Nr 10/16 2016-12-13

Att förhålla sig till livet på nätet

Nätmobbning, näthat och nätkärlek
Elza Dunkels
Gothia fortbildning

Forskningen är tydlig. Vuxna behöver bli mindre oroliga för ungas nätanvändning.
Problemet är att de vuxna är alltför naiva och borde lära sig mer om vad som pågår på nätet. Det är förutsättningen för att kunna röra sig från oro till att tillsammans mellan generationerna utveckla nätet till en positiv arena.
Det skriver en ganska normal näthatare, Elza Dunkels i sin bok. Som en motvikt till all skrämselpropaganda har Dunkels samlat forskning - och lagt till filosofiska resonemang - om aktuell kunskap om nätet och hur vi använder oss av det.
Hon har dessutom fört samtal med ett stort antal unga för att förstå hur de tänker kring de här frågorna. Den ingången är avgörande!

Dunkels tillhör de forskare som ser unga som aktiva agenter, och det är de utifrån medvetna val, med en förmåga att tolka, sovra och skapa mening. Unga har förmåga "att tänka tankar om det de har stött på, inte bara påverkas av det".
Till bakgrunden hör också att författaren för några år sedan fick i uppdrag av Skolverket att skriva en forskningsöversikt om nätmobbning. Hon hävdar att detta ledde henne fram till att det finns skäl att tala om en särskild sorts nätmobbning.
I den här boken gör hon en kritisk granskning och problematisering av nätmobbning. Det finns, enligt Dunkels, två typer av näthat; det politiska och det personliga. Mycket förenklat riktas det förra mot och utförs av vuxna. Det senare, det personliga, drabbar mest unga och denna nätmobbning innebär oftast att det finns en koppling mellan offer och förövare.
De som hatar är vi, inte de, utmanar författaren, för att klargöra att hatarna ofta är helt vanliga människor. Alltså inga "folkdjävlar".

Boken är pedagogiskt uppdelad i två avdelningar. Den första sammanfattar det aktuella forskningsläget om ungas vardag på nätet, för att försöka skapa förståelse för vad som händer och hur vi kan välja att förhålla oss. Den andra delen redogör för den forskning som erbjuder hjälp till att motverka hat och kränkningar.
Dunkels ger också rum för nätkärlek, för Dunkels noterade redan under sin forskning på 90-talet att kärleken flödade på ungas mötesplatser på nätet.
Och skolans viktiga roll lyfts fram i ett eget kapitel. Ett argument för detta, enligt författaren, är att i skolan finns resurser. Inte alla skulle skriva under på det. Däremot är skolan en viktig arena för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete på vetenskaplig grund.
När det gäller nätkunskap är eleverna viktiga. De uppskattar också att bli lyssnade till. Från subjekt till objekt!

Inte ett paradigmskifte, men ett mycket starkt fokus på att elevernas erfarenheter och kunskaper måste tas tillvara på ett mycket bättre om kampen mot nätmobbning ska ha möjligheter att vinnas.
"Om det på allvar blir intressant för de vuxna hur eleverna själva tänker om sin nätanvändning skapas ett helt annat samtal än om lärarna, eller ännu värre, en inhyrd expert, ska tala om vad som är rätt och vad som är fel."
Förslag till öppna frågor ska bidra till en framgångsrik inventering av områden som nätkunskap och synen på de unga! Forskningsbaserat lyfts också vikten av samverkan mellan myndigheter, utbildningsansvariga, rättsvårdande instanser, ideella aktörer, eleverna och deras närstående.
Än en gång eleverna!

Dunkels bok kan beskrivas som en strukturerad handbok som avslutas med kloka tankar om förhållningssätt och praktiska råd, tänkta att ge inspiration för arbetet och som ingång till samtal - inte som någon manual.
Det finns också en praktisk handledning för skolor som kan användas tillsammans med boken. För skolledaren är läsning av denna bok inte ett måste utan en möjlighet!

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...