Nr 5/15 2015-06-02

Maria räddar den lysande idén

Praktiknära skolutveckling
Björn Sandström
Gleerups

Björns beslut att skriva en bok om skolutveckling hade vuxit fram under en längre tid. Han hade samlat på sig idéer i huvudet, och nu hade han sedan ett par veckor tillbaka skrivit ner dem på gula post it-lappar, sorterat dem på en tavla i arbetsrummet och grupperat dem under olika rubriker.
Han hade skrivit ner kulturanalys som förutsättning för skolutveckling, och ritat en pil till vad en effektiv ledare bör kunna.
Senges Systemiska tänkande sitter som en fyrklöver precis i mitten av tavlan.

Sedan måste man ju skriva något om hur struktur, ideologi och relationer förhåller sig till varandra i skolan, både förr och nu. Och en bok om skolutveckling utan några stycken om mål- och planeringskonflikter går inte för sig, tänkte Björn när han betraktade tavlan.
Hans blick sökte sig vidare till nedre högra hörnet med lapparna om förändringsambitioner. Han log åt lappen där det stod "Något tycks vara på gång. Vet inte riktigt vad, men jag bryr mig inte heller."
Han behövde formulera om det, men så tänker en hel del inom skolan, tyvärr. Men vi ska inte fokusera på dem, utan de som verkligen vill! konstaterade Björn.

Hans ögon skannade snabbt förbi tydlighet och otydlighet i organisationen, process- respektive resultatframgång, att arbeta med framgångsfaktorer och tydliga bilder, förändringar av olika grad, situationsanpassat ledarskap, gruppdynamik ...
Björn suckade.
Hur skulle han få allt detta att hänga ihop? Och det skulle bli en ganska tunn bok dessutom. Det ska ju handla om verkligheten, om det praktiknära. Det såg jättefint ut på tavlan, tyckte han, strukturerat och bra. Men var fanns nerven? Verkligheten? Jag måste fundera, tänkte Björn lite modstulet.

En vecka senare vaknade Björn tjugo minuter före klockan skulle ringa. "Maria!" sa han, plötsligt klarvaken. "Maria ska hon heta!"
Björns fru mumlade något om äggröra till frukost och somnade sedan genast om igen.
Björn hade löst hur han skulle koppla ihop teori med praktik. Han skulle skriva en ramberättelse om Maria, som söker ett rektorsjobb på en ny skola. I den berättelsen kan Björn sedan väva in alla de teorier han vill lyfta fram. Maria ska vara en erfaren och kompetent rektor, men fortfarande nyfiken och villig att lära mer.
Björn hade länge vela skriva en deckare, så "romandelen" av boken fick bli lite av ett pussel. Vad är det egentligen som hänt på skolan tidigare? Vad vill de där högstadielärarna egentligen? Vad var det den förra rektorn gjort gentemot vissa lärare?
Det skulle ha kunnat bli en röra, men det blev det inte.
Det här blev varken fågel, fisk eller mittemellan, det blev faktiskt alla tre!, tänkte Björn nöjt när han läst igenom det första utkastet av boken.
Den kanske inte passar för gamla getter som läser tio fackböcker om året, men den borde passa många som vill ha lite igenkänningsfaktor samtidigt som man får tillhörande teorier på köpet. Teorierna har ju den egenskapen att de lyfter blicken från det vardagliga så att man kan se helheter och mönster. Björn var nöjd, han tyckte att han lyckats väl med att få allting att hänga samman.

Och det är bara att hålla med Björn!
Som roman hade den inte stått på egna ben, men det är snyggt ihopsatt och formulerat, med ett flyt i språket även i teoridelarna. En föreläsning i bokform med lyckat resultat, skulle man kunna säga.
Om jag önskar något?
Det skulle vara att jag själv kommit på idén först och kunnat genomföra den lika bra.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...