2015-02-24

Lärandet - en hel vetenskap

Modellskolan
Tomas Kroksmark (red)
Studentlitteratur

Undertiteln, En skola på vetenskaplig grund med forskande lärare sammanfattar väl vad boken fokuserar på.
Jag har svårt att komma på en sten som man inte vänt på. Naturligtvis går man igenom bakgrunden till det experiment, ja, man benämner det så, som innebar att några skolor integrerade vetenskaplig kompetens i lärarnas didaktiska skicklighet för att öka kvaliteten i elevernas lärande.
Metoden består av flera delar, som grupphandledning, andra former av kollegialt lärande och att lärarna fördjupade sig i vetenskapliga metoder. Om lärare ska förbättra sin egen praktik med eleverna måste de kunna studera det de gör på ett vetenskapligt sätt.

Stödet för detta finns naturligtvis i skollagens formulering att "utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet".
En annan grund är den logiska kedjan att det vi vet är ett resultat av lärande och att allt kvalitetsarbete i skolan bör utgå ifrån kunskapen om hur man lär sig.
Om en lärare inte vet hur lärande går till, har läraren ingen möjlighet att anpassa undervisningen så att eleverna lär sig bättre. Då måste läraren ta reda på hur det går till. Och där kommer vetenskapligheten in! Läraren måste på ett säkert sätt veta hur undervisningen ska anpassas för att vi ska kunna prata om vetenskaplig grund. Sådan kunskap får man genom studier eller via egen forskning.

Vi jämför oss ofta med Finland när det gäller skola. En viktig, och enligt Kroksmark avgörande, skillnad är att deras lärarutbildning är mer kvalificerad än den svenska. Lärarna i Finland lär sig att yrket består av två delar: att undervisa och att forska.
Svenska lärare har här en kompetensbrist, enligt författaren. Samma jämförelse görs med flera länder, till Sveriges nackdel.
Lärare är också den akademiskt utbildade grupp i Sverige som har minst intresse för och svagaste anknytningen till forskning. Det märks när nya rön publiceras, de mottas oftast med stor skepsis. Kanske beror det på, tänker jag, att metoden i läraryrket oftast kopplas till individen; man kan uttrycka att någon är en duktig lärare, men man kan inte uttrycka vad det är den duktiga läraren gör som gör hen framgångsrik.
Lärarskapet blir en personlig egenskap som man har eller inte har, inte något man kan lära sig. Lite märkligt för en kår som sysslar med lärande ...

Nå, boken belyser som sagt väldigt många aspekter, och här finns inte utrymme att nämna mer än några få. Vi får utförlig information kring modellens tre ben (input - seminarier, föreläsningar etcetera, bearbetning och integrering), den dialogiska reflektionsmodellen och en historisk odyssé och grundbegreppen inom forskning.
Och naturligtvis är en bok som skrivs om vetenskaplighet inom skolans värld just nu per definition också polemisk till sin natur.
När jag lägger ifrån mig boken kommer jag på mig själv med att ha skrivit ner flera nya idéer på bokens sista tomma uppslag. Den kommer med säkerhet att leda till att min egen verksamhet kommer att lyfta sig ett snäpp kring vetenskapligt förhållningssätt.

Vi kommer inte att kunna göra en kopia på bokens "modellskola", det är inte heller författarnas mening. Men det finns grundläggande förhållningssätt vi kan anamma, och min egen kompetens kring vetenskaplighet har ökat i och med läsningen.
Jag gillar att läsa att det är viktigare att ställa rätt frågor än att ge svar. Och ett citat av många att bära med sig är att "kunskapen om lärandets mysterier /.../ är den enda fråga som enar alla lärare i en och samma punkt".
Låt oss då se till att bli kolossalt bra på det inom förskola och skola. Då ökar både elevernas måluppfyllelse och lärarnas status på en och samma gång.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...