Nr 3/20 2020-05-26

Elever som utmanar - så klaras de av

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar
Veronica Gustafsson
Lärarförlaget

"Den här boken handlar om de elever som utmanar oss som lärare, som håller oss vakna om nätterna, men som i slutändan gör oss till bättre pedagoger" skriver författaren Veronica Gustafsson i sitt förord. Hon tillägger också; "framför allt de som utmanar vårt skolsystem". Jag vill påstå att denna bok i det här avseendet i lika hög grad är en angelägenhet för såväl elevhälsa som skolledning.

I grundutbildningen utbildas lärare för att klara normalsituationen. I själva verket är det förmågan att hantera avvikelser, som är det säkraste kännetecknet på professionalism. Egentligen borde all lärarutbildning utgå från det avvikande mönstret. Detta visar inte minst de exemplen vi får ta del av i denna bok.

Författaren ger en teoretisk bakgrund till varför en del elever utgör utmaningar för alla pedagoger, inte bara speciallärare och specialpedagoger. För att praktiskt visa att så är fallet, tar hon fyra elever med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer (npf) som exempel. Det finns ingen generell lösning utan hon visar inte bara att varje elev är unik utan också att var och en kräver unika lösningar.

Vi får följa dessa fyra elever genom boken och hur författaren utifrån de begrepp och definitioner som finns att tillgå, ger förklaringar till varför det uppstår problem och vad som krävs för att lösa dem. Positivt är att här finns de senaste forskningsrönen med.

En egenskap visar sig överordnad allt annat. Det handlar om att eleven behöver personer runt omkring sig som de har en bra relation till och där det finns engagemang och ett respektfullt bemötande, som de kan lita på och känna trygghet.

Varje sekund tar våra fem sinnen emot oerhört många intryck och signaler och för en elev, som har en bristande förmåga att filtrera bort delar av dessa, blir detta uppenbart. Det tar oerhört mycket energi och författaren beskriver det som, att, om man i mobilen har många appar igång samtidigt, drar det mycket batteri och på samma sätt som mobilen, behöver eleven ladda ny energi för att fungera.

För dem som inte helt klart för sig vad begreppen perceptionsstörning, förmågan att vara kognitivt flexibel, mentaliseringsförmåga, central koherens, är, sätter författaren ord på dessa och kan relatera till de elever som hon berättar om. Det blir mycket konkret och begripligt.

Vi får också en mycket intressant historisk tillbakablick och en nutida utläggning i den många gånger heta debatten om inkludering och i de närbesläktade begreppen tillgänglighet och delaktighet.

Till elever med npf blir kontakten med vårdnadshavare naturligt mer frekvent än andra elever. Här får vi flera mycket goda och konkreta råd för att skapa och behålla en god relation till dem.

Detta är en bok jag varmt kan rekommendera och i lärarutbildningen är mitt inlägg i debatten att den borde inriktas på att hantera elever som utmanar. Klarar man dessa så klarar man alla.

Det motsatta förhållandet gäller dock inte.

 

Fler nyheter

Tre små ord som räddade skolan

2020-11-24

Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström...

En hel bok om samtal för att utveckla skolan - kan det bli bättre?

2020-11-24

Skolutveckling genom samtal Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark (red) Studentlitteratur Jul...

Utsatta unga får inte tillräcklig hjälp

2020-11-24

Lyssna, reagera och agera Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger Studentlitteratur En del...