Nr 4/19 2019-05-27

Förändringen börjar hos dig själv

Förändring i en förändringstrött skola
Vivianne Robinson
Studentlitteratur

Det enda jag inte riktigt gillar med den här boken är den svenska titeln, som i direkt översättning av originalet lyder ungefär Färre förändringar för fler förbättringar (Reduce Change to Increase Improvement). Publikfrieri?

Robinson är en av de där forskarna och författarna som man inte kan undgå att gilla för det humanistiska tonfallet, för att hon lyfter respekt för andra och sig själv som en viktigt, rent av nödvändig, ingrediens i arbetet med att som skolledare utveckla skolan.

Samma tema flödar i hennes förra boks blodomlopp. Hon uttrycker det bland annat som att en undersökning av en viss situation mellan människor kräver att båda parter får ta del av varandras tankar. Motsatsen är att argumentera, det vill säga att kräva att den andra lyssnar på mig, men att jag inte lyssnar på den andre.

Grundtesen är att för att uppnå förändringar, måste man arbeta med att få syn på de grundvärderingar en människa har kring en viss sak. Vilka övertygelser man har, vilka "sanningar" som styr de handlingsmönster man utför.

Om jag är övertygad om att jag vet bättre än lärarna kan jag till exempel förbjuda mobiltelefoner i klassrummet lagvägen, eller så kan jag, om jag anser att lärarna är bäst lämpade att fatta professionella beslut, ge dem det ansvaret tillsammans med eleverna.

Mina handlingar blir därefter, konsekvenserna olika beroende på vilka handlingar jag utför. Om beslutsfattare fortfarande tycker att de vet bättre än professionerna, kommer liknande beslut att upprepas. Med en annan övertygelse blir kommande beslut helt annorlunda. Detta kallas handlingsteori, alltså en personlig, outtalad teori om hur man ska uppnå sina mål. (Exemplet är inte, om någon nu trodde det, Robinsons, utan mitt eget.)

Robinson beskriver i konkreta termer, bland annat i transkriberade samtal, hur man kan arbeta med ett undersökande arbetssätt, i motsats till ett argumenterande.

Hon beskriver ingående de fyra faserna i ett sådant arbete; att enas om problemet, att undersöka den bakomliggande handlingsteorin, att utvärdera en ny, alternativ handlingsteori jämfört med den nuvarande, samt att genomföra den nya, och hålla ögonen på vad den leder till.

Lätt som en plätt! Nej.

Eller kanske inte så svårt ändå. Många andra är inne på samma sak, Robinson sitter inte och hittar på alldeles själv, så klart. Argyris och Schön, Kim, Katz och Ain Dack med flera har tagit upp samma sak.

Om du inte ändrar din grundläggande syn på det som styr dina handlingar kommer ingen förändring att ske. Det som krävs är att få upp ögonen för att det behövs dialog, ett undersökande förhållningssätt (fundera på vilken övertygelse du har som gör att du ibland försöker övertyga någon utan att själv lyssna), träning på att ställa rätt frågor (tips finns i boken) och att framför allt ställa frågor till dig själv hur du tänker på dig själv som ledare. Är du den som tror att du kan beordra fram förändring, eller tror du att förändring sker genom dialog?

Enligt John Hattie har investeringar i lärares och skolledares kompetens långt större inverkan än investeringar i exempelvis datorer. Det innebär också att skolledare måste lära tillsammans med sina pedagoger. Vi kan inte stå vid sidan av och tro att vi kan gå olika spår. Och lyssna noga till motståndet, tona inte ner eller förklara bort det. I motståndet kan du hitta de övertygelser som gör att ni inte ser samma verklighet, som gör att ni vill ha olika lösningar på samma problem, vilket leder till frustration och att ingen förändring kommer till stånd.

Om var och en behåller sin ursprungliga övertygelse kommer man att fortsätta agera utifrån den.

Den här boken kommer jag att arbeta mycket utifrån, och jag rekommenderar den mycket varmt.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...