Nr 6/16 2016-08-24

När det inte blev som du tänkt dig

När ledarskapet krackelerar
Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson, Robert Wenglén
Studentlitteratur

Har du någonsin varit med om att effekten av ditt utövade ledarskap inte blev riktigt som du tänkt dig?
Du följde din egen plan till punkt och pricka, men sedan blev utfallet inte alls det förväntade? Förberedde en genomgång i detalj, och när du presenterat den ser du i ögonen på åhörarna att inte en enda pollett har trillat ner. Och då kan det vara exakt samma genomgång som du drog för en annan grupp anställda, och där gick det exakt som du planerat, eller i alla fall hoppats på.
Bra, då är du precis som alla vi andra.
När ledarskapet krackelerar utgår ifrån att utövande av ledarskap är svårt, och att den mesta ledarskapslitteraturen återger ledarskap under perfekta förhållanden, eller där vi bara få veta hur den karismatiska och briljanta ledaren lotsar skeppet ut ur stormen, hyllas som hjälte och blickar framåt mot nya äventyr.
Ofta har dessa ledarskapshjältar skrivit sin egen historia. Och som många har konstaterat redan: ledarskapet sitter inte i en person, det skapas i relationen människor emellan.
Det skapas i organisationen och makt, status, position och normer på arbetsplatsen är det som konstruerar ledarskapet. Du kan inte vara en och samma ledare på två olika arbetsplatser.
Författarna presenterar en ny modell för hur vi kan se på ledarskapet, och den består av fem element. Dels sammanhanget, det vill säga organisationen och dess verksamhet. Det är inte samma sak att leda en förskola som att leda en chokladfabrik (även om barnen kanske skulle gilla att det låg i samma hus).

Ledarens syn på ledarskap är en annan faktor; vilka ideal har jag? Vill jag vara en coachande chef, vilken uppfostran har jag fått, hur ser jag på organisation etcetera. För det tredje, vilka intentioner har jag med mitt ledarskap? Vad vill jag?
Dessa element påverkar vilka handlingar jag utför och vilka relationer jag har och får till mina medarbetare. Mina tankar och idéer måste uttryckas i konkreta handlingar av ledarskap.
Sist, men inte minst, betyder den respons jag får mycket för ledarskapet; om den blir en helt annan än den jag förväntade, och även hur jag tolkar den respons jag får.
Det är mellan dessa fem element ledarskapet kan krackelera, menar författarna. Det känns kanske lite tungt, men det blir inte bättre av att den kan krackelera även inom varje element. Författarna har därför formulerat åtta krackeleringspunkter.
Några av dessa är om jag som chef har motsägelsefulla ideal, om jag är vag och tvetydig och inte handlar konsekvent. Att inte leva som man lär är en fälla, liksom om jag som chef inte känner till organisationens kultur.
Om man inte heller försöker lyssna av medarbetarnas respons krackelerar det ordentligt och på många ställen. Om du som ledare lyckas förena sammanhang, tanke, handling och respons fixar du däremot uppdraget förhållandevis bra. Tyvärr är vi, enligt författarna, sällan så genomtänkta som vi tror och framstår inte heller som det i andras ögon.

Låter det deppigt och alldeles för komplicerat?
Handen på hjärtat så har du väl mer än en gång upplevt att det inte blev riktigt som du tänkt dig. Trösten är att du inte är ensam om det, tvärtom.
Precis som det är skönt att läkaren kan ställa en diagnos (i motsats till att ingen har en aning om vad du lider av och därför inte kan bota dig), är det en lättnad att läsa en beskrivning man känner igen sig i. Jag är inte den ende som känner så här ibland, och det finnas saker man kan göra åt det.
Författarna vill uppmuntra till reflektion kring det egna ledarskapet för att man ska förstå vad ledarskap är i verkligheten, inte i ledarskapslitteraturen.
Att vara ledare är komplicerat och fragmenterat. Ingen kan vara perfekt, så ta det lugnt, är ett av författarnas råd. Ett visst mått av "funktionell dumhet" kan vara smörjolja i maskineriet.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...