Nr 3/20 2020-05-26

Användbar handbok vid konflikter

Skolans konflikter
Ann S. Pihlgren (red.)
Studentlitteratur

I denna antologi har bokens redaktör, Ann S. Pihlgren, samlat 15 författare med gedigna kunskaper inom skolans sfär, som i sina texter tillsammans binder en väv, som ur olika vinklar, såväl belyser de svårigheter som lärare och skolledare ställs inför, som kommer med välgrundade förslag till lösningar. Sällan har begreppet "på vetenskaplig grund" passat bättre.

I boken betonas att en konfliktfri skola inte är en bra skola. Konflikter är en del av skolvardagen och samtidigt en del av elevernas relationsarbete och lärande. Samhället är inte konfliktfritt och då är det viktigt att skolan kan förbereda sina elever och på ett konstruktivt sätt hantera de situationer som kan uppstå.

Skolverksamheten i allmänhet och rektorer och lärare i synnerhet, utsätts dagligen av en korseld från flera håll. Man skulle kunna uttrycka det som att de befinner sig i ett spänningsfält med krav från politiken, juridiken, olika samhällsdebattörer från ena hållet och förväntningar från föräldrar och elever från det andra.

I antologins samtliga kapitel bjuds läsaren på mycket matnyttiga budskap på såväl ett teoretiskt som praktiskt plan. Jag vill lyfta fram två kapitel, som är direkt överföringsbara till den egna verksamheten.

För att samarbete ska fungera behöver skolan sätta upp tydliga riktlinjer kring vilka förväntningar varje grupp kan tänkas ha på varandra – elev, vårdnadshavare och skola. Inte alltför sällan är det inte skolans professionella som ges utrymme i debatten, utan intressenter som har en annan agenda för sina uttalanden.

Monica Åkerberg, rektor på en kommunal skola i Sollentuna, har tagit fram flera mallar för att förekomma eventuella spekulationer. Det förväntansdokument hon presenterar, dels vad elev/vårdnadshavare kan förvänta sig av skolan, dels vilka förväntningar skolan har på eleven och slutligen vad som förväntas av varje vårdnadshavare, tar udden av alla oklarheter. Därmed kan skolan fokusera på sina två prioriterade områden, trygghet och lärande.

Skribenten har även tagit fram tydliga redskap för att personalen ska känna sig trygga i sin profession och några av de begrepp hon betonar är auskultation, kollegial handledning, ledarskap, bemötande och inte minst att visa på en tydlig struktur för genomförande av en lektion.

Kapitlet "Skolans möte med socialtjänsten", skriven av Kerstin Winberg, fil mag i socialt arbete, tar upp vikten av ansvarsfördelning och roller, hantering av orosanmälan och förberedelser och praktiska rutiner i samband med möten mellan skolan, representanter socialförvaltningen och vårdnadshavare/elev. Här ska finnas en tydlig agenda, vem som är sammankallande, ordförande, hur mötet ska dokumenteras, vilka beslut som fattas och eventuell uppföljning.

Varje kapitel avslutas med en handfull mycket genomtänkta frågor, som är väl lämpade för arbetslag, skolledning och elevhälsa att arbeta kring.

Det går inte nog att framhålla denna antologis noggranna och viktiga genomlysning inom detta område och att denna bok borde vara en självklarhet i varje rektors bokhylla att plocka fram när, eller helst innan, en konflikt är i vardande.

I lärarutbildningen ingår konflikthantering som ett av åtta prioriterade områden. Denna är också en vanligt efterfrågad fortbildning för redan yrkesverksamma lärare och skolledare. De behöver inte vänta på en sådan. I antologin ger författarna nycklar till att på strategisk nivå låta läsaren förbereda sig och boken är fullmatad med goda råd på praktiska metoder att ta till sig.

 

Fler nyheter

Tre små ord som räddade skolan

2020-11-24

Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström...

En hel bok om samtal för att utveckla skolan - kan det bli bättre?

2020-11-24

Skolutveckling genom samtal Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark (red) Studentlitteratur Jul...

Utsatta unga får inte tillräcklig hjälp

2020-11-24

Lyssna, reagera och agera Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger Studentlitteratur En del...