2018-12-03

Bra - men mycket är repetition

Skapa optimala förutsättningar för lärande
Cristina Robertson
Natur&Kultur

Boken är en gedigen genomgång av forskning och hur det bör påverka undervisning, ledarskap och kollegialt lärande. Författaren har lång erfarenhet som lärare och skolledare, och väljer att genomgående skriva "vi lärare", mycket sympatiskt. Jag har inte tidigare sett en lika omfattande och grundlig bok av det här slaget, med så stark förankring i verklighet och forskning, och jag lyfter på hatten för Robertson! Mycket bra!

Eftersom den är gedigen och grundlig blir den också i längsta laget. En tunn version av den här boken vore en guldgruva; "101 saker varje lärare måste veta".

För om man redan läst mycket av det som Robertson behandlar blir många avsnitt en ren repetition. Det går så klart bra att läsaren sållar, som författaren också påpekar.

Det är inget fel alls på genomgången, men jag tror att många kommer att vilja bläddra lite snabbare förbi en del avsnitt, och då riskerar man att missa något. Robertson menar, och jag håller med henne, att man i dag starkt förenklar skolans verklighet och olika idéer, till exempel i form av "ordning och reda". (Robertson kallar sådana förenklingar för "spam".)

Jag tror dock att hon inte skulle falla i den fällan om hon skrev en kortare sammanfattning.

Syftet med boken är att teori och praktik kan och måste gå hand i hand för att skolans resultat ska bli bättre. Robertson visar också att det måste vara skolans professionella som gör det arbetet, trots de förändringar över åren som gjort att både skolledare och lärare tvingas ägna sig mindre åt kärnuppdraget, det vill säga att få barn och unga att utvecklas. Eller kanske just därför. En viktig faktor i det arbetet är att arbeta tillsammans. Det är inte lärarnas fel att utbildningsreformerna gått snett, menar Robertson och det går inte att säga emot henne. Det är New public management och allt vad det inneburit som är boven.

Robertson går igenom mindset, betydelsen av att ha förväntningar på elever, hjärnforskning, tydliga mål (för- och nackdelar), motivation och förståelse, ledarskap i klassrummet och kollegialt lärande, med mera, med mera. Varje kapitel kan läsas fristående, och hela tiden kopplas forskningsresultaten till verkligheten i klassrummet, och hur skolan kan organiseras för utveckling.

Slutligen skriver hon om hur förändringsarbete kan ske på vetenskaplig grund. Robertson är noga med att betona att förändringar inte sker via ett uppifrån-och-ner-perspektiv, utan lärare och andra måste vara med i processen, och måste få säga emot, och få göra fel. Grunden för professionell innovation är att lärare får möjlighet att kollektivt arbeta med det.

Japp, så är det!

Fler nyheter

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...