2015-01-22

Gott och blandat om it i lärandet

Interaktiva medier och lärandemiljöer
Elza Dunkels & Simon Lindgren (red)
Gleerups

Det här är en påse gott och blandat. Alla gillar inte alla de olika bitarna lika mycket, men alla smakar gott.
I den här boken är det väl bara en bit jag vill sortera bort, mer om det längre ner. Redaktörernas syfte är inte att "märkvärdifiera" användningen av interaktiva medier i lärandemiljöer, men de ser behovet av att lyfta fram dem. Författarna är intressanta lärare, några forskare av olika dignitet och några så kallade omvärldsbevakare.

Läsaren utmanas i flera olika kapitel. Har du till exempel funderat över om begreppet "tillförlitlig källa" är tillförlitligt? Det är det inte längre, i alla fall inte som allmänt begrepp, eftersom det är föränderligt och beroende av kontexten.
Att få förståelse för detta är en del av den digitala kompetensen, liksom att "avslöja mediet" it precis som vi förstår att när människor dör på film så är det inte på riktigt. I ett annat kapitel resonerar man kring lärarens oerhört viktiga roll i att ge eleverna kunskaper i ämnet så att de kan förhålla sig kritiska, och hur de ska hitta källor, hur de ska förhålla sig till dem och hur de ska hantera dem.

Kapitlet om genus vrider och vänder på hur pojkar och flickor skapas och omskapas i sociala medier. Pojkars svar på frågan "Vem är du?" är att visa upp vad de kan, visa vad de gör. Flickorna svarar, på olika sätt, "Jag vet inte, vad tycker du?". Kapitlets författare resonerar kring detta självobjektifierande på pojkarnas villkor, och menar bland annat att flickornas kompetens att avtolka och återskapa kulturella koder är en betydelsefull kompetens. Att flickorna använder andras blickar för att definiera sig själva kanske de vänder till sin egen fördel. Intressant resonemang i vilket fall som helst.

Ett annat kapitel tar upp det lärande som sker via återkoppling på exempelvis Youtube. Man har studerat positiva och negativa kommentarer och kommit fram till att kränkande kommentarer är mycket ovanliga, och förekommer de, rycker andra oftast in till försvar av den angripne. Sättet att ge återkoppling på andras produkter är något man skulle kunna använda i utbildning, eftersom kunskapen på den här sortens gemensamhetsutrymmen delas, förhandlas, modifieras och delas på nytt. Man lär av varandra, helt enkelt.
Den tråden tas upp i ett par andra avsnitt, om webbpublicering i undervisningen och om elevers produktion av en egen hemsida med bland annat lärorika spel för barn.

När man arbetar med riktig publicering, alltså når en publik utanför läraren och några klasskompisar, ökar motivationen att göra ett gott arbete. Incitamentet att ta reda på vad som gäller kring till exempel upphovsrätt blir starkare.
Och vårt sociala nätverkande startade inte med Facebook, om nu någon trodde det, det har vi människor alltid gjort. Däremot förenklar internet spridningen och upplevs av många som mer demokratiskt, för alla kan delta på i stort sett lika villkor. Allas bidrag räknas som lika mycket värda.
Vi utmanas också i varför skolan fortfarande har läsande av böcker som norm, när styrdokumenten säger annorlunda. Vi ska använda olika medier, men alla utom böcker anses som sekunda, som kopior. Tänk om ett nytänkande på det området skulle kunna leda till att fler elever når målen?

Det enda kapitel som inte håller måttet är det om spel. Det skulle man kunna googla ihop på en halvtimme. Men resten befinner sig på skalan från läsvärt till mycket läsvärt.
Det svåra är kanske att hitta rätt målgrupp eftersom man spänner från läsinlärning till gymnasiet. Jag gillar helhetsbilden, men skulle jag prioritera att läsa hela boken om jag är lärare på ett visst stadium och har begränsat med tid?

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...