2015-09-21

Konkreta råd för att möta utsatta föräldrar

Utsatta föräldrar
Lennart Lindqvist
Pavus utbildning

Visst har vi alla känt att det finns situationer där man som rektor är begränsad i sin kompetens i förhållande till uppdragets bredd. Det kan till exempel handla om skolans professionella roll i svåra samtal kring elevhälsa och elevers behov av anpassningar och stöd. En förälder kanske reagerar på ett starkt sätt eller kanske är relationerna mellan hem och skola på väg att bli låsta. Rektor vill alltid hålla ett bra möte där samtalet går ut på att göra en handlingsplan med fokus framåt. Hur kan vi nå föräldrarna?

Den här boken är skriven av psykolog Lennart Lindqvist som även är förälder till en vuxen son med neuropsykiatrisk diagnos. Han beskriver hur det är att vara en utsatt förälder till ett barn som behöver stödinsatser, om berg- och dalbanan som förälder samtidigt som han delger av sitt professionella kunnande som psykolog. Lindqvists målgrupp är alla som möter föräldrar som har barn med funktionsnedsättning samt föräldrar i samma situation.
Författaren sätter ord på förälderns utsatta situation jämfört med "normalföräldern". Han har ett professionellt perspektiv och fokus ligger alltid på vägen framåt, på hopp och möjligheter, trots att det finns vanmakt och misslyckanden på vägen i föräldraskapet till ett barn med funktionsnedsättning.
Inledningsvis ger Lindqvist en orientering bland olika neuropsykiatriska diagnoser. Denna översikt är värdefull att ha som ord på vägen för en lekman som rektor är, då vi ska hantera elevers behov av anpassningar och stöd.
Det finns en utmärkt innehållsförteckning, som ökar möjligheten till att sökläsa vid behov. Vi i skolan behöver en bra beredskap för att möta föräldrarna på bättre sätt så att vi tillsammans kan göra skolgången så anpassad och meningsfull som möjligt för eleven. Om vi förstår varför en förälder verkar "jobbig" eller som författaren uttrycker det, utmanande, har vi lättare att hålla i framåtsyftande samtal så att positionerna inte blir låsta mellan skola och hem.
Människor glömmer vad du säger men de kommer ihåg hur du fick dem att känna sig, menar Lindqvist.

Det finns många konkreta råd och metoder att ta del av. I kapitlet Bemötande av föräldrar – några ord till personalen diskuterar han saker vi måste acceptera, som att vi i personalen alltid är i överläge och att affekter smittar, varför det är viktigt att försöka behålla lugnet. Vissa saker måste personalen undvika, som kritik, argumentation och tolkningar av beteende – då är det bättre att beskriva vad man ser som personal och inte dra slutsatser för snabbt och högt.

Det är viktigt att ha en dagordning med syfte för samtalet och att kommunicera detta med föräldrarna. Att bjuda på kaffe och något till är ofta bra. Det kanske är ett bekymmerssamtal - inbjud föräldrarna till samtalet eftersom de känner sitt barn bäst. Detta är några av de många råden.
Bakom varje klagomål döljer sig ett önskemål, konstaterar Lindqvist. Denna bok är värdefull för alla elevhälsoteam som vill arbeta med ett professionellt förhållningssätt.

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...