2019-02-07

Framgångsrikt ledarskap på varje sida

Pedagogiskt ledarskap i förskolan - Handbok för förskolechefer
Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson
NATUR & KULTUR

En bok som andas framgångsrikt pedagogiskt ledarskap på varje sida

Den här boken är skriven för oss som är ledare i förskolan. Till oss som har ansvar för den första delen av utbildningskedjan, för dagens barn, morgondagens elever och framtidens vuxna.

Dess syfte är att kunna stödja förskolechefen i sitt pedagogiska ledarskap så att verksamheten erbjuder alla barn en riktigt bra förskola.

I inledningen och på baksidan står det att jag kommer att få en rad verktyg som kan användas genast medan jag läser och att boken kommer att hjälpa mig som skolledare och förskolechef att möta min verksamhet med nya ögon och ta mig an det pedagogiska ledarskapet på ett nytt sätt. Det lät ju lovande tyckte jag och eftersom det är en fil. dr i psykologi och en fil. dr i statsvetenskap som skrivit boken kan det ju inte bli annat än bra, eller?

Boken är indelad i tre delar med olika kapitel.

Del 1,Uppdraget, här tar författarna upp hur man omsätter de nationella kraven och de tar verkligen upp det pedagogiska ledarskapet ur olika synvinklar. Man möter det heroiska kontra det postheroiska ledarskapet.

Vad det pedagogiska ledarskapet kräver av förskolechefen vad gäller kunskaper, kompetenser och agerande och då talar de inte om det ledarskap som chefskapet innehåller.

Boken är skriven innan den nya läroplanen släpptes men trots att förskolan som bäst håller på att initiera den nya läroplanen, innan den träder i kraft den 1 juli 2019, så är en hel del av det de hänvisar till ändå fortfarande relevant. De går igenom styrdokumentens, fackförbundens och forskningens tolkning av det pedagogiska ledarskapet och här får man en riktigt bra genomgång.

Läsaren utmanas i sina invanda tankemönster och att vara normkritisk kring sitt ledarskap, följarskap och hur förskolläraren kan ses som mellanchef av arbetslag och förskolechef. Hur vi tillsammans gör en kulturanalys och hur vi sedan kan påverka den. Man uppmanas att hålla sig uppdaterad och vara en pedagogisk ledare vars ledarskap vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vi får också med oss verktyg genom verksamhetsutvecklingens åtta steg.

Del 2, Verksamheten, tar upp aspekter om utveckling och lärande för både barn och pedagoger. Detta är den mest omfattande delen för att till exempel belysa hur pedagogernas lärandeprocesser får konsekvenser för barnens lärprocesser och hur de kan följas åt och haka i varandra.

Vidareutbildning innebär ett perspektivskifte och kan skapa frustration och ibland vanmakt när man går tillbaka till vardagen. Ett bra och gemensamt yrkesspråk kan vara nyckeln och vetskapen om hur olika man närmar sig ny kunskap.

Kärnämnen och kompetenserna beskrivs utifrån utveckling och professionskompetens men också vikten av kollegiala lärprocesser och pedagogernas kompetensutveckling och vad förskolechefen har för ansvar i detta. Det levande ledarskapet förs in som begrepp och fyra centrala redskap i det pedagogiska ledarskapet och hur man analyserar resultaten.

Del 3, Utveckling, beskriver förutsättningar och förhållningssätt och hur man skapar en robust organisation som klarar förändring och belastning så att det pedagogiska ledarskapet går hand i hand med verksamhetsutvecklingen och blir hållbart.

En gemensam vision kan skapa energi och göra vårdnadshavarna delaktiga och man får behålla personalen. Till sist får vi ett kapitel om undervisning i förskolan.

Fick jag verktyg jag kunde använda genast som författarna utlovade?
Ja absolut!

Jag får med mig verktyg både för mig själv men också för pedagogerna och hur jag kan leda dem. Just nu finns det läsecirklar på Facebook som gemensamt går igenom och diskuterar denna bok och det är verkligen en kanonbra ide! Det borde varje ledningsgrupp för förskolechefer göra.

Vem behöver inte verktyg för att skapa en stark organisation som klarar av den enorma press som förskolan upplever just nu? Vi behöver varandra och boken ger en bra grund att ta upp alla aspekter vi möter på.
Hjälpte den mig som skolledare att möta min verksamhet med nya ögon?
Ja, det tycker jag.

Hela boken andas framgångsrikt pedagogiskt ledarskap och jag känner mig stärkt när läser den. Jag blir både bekräftad, utmanad och får lära mig nytt. De som skrivit boken kan sin sak.

Köp den, läs den! Du behöver förutsättningarna nu!

 

Fler nyheter

Handbok i aktionsforskning

2019-11-20

Skolförbättring med vetenskaplig grund Anette Forssten Seiser Studentlitteratur Det är lika bra a...

Delade meningar om delat ledarskap

2019-11-20

Delat ledarskap i förskola och skola Lena Wilhelmsson, Marianne Döös (red) Studentlitteratur Vad...

Låt utvecklingen ta sin tid

2019-11-20

Rektorers utvecklingsarbete Jaana Nehez Studentlitteratur Det hör inte till vanligheterna att man...