2021-02-09

Åtta viktiga aspekter för lärande

Relationellt ledarskap i klassrummet
Åsa Hirsch
Natur&Kultur

Vad gör skickliga lärare som leder till att eleverna lär sig bättre, mår bättre och får bättre resultat i skolan? Och vad är det mindre skickliga lärare i gengäld gör, eller inte gör?
Den frågan ställer sig Åsa Hirsch och har djupdykt i den genom att ställa frågor till – hör och häpna – elever och lärare!
I förordet skriver hon att hon bara måste skriva när det är något viktigt som bubblar i henne. Och nog märks det att det här känns angeläget och viktigt för henne. Och för alla andra som arbetar inom skolan, tycker jag. Hirschs engagemang känns rakt igenom hela boken.

Elevernas berättelser är alltså i centrum, och det är välkryddat boken igenom med kloka elevtankar. Eleverna är ju trots allt experter på att vara elever i skolan. Man kan också konstatera att deras tankar ligger väl i linje med vad skolforskare kommit fram till när det gäller skola och lärande, goda relationers viktiga roll, inte minst.
Ett kapitel vardera ägnas åt åtta aspekter som författaren identifierat som avgörande. Vart och ett av kapitlen avslutas med relevanta reflektionsfrågor, som man lämpligen samtalar om på skolan. Fiffigt.

Nå, de åtta aspekterna som är avgörande är trygg lärmiljö, respektfulla relationer, att dela ansvaret för lärandet med eleverna, att anpassa undervisningen, att visa att man tror på alla elevers förmåga att lära sig, att visa passion för det man gör som lärare, att hålla lektioner som skapar motivation hos eleverna och, slutligen, att betona kunskap för kunskapens egen skull, inte bara för betygen.
Jag skulle tro att de flesta känner igenom de åtta viktigaste faktorerna. De har också negativa motpoler, sådant som drar ner lärandet.

Det är till exempel när allting går ut på utvärderande bedömningar, att hela tiden prata om betyg och prov, att hela tiden ha krav på sig att utvecklas, att inte våga säga fel på en lektion, att allt man gör är under tidspress, och att man måste lyckas, annars är det kört. För alltid.
Allt ovanstående är intressant, och jag ska inte fördjupa mig i det, kan bara konstatera att det är läsvärt och välskrivet.

Det kan vara så, menar Hirsch, att de senaste årens betoning på bedömning för lärande har tolkats för bokstavligt, så att tydligheten med målen har trängt ut lusten att lära. Fokus på bedömning kan ha lett till att skolgången blivit ett oändligt antal sprintlopp till slutexamen och betyg, inte en vandring på det livslånga lärandets stig.
Det inte är fel på vad skolforskningen kommit fram till när det exempelvis gäller formativ bedömning, men när det används som färdiga recept fungerar det inte.
Författaren använder begreppet disciplinerad improvisation om undervisning. En skicklig lärare måste hela tiden kunna improvisera utifrån elevernas behov, hur en lektion utvecklar sig, vad om fungerar och inte fungerar. Då snappar läraren hela tiden upp vad som behöver justeras och ändras i undervisningen för att den ska gå hem hos målgruppen, det vill säga alla elever. Ett sådant manus går inte att i detalj skriva i förhand.

Jag har dock en invändning, och det är resonemanget kring att lärares sätt att vara – deras förhållningssätt och övertygelser – påverkar undervisningen. Det gör de så klart, men att prata om hur en lärare – eller någon annan för den delen – är i ställer för gör blir begränsande.
Jag är övertygad om att man kan ändra sina övertygelser, sina förståelser av till exempel vad det innebär att vara lärare.

Åsa Hirsch skiljer varande från görande, men skriver sedan om lärares agerande, allt de gör för att vara skickliga, till och med mästerliga. Och att alla kan utvecklas!
Om vi skolledare och lärarkolleger arbetar med andras och våra egna förståelser och övertygelser, kan de påverkas i positiv riktning, så att alla lärare – och skolledare – kan bli mästerliga.

Fler nyheter

Team - en orkester där alla gör nytta

2021-04-08

Allt ljus på teamet Mette Sandahl, Mattias Wihlborg, Christian Jacobsson, Maria Åkerlund Natur&...

Bok som borde vara obligatorisk

2021-04-08

Utbildning och undervisning i särskolan Kerstin Göransson, Kristina Szönyi och Magnus Tideman...

Nästanchefens svåra roll

2021-04-08

Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola Lisbeth Gyllander Torkildsen, Jaana Nehez...