Nr 5/20 2020-10-19

En viktig bok om ett viktigt område

Framtiden i sikte
Lisbeth Lundahl, Anders Lovén, Ann-Sofie Holm, Michael Lindblad, Ewa Rolfsman
Studentlitteratur

Insikt, utsikt, framsikt (vilket underbart ord!) och valkompetens; se där, fyra begrepp som den här boken rör sig kring, och varför det är så ojämlikt i skolan i dag när det gäller studie- och yrkesvägledning. Varför ojämlikt? Svaret kommer längre ner.
Det finns knappt någon forskning kring studie- och yrkesvägledning i Sverige. Det är som om andra områden är intressantare, eller att vi kanske bara kan ägna oss åt ett fält åt gången. I den här boken nämns varken Hattie, Wiliam, Timperley eller Robinson. Bara en så'n sak!
Ett nytt fönster öppnas. Jag har bara läst en bok och studie- och yrkesvägledning det senaste året, så den här var extra spännande att öppna.
Boken bygger på ett forskningsprojekt om karriärval för grundskolans elever. Precis som i resten av skolans värld är det flickor med svensk bakgrund som klarar sig bäst, och invandrarpojkar som får sämst vägledning.
Och innan du tänker tanken, så är det alltså inte studie- och yrkesvägledarnas "fel" att det är så. Det är strukturella brister som ligger bakom.
Författarna konstaterar att det blivit bättre de senaste 10–15 åren, men det saknas en hel del viktiga pusselbitar. Läroplanen innehåller nästan inga preciseringar inom området, ingen tid är avsatt i timplanen, det brister i den kommunala styrningen (det finns sällan lokala mål uppsatta). Därför prioriterar inte skolledningar arbetet, och därför gör inte heller lärarna det ... ja, en variant av katten på råttan, råttan på repet-ramsan. Och så finns det finns inga läromedel, eftersom ovanstående brister ju leder till att i princip ingen skulle köpa ett sådant även om det fanns.
Följaktligen får många elever sin (bristfälliga) valkompetens från annat håll. Inte minst drabbar detta elever med invandrarbakgrund, eftersom de har sämst kunskap om det svenska samhällets arbets- och utbildningsmarknad.
Tjejerna får mest vägledning, och vill också ha ännu mer. Praon verkar också förekomma minst i invandrartäta skolor. Detta, om inte annat, borde ju leda till konkreta politiska åtgärder.
Valet inför gymnasiet är svårare än någonsin, så vägledning har så klart aldrig varit viktigare. Vi har gymnasiemässor, fristående aktörer, ibland oseriös marknadsföring och ofta otillräckliga resurser inom grundskolan för studie- och yrkesvägledning. Lägg till det att dagens arbetsmarknad är med rörlig än någonsin och att riskerna med att inte ha en fullständig gymnasieutbildning gör en person mindre attraktiv på arbetsmarknaden, så blir slutsatsen att det här är ett oerhört viktigt område för skolan att utveckla.
Författarna har bland annat gjort en enkätstudie med 1 600 grundskoleelever. De önskar i första hand mer vägledning och mer kontakt med arbetslivet. Bland annat listas elevernas svar på frågan om vilka faktorer de ser som viktigast för deras framtida liv. Att ha roligt på jobbet, ha en god och trygg ekonomi och att känna sig fri kommer högst upp på listan, föga förvånande. Att ha en hög ställning i samhället kommer långt ner. Tre fjärdedelar vill läsa vidare, färre än hälften vill leda andra.
För att lyckas behöver eleverna så klart hjälp att få en hög valkompetens så att de kan ha goda framsikter.
Vad kan du göra? Tja, börja med att läsa den här viktiga boken.

Fler nyheter

Lärandet behöver ha en bra regissör

2021-10-20

Regi för lärande - En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap Jan Nylund & Leif Åhlander...

Här finns strategier för ett mer hållbart arbetsliv

2021-10-20

Arbetet på jobbet Anders Rydell Natur&Kultur Arbetet på jobbet, visst är det en lockande titel? O...

När forskningen och praktiken möts

2021-10-20

Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund Lena Lindblad Petersen och Gunill...