Nr 5/16 2016-06-02

Låt inte problemen skymma skolans positiva utveckling

Undervisningen mellan oss
Anne-Marie Körling
Lärarförlaget

Anne -Mari Körling är lärare, handledare, författare och föreläsare. 2015 utsågs hon till Sveriges läsambassadör och hon har också en pedagogisk blogg.
Hennes tema i denna bok är undervisning, skolans kärnverksamhet.
"Jag har lärt mig att undervisa genom att undervisa, och om undervisning genom att besöka andras undervisning", skriver Körling som nyfiket och initierat betraktar och analyserar sin och andras undervisning.
Boken är skriven på enkelt vardagsnära språk, av den erfarna pedagogen som iakttar, noterar och analyserar det hon ser utan att tyngas av vetenskapens teoribyggnad.
Lärande handlar om att delta, lyssna, bidra, tänka, göra och omsätta tillsammans med andra. Läxan har en betydelse om den åskådliggör det som undervisningen handlar om, menar Körling som också lyfter möjligheten till hembrev, där föräldrar får uppslag om vad undervisningen ägnats åt och vad föräldrarna kan be sitt barn berätta om.
Skolans utveckling pågår hela tiden och vi arbetar för att skapa stabilitet och forma processerna så att de stöder en god utveckling.

Problem ingår i all utveckling men vi får inte låta diskussionen om och fokuset kring problemen ta överhanden, menar Körling, eftersom vi då tappar möjligheterna att verkligen se vår skola, se de positiva processerna och lärandet som pågår.
Vi väljer själva vad vi vill diskutera. Alltför ofta handlar diskussionen om förhållningssätt med brister, bortförklaringar och nedvärderingsperspektiv kring det man gör på skolan.
Vi har själva möjligheten att lyfta skolan, och detta kan ingen annan göra åt oss. Vi måste uppvärdera skolan och undervisningen, för oss själva och andra - elever, föräldrar och utomstående - genom att använda ett annat förhållningssätt och ett annat och mera positivt perspektiv samt nya tankemönster, är författarens budskap.
Körling skriver om betydelsen av en god lektionsstart med olika ingångar, snarare som uppslag än som instruktioner. Hon lyfter också fram dilemmat med instruktioner, att de lätt blir för mycket eller för lite. Lektionsavslutningen är även den viktigt med pedagogiskt utmanande frågor.
Körlings sätt att dela med sig av didaktiska iakttagelser och rön från en kollega är enligt min åsikt något som vi rektorer och lärare gärna tar del av och funderar vidare kring.
Körling,
som den svensklärare hon är, hanterar språket likt en hängiven musiker - hennes ord är exakta och meningarna uttrycker en djup didaktisk kunskap som hon förmedlar på ett informativt sätt.
Jag föredrar att läsa Körlings texter före ett föredrag, orden studsar i texten på ett annat sätt.
Sammanfattningsvis - lärande är viktigt, men det kräver också undervisning av god kvalitet och med genomtänkta strategier.
En bok som "körlar" och som ger tyngd och anseende åt begreppet undervisning.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...