2014-12-08

Ingen rektor i klassrummet

Resultatanalys i skolan
Jonas Österberg
Studentlitteratur

Kan man välja ut och slå fast vilken som är den viktigaste ledarhandlingen?
Ja, Jonas Österberg gör det i sin nya bok. Han skjuter visserligen försiktigt in ett kanske, men ändå: "Att leda lärares lärande blir i praktiken den kanske viktigaste ledarhandlingen. I praktiken handlar detta om att skapa förutsättningar för lärarna att tillsammans utvärderar sitt arbete och vad det leder till och motivera dem till att ompröva sitt arbetssätt."
På det här sättet blir ledarskapet avgörande för en professionell resultatanalys.
Slutsatsen är inte unik!
Skolinspektionen betonade häromåret, när man granskade det pedagogiska ledarskapet, rektors ansvar för att leda och styra lärprocesser, och för att hjälpa medarbetarna att förstå sambandet mellan insats och resultat.
Det är därför Jonas Österberg skrivit den här boken. Han vill ge redskap för skolor att uppnå förbättrade resultat, och då finns det enligt författaren ingen genväg. Ett systematiskt förbättringsarbete förutsätter en noggrann resultatanalys.

På ett enkelt och välstrukturerat sätt beskrivs vad resultatanalys är och vilka typer av underlag som behövs för att kunna genomföra en sådan.
Utifrån den vanliga definitionen av kvalitet i skolan, beskriver Österberg tre kvalitetsdimensioner: strukturkvalitet; processkvalitet och resultatkvalitet.
I boken som helhet är det processkvaliteten som författaren ofta återkommer till. Hur arbetar man? Hur ser utvecklingen ut? Och hur går lärandet till?
Inte överraskande är läraren och undervisningen i fokus, forskningsbaserat, men de viktiga frågorna blir på vilket sätt lärandet synliggörs i resultatanalysen och hur man kommer åt den kritiska framgångsfaktorn i skolan, vad som sker i mötet mellan lärarna och eleverna.
Samtidigt som den nya skollagen och läroplanerna betonar rektors pedagogiska ledarskap konstaterar Österberg att den kommunala styrningen av skolan från 1990-talet fått en slagsida mot ekonomistyrning och rektors ansvar för måluppfyllelse har ofta blivit liktydigt med ekonomiskt resultat.
Vilken roll ska då rektor som pedagogisk ledare ta i relation till lärarna? Hur ska han/hon kunna utmana lärarnas undervisning för att det ska bli mer av förändring - och av förbättring av resultat?
I den här boken hävdar författaren - något utmanande - att i en skola med ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete behöver rektor inte göra så många klassrumsbesök. Då finns det ett system som fångar upp brister och avvikelser.
I stället ägnar sig rektor åt att med ett transformativt ledarskap skapa en kultur av "egen vilja att utvecklas". Framför allt genom att engagera lärarna i skolans gemensamma kvalitetsarbete och att leda dem i det arbetet.

"Resultatanalys i skolan" är en angelägen bok. Givetvis för de som leder verksamheten, men också för att skapa en större förståelse för det pedagogiska ledarskapet hos dem som blir ledda.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...