteratur och forskning för svenska läsare, varför själva utgivningen i sig kan ses som en kärleksförklaring till läsaren.
Ett utgivningsbeslut om en översättning grundas alltså i första hand på våra läsares önskemål och behov och genom hela det redaktionella arbetet som följer finns också läsaren i alla inblandade yrkeskategoriers åtanke: Förläggaren som avgör om boken kan vara något för våra läsare, översättaren som ger texten en svensk språkdräkt, fackgranskaren som hjälper översättaren med terminologi och svensk kontext, textredaktören som slipar och möblerar texten för att guida läsaren, formgivaren som gör texten än mer läsbar och korrekturläsaren som upptäcker stav- och syftningsfel.
Trots att så många yrken och så mycket arbete ligger bakom en bok förekommer det misstag. I bokbranschen finns en sägen om en korrekturläsare på Gutenbergs tid som gav ut ett verk utan något fel, men då satt han med en nål och avläste bokstav för bokstav i flera år. Det vore fantastiskt om varje bok fick så mycket tid, men då skulle våra läsare inte få tillgång till aktuell kunskap längre.
Om det på ett ställe i en bok för lärare förekommer ett ord som "gymnastik" där vi på övriga ställen i boken skrivit ordet "idrott" är det inte för att vi under arbetets gång har glömt bort läsaren eller med flit slarvat. Visst medger vi att vi inte har flera år på oss som på Gutenbergs tid, men vi vill också mena att vi har höga förväntningar på våra läsare. Där det i en översättning är nödvändigt lägger vi förstås in förklarande meningar eller fotnoter till läsaren, men ett ord som till exempel "skoldistrikt" känner vi att våra läsare klarar av.
Med ovanstående sagt vill vi poängtera att vi uppskattar läsare som hör av sig med reflektioner och frågor kring vår utgivning. När recensenten beskriver Handbok i formativ bedömning av Wiliam och Leahy som "världens största och bästa pedagogiska-tips-bank" kan vi bara instämma.

Niklas Gårdfeldt Leavy
Förläggare
Natur & Kultur Akademisk

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...