2014-11-05

Ta en reflekterande femminutare!

Ledarskap med fokus på lärande
Tom Tiller & Svein Helgesen
Lärarförlaget

Jag tycker om ledarskapsböcker som får mig att tänka på nya sätt kring min verksamhet.
Denna reflekterande bok om ledarskap har fokus på lärande och är en sådan trots sitt tunna format, drygt 150 sidor. Förordet är skrivet av Hans-Åke Scherp, som gratulerar läsaren till valet av denna bok.
De norska författarna är Tom Tiller, med bakgrund som lärare och rektor och verksam som professor i pedagogik vid Tromsö universitet, och Svein Helgesen som har process -och organisationsutveckling som sitt specialområde. 

I denna filosofiska bok ligger fokus på att sträva efter ett ledarskap med klarsynthet, visioner och handlingskraft.
Bokens syfte är att inspirera genom att utmana tanke och handling mot en stabil kurs. Författarna skriver om ledarskap som kombineras med lärande och förändring och de menar att vardagslärandet ger en god grund för ett utvecklingsinriktat ledarskap. De använder många metaforer kring hav och navigation, med ett bildspråk som de illustrerar tankarna och reflektionen med.

Varje kapitel inleds med ett citat med kloka ord och tankar, och avslutas med konkreta frågor att reflektera kring, individuellt och i grupper, där huvudfokus bör ligga på möjligheterna - även om vi gärna ger begränsningarna den största uppmärksamheten.
Författarna anser att skolledarna behöver skapa strukturer som ger gemensam kunskapsbildning och därmed kvalitetshöjning på skolorna så att lärdomar implementeras på ett medvetet sätt i den egna verksamheten.
Ledaren måste ha en utvecklingsinriktad inställning till uppdraget, som handlar om att hantera olikheter i uppfattning och görande bland medarbetarna. Vi bör rikta in oss på att skapa "next practice" i stället för den givna "best practice".

Den som letar efter lösningar blir dock besviken, men genom att ställa de undrande frågorna söker vi oss framåt i att organisera arbetet i en lärande organisation.
Erfarenhetsbaserat lärande pågår hela livet, men erfarenheten måste medvetandegöras för att kunna leda till utveckling.
Författarna beskriver hur en känguruorganisation hoppar från det ena projektet till det andra. Om vi känner att vi riskerar att bete oss likt kängurur, måste vi ställa oss frågan: Hur kan vi på systematiska sätt länka ny kunskap och insikt så det kommer verksamheten tillgodo?

Genom att se lärandet som en trappa, synliggör författarna hur erfarenheterna genom att bli medvetna leder till nya handlingar. Lärande sker på alla trappsteg och man går både upp och ned i trappan då man använder de lärdomar man förvärvat.
Det finns många sätt att resa på, en del bär på tung packning medan andra reser lätt i första klass, konstaterar författarna. Att vara kreativ och kunna se möjligheter innebär också att vara beredd att förändra sig, vilket ökar tryggheten i förändringsprocessen.
Att distansera sig från görandet i sin egen vardag är viktigt för att vi ska kunna se nya alternativ till handlande.

Ett praktiskt råd från Tiller är att ha fokus på det positiva så att vi inte råkar ut för ett onödigt energiläckage: Vi bör ägna tre gånger så mycket tid till det positiva som till det problematiska. När vi har en femminutare som en reflektionsstund bör vi ägna tre minuter åt att tänka på de mest positiva erfarenheterna under dagen.
Därtill en minut till det mest krävande och problematiska, och varför det blev som det blev och den sista minuten till att tänka över vad vi lärt oss av dagens erfarenheter, och kan ta med oss för kommande utmaningar.

Författarna ger oss sju “vägvisare” på vägen mot ett utvecklat ledarskap. De diskuterar egenutveckling, lösningsorienterat arbetssätt, fokus på samarbete, att se kulturen och koderna, och att hitta de svaga punkterna i organisationen.
Att se medarbetaren som en resurs ger ett kreativt förhållningssätt.
I en förändringsprocess med nytt lärande måste vi sätta tydliga mål för att få en stabil kurs och kunna nyttja vårt handlingsutrymme. Motståndets utvecklingskraft bör nyttjas, ledaren bör utnyttja kreativ spänning på arbetsplatsen, utmana medarbetare och låta åsikterna brytas.
Ledaren måste gå före även om det ofta är i en krävande zon, där ledaren ofta är vid yttre gränsen av sin kapacitet och kompetens.

Ibland räcker inte erfarenheten till men att våga och "spana" som ledare är viktigt.
Många organisationer har en svag länk i spaningen, man ger inte tillräckligt med tid och utrymme för att analysera och förstå det som har hänt och bli förberedd på de kommande utmaningarna. 
Vi är hela tiden på väg och vardagslärandet ger en god grund för ledarskapet.
Bokens syfte är att inspirera, och metoden med reflekterande femminutare är något jag tar med mig från denna mycket läsvärda bok för att hålla siktet riktat mot utveckling och lärande.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...