Nr 5/15 2015-06-02

Ojämn bok om viktig forskning

Värdepedagogik
Etik och demokrati i förskola och skola
Eva Johansson och Robert Thornberg (red)
Liber

Moralisk panik i det offentliga samtalet brukar regelmässigt sluta i uppmaningar till den nationella, och lokala skolans ledare och lärare att ingripa. Det blir alltid deras ansvar att ännu bättre förmedla vårt samhälles "grundläggande och demokratiska värderingar".
Under senare år har det ofta handlat om en tilltagande främlingsfientlighet (se till exempel Främlingsfienden inom oss, SOU 2012: 74).
Förslagen är många och fortbildning (till exempel i mänskliga rättigheter med inriktning på metodstöd) är som vanligt ett nyckelord.
I denna kontext ger Liber ut en bok om "värdepedagogik".
Ambitionen är dels att försöka definiera och etablera ett nytt forskningsfält. Dels att erbjuda lärarstuderande och yrkesverksamma lärare underlag för diskussioner om värdegrundsarbetets teori och praktik.
Boken består av femton fristående artiklar av svenska pedagogiska forskare, som ägnat sig åt olika aspekter av skolans värdegrundsarbete. Den skolnära forskning som behandlas på olika sätt har huvudsakligen fokus på förskola och årskurs 1-4. Vilket inte utesluter att boken är av intresse för alla lärare och skolledare.
I den dagliga skolpraktiken är frågor om skolans värdegrund ständigt närvarande i det som utspelar sig. Ändå blir de sällan föremål för kvalificerade samtal och systematisk reflektion; trots att de berör centrala delar av förskolans och skolans uppdrag.
En av orsakerna till detta är att skolans personal normalt saknar kunskaper som sträcker sig utanför den omedelbara vardagsförståelsen av det man kallar "moral och etik".
Tillsammans med lyhördhet och "respekt för den andre" räcker detta oftast långt. Men för att kunna tala med en främlingsfientlig högstadie- eller gymnasieklass krävs det att man också förstår, kan tala om och diskutera, centrala etiska begrepp.
Redan barn på låg- och mellanstadiet kan filosofera kring centrala etiska begrepp som ansvar, makt, skuld, rättighet etc. De kan utan svårigheter förstå skillnaden mellan olika etiska teorier som till exempel nyttomoral och regeletik. Nota bene om läraren kan "filosofera" tillsammans med dem.
Och hur lär man sig det?
Om detta skriver Gunnel Colnerud, en lysande artikel, "Om vikten av ett urskiljande språk", som alla lärare och lärarstudenter borde läsa och tala med varandra om. En obligatorisk grundkurs för legitimation, kan man tycka.
På motsvarande sätt kan jag tänka att alla borde läsa Sven Hartmans artikel, "Värden i föränderliga barndomsvärldar" innan de ger sig i kast med att provsmaka de övriga texterna utifrån sina olika intressen. Själv, hittade jag åtskilligt av värde.
Samtidigt blev jag något kritisk till boken som helhet. Det handlar om att den inte alltid är skriven för den tänkta målgruppen, skolledare, lärare och blivande lärare, som dagligen möter alla barn och ungdomar i Sverige.
Värst är Robert Thornberg, en av bokens redaktörer. Han skriver om "Värdepedagogik: En introduktion" och illustrerar, på ett beklagligt sätt, vad jag menar.
På 15 sidor levererar han i löpande text ett femtiotal referenser, med årtal och allt, och nästan lika många facktermer, som serveras som svårsmälta buljongtärningar i texten, liksom några alltför summariska resonemang.
Hur som helst, är detta ett viktigt forskningsområde och boken väl värd att umgås med.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...