Nr 3/22 2022-05-03

Arbetet bakom Visättraskolans framgångssaga

Skolutveckling i praktiken – konkreta exempel
Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Wikström
Liber

Visättraskolan i Huddinge har hyllats för att ha vänt en nedåtgående trend, ja helt enkelt ett lutande plan, till att bli en skola, som elever och föräldrar nu söker sig till.
I tre böcker har de fyra författarna beskrivit den här framgångssagan. Två av dem har i första hand riktat sig till det prioriterade och strukturerade arbetet med elevhälsan, Elevhälsa i praktiken, hur gör vi? och Elevhälsa i praktiken, konkreta exempel.
I den här boken ligger fokus på skolutveckling i praktiken och författarna delar frikostigt med sig alla goda och framgångsrika exempel som de genomfört för att vända skutan åt rätt håll.
Rektor Semira Vikström, som prisats stort för sitt arbete i såväl Huddinge kommun som nationellt, skapade inte bara tre viktiga ledord, kunskap, trygghet och trivsel, utan såg också till att dessa fungerade i praktiken.
I de tre böckerna har skolan tagit stöd av forskning, där Ingrid Hylander, som driver forskningsfrågor kring elevhälsa och hur samarbete mellan olika professioner i skolan fungerar, i varje kapitel inleder med att ge sin syn på den del av verksamheten som kapitlet handlar om. Detta ger värdefull tyngd åt de synpunkter hon för fram.

För att hitta rätt avstamp handlar första kapitlet om framgångsfaktorer för att vända en skola. Här får vi forskarens perspektiv följt av rektors syn på ledarskap, som är en grundförutsättning för att det utvecklingsarbete som man vill genomföra ska fungera.
Detta kapitel får samtidigt beskriva rubrikerna på varje kapitel, visa riktningen med en tydlig vision, strukturera det systematiska kvalitetsarbetet, bygga en stabil grund och en god arbetsmiljö, organisera det kollegiala lärandet samt det viktiga arbetet med elevhälsan, som de två andra böckerna tar sin utgångspunkt i.
Ibland kan beskrivningarna av de konkreta exemplen bli lite väl detaljerade. Å andra sidan får den skolledare som vill åstadkomma liknande förändringar och påbörja sin resa liknande den Visättraskolan gjort, mycket värdefulla och noggranna tips och beskrivningar som definitivt utgör stor hjälp.
Boken består av 250 välformulerade sidor, som noggrant beskriver skolans utvecklingsarbete. Inte nog med det. I varje kapitel finns också en eller ett par QR-koder till ytterligare att stort antal dokument, filmer, workshops och andra beskrivningar, som i flera fall utgör perfekt stödmaterial.
En mycket läsvärd bok oavsett var i processen er skola befinner sig. Antingen i ett uppstartsarbete för en nytillträdd rektor eller en skola som är mitt uppe i ett förändringsarbete och behöver ny inspiration för att gå vidare. En bok för alla med andra ord.

Fler nyheter

Arbetet bakom Visättraskolans framgångssaga

2022-05-03

Skolutveckling i praktiken – konkreta exempel Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira...

Svårt ha flera bollar i luften samtidigt

2022-05-03

Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande Med fokus på elevers lärande Helen Timperley, F...

Lärorikt och viktigt om dyslexi

2022-05-03

Om dyslexi Tove Eklund Studentlitteratur Så får jag i min hand en bok, som äntligen ger mig ett...