Nr 8/16 2016-10-14

Ingång till den formativa världen

Bedömning som utvecklar - möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt.
Lena Vestlin (red)
Lärarförlaget

För den som inte läst eller hört så mycket om formativt bedömning och Wiliam, Hattie, Jönsson och alla de andra är detta nog en lagom aptitretare innan man går på tyngre grejer. Eller kanske kan boken ses som en fördrink, om man är begiven på starkt.
Texterna är nämligen lite som ett mingelparty, där du träffar olika intressanta personer, eftersom de är skrivna i reportageform. Och som så vanligt på fester när man träffar nytt folk, är de flesta intressanta att lyssna till.
Och vilken bredd på samtalet det är! Minsann om det inte är gäster från Umeå i norr till Lund i söder.

Lärare, elever, skolledare och forskare ger sina skilda, men ändå samstämmiga, bilder av hur det ser ut där ute i verkligheten när man arbetar formativt. Man täcker brett över ämnen, även om begränsningen är högstadiet och gymnasiet. Det är lite synd, men man kanske tänker sig en bok som täcker även förskola och skolår 1-6. Och varför inte vuxenutbildningen?
Jag har plöjt många böcker om formativ bedömning, och är väldigt intresserad av ämnet, och den här boken är en mycket fin introduktion och inkörsport till att läsa mer om man blir intresserad.
I så fall kan huvudrätten som följer denna aptitretare till exempel vara Wiliam och Leahys Handbok i formativ bedömning − Strategier och praktiska tekniker.
Bedömning som utvecklar börjar med en fantastiskt fin sammanfattning och problematisering av formativ bedömning signerad av ingen annan än professor Anders Jönsson.
Det är ett kapitel att sticka i händerna på den som undrar vad all uppståndelse kring begreppet handlar om.
Ett citat: "Det är 'en strävan att eleverna ska lära sig att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande och bli mer motiverade att prestera bättre i skolan'.
Kan man som anställd i skolan säga "nej, tack, jag passar på den!?

Sedan bjuds vi på inblickar och intressanta samtal med lärare, skolledare och forskare som hållit på ett tag med det här förhållningssättet. Kapitlen avhandlar kamratbedömning, exit pass, att göra bedömning till en inkluderande process och hur man kan baka ihop det med språkutvecklande arbetssätt på ett framgångsrikt sätt.
Ett kapitel behandlar svårigheterna − eller ovanan, kanske − att bedöma lärande i estetiska ämnen. Därutöver får vi mer kött på benen kring rektors betydelse, och självaste Helen Timperley, professor i pedagogik i Nya Zeeland, intervjuas och pratar om kollegialt lärande och tio principer för lärares professionsutveckling som hon funnit i sin forskning.
Här är några nedslag jag fastnat för.
En lärare säger att det inte kan vara så att bara ett fåtal elever har rätt att yttra sig i klassrummet. Alla elever i ett svensk klassrum måste få träna på att formulera sig och tänka. Samma lärare menar att traditionella prov är till för att visa vad eleverna inte kan, och att det viktiga inte är att visa vad eleven missat, utan varför. Då har ju läraren som uppgift att ändra sin undervisning så att eleven lär sig mer.
En elev säger att det är bra att få planera sitt upplägg (för träning i det här fallet) och skriva ned det, eftersom man då efteråt kan se hur det gick. Självklart, eller?

Borde i alla fall vara det. Just den elevens lärare har åtta tips för den formativa nybörjaren. Det första tipset är att titta på vad man redan gör i dag som är formativt, det andra att göra små, små förändringar i något du redan gör så att det också blir formativt. Just synen på formativt arbetssätt som en långsam evolution, i stället för revolution, är nog den enda framgångsvägen.
Vägen till framgång är också just det kollegiala lärandet. Hur du kan dra igång det, om ni inte redan gjort det, kan du också läsa om i boken.
Och då har festen bara precis börjat!

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...