Nr 9/16 2016-11-09

Svår konst att få lärare ännu bättre

Att leda lärares lärande − formativ bedömning för skolledare
Dylan Wiliam
Natur&Kultur

Efter ett antal böcker och material kring hur lärare kan maximera effekterna av sin undervisning, allting så klart gediget baserat på egen och annans forskning, siktar Wiliam nu in sig på skolledare.
Hur ska man agera som ledare för att få lärare att vilja utveckla sin praktik och bli ännu skickligare?
Wiliam sticker inte under stol med att uppgiften är oerhört svår, men i första kapitlet resonerar han kring varför det är så viktigt att höja lärarkvaliteteten, även på de lärare som redan är väldigt duktiga. Vi som arbetar i skolan har nämligen en moralisk plikt att göra det, för elever som har bättre lärare lever längre och har bättre hälsa och levnadsvillkor än andra.

Redan i förordet får läsaren anvisningar kring hur boken kan läsas; vissa delar, som kapitlet om formativ bedömning, är välbekant för många och kan därför hoppas över om man så önskar, menar han.
Han flaggar också för att kapitlet om forskning är väldigt fackmässigt, men han vill ge skolledare argument att övertyga, och i det ingår att kunna resonera kring och tolka forskningsresultat. Det är inget lättläst kapitel, men Wiliam gör rätt i att vara så grundlig som han är. Inte minst innebär det att han anser att läsaren är begåvad och har förmågor som inte ska underskattas. Det tackar vi för!

Sättet han ger fler anledningar till att ifrågasätta ett enögt fokus på PISA-resultaten är klargörande. Vi får också en grundlig förklaring till metastudier och varför effektmått måste ifrågasättas.
Även Hattie får kritik för sitt sätt att i vissa fall använda måtten, och det är bra för skolledare att befinna sig i spetsen av den diskussionen, för även om måttens storlek kan ifrågasättas ibland, är rangordningen mellan olika insatser oftast korrekt.
Vi får inte tappa fokus på vad som verkligen leder till effektiv undervisning, menar han, vilket i första hand är väldokumenterade metoder, som hans egna fem nyckelstrategier.
En fråga som diskuteras i boken är huruvida beslutsfattare ska satsa på att göra sig av med mindre effektiva lärare för att öka kvaliteten, eller om man ska satsa på de som redan finns inom skolan och försöka höja deras lärarkompetens. Han ger inget klart besked, men mycket av resten av boken går ut på hur man kan arbeta formativt med sina lärare så att alla höjer sin kompetens och effektivitet.

Det enda onödiga är, i mina ögon, ganska långa utläggningar kring expertis, men det är en randanmärkning. Däremot är jag förtjust över att han lyfter fram några viktiga individer inom människors tänkande och lärande, nämligen Carol Dweck och bröderna Dan och Chip Heath. De skriver om förändring, och allt lärande leder ju till någon form av förändring.
Den bästa bok jag läst om förändring är Heaths Byt spår!; läs den om du inte redan gjort det.
Mycket av Wiliams resonemang handlar om att lärare, för att bli bättre, måste ta bort något de redan gör och som är bra. Lärare gör ju inte medvetet saker som dåliga. Att förändra vanor man haft i många år är väldigt svårt, och kräver hårt arbete. Därför behöver vi som skolledare veta hur förändring går till och hur vi kan stödja och leda den processen.

Eftersom Wiliam numera arbetar i en amerikansk kontext är boken skriven ur det perspektivet, vilket gör att en del nomenklatur inte riktigt fungerar i ett svenskt sammanhang. Det är däremot inget som stör, i princip allt går att överföra till svensk vardag.
Författaren skriver om fenomen som även förekommer i svensk skoldebatt, som att det inte finns någon forskning som stödjer användandet av lärstilar eller hajpen kring neurovetenskap (det är mer relevant för pedagoger att veta vilka metoder som är effektiva än att veta var i hjärnan lärandet sker).

Wiliams avslutar med att konstatera att de flesta lärare kan bli lika bra som de allra bästa om skolledare "erbjuder sina medarbetare rätt lärmiljö och skapar en kultur" som gör att lärare vill lyckas. I det arbetet är den här boken en stor hjälp.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...