Nr 5/20 2020-10-19

Gamla sanningar blandas med nya - nyttigt för både gamla och nya skolledare

Rektor i fokus
Ulf Blossing (red)
Studentlitteratur

Det här är en reviderad och grundligt omarbetad version av en bok som gavs ut 2011. Det märks dock inte att originalet har snart tio år på nacken, innehållet känns fräscht och nutida.
De flesta av de sjutton författarna är välkända, bland annat ett gäng numera pensionerade skolforskare. Det är ju alltid spännande med erfarna människors reflektioner och tankar.
Det går inte att redogöra för allt som skrivs i de tretton kapitlen, men jag ska lyfta en del som jag ser som extra tänkvärt.
Först några ord om upplägget. Varje kapitel inleds med ett fall eller dilemma, med hög igenkänningsfaktor. Det är inte så dumt, vi behöver berättelser ibland för att vi ska engagera oss. Kapitlen avslutas med en framtidsspaning, ett spännande grepp. Dessutom bjuder varje kapitelförfattare på förslag på fördjupande litteratur.
Man har också exempel från hela skolans värld, från förskola till gymnasium, och man glömmer varken fritidshemmet eller vuxenutbildningen, inte heller nyanlända eller elevhälsan.
Det ser man inte varje vecka. Eller ens varje decennium.
Hans-Åke Scherp skriver om stödkedjan som ett bättre alternativ till styrkedjan, utifrån ett dilemma som handlar om uteblivna förbättringar, trots att man styrt helt enligt kvalitetsarbetets ABC. Han lyfter att lärdomar man själv dragit i högre grad förvekligas i praktiken än om man lyssnat till någon annan prata om det. Som vanligt har han ett humanistiskt perspektiv, väl formulerat i jämförelsen mellan skillnaden i att ställa sig frågan vad man ska göra med en elev som skolkar till skillnad från vad man ska göra med de lektioner eleverna skolkar ifrån.
Gunnar Berg skriver om skolors kulturers betydelse för utvecklingsarbete och det korstryck skolledare utsätts för. Rektors arbete handlar i stor utsträckning om att kunna hantera de spänningsfyllda relationer det ger upphov till. Ett medel för att avhjälpa att det blir ett problem är, enligt Berg, att se till att rektorer blir medvetna om dessa fakta, och att spelreglerna blir mer transparenta och därmed mer hanterbara.
Lars Svedberg skriver om professionsbegreppet, och nämner bland annat vårt förbund, som uppfyller några av de sex kriterier som ska till för att en yrkeskår ska kunna definieras som en profession, medan andra kvarstår. Han berör också korstrycket rektor utsätts för, men beskriver det som att manövrera i olika yrkesroller och värdesystem. Man måste balansera att vara lojal mot sin ledning samtidigt som man är äkta mot sig själv, och vara solidarisk mot personalen och trogen eleverna på samma gång.
Boken är lite som en best of-platta, där det blandas gamla hits från början av seklet, och nyare låtar, och där man också mixat om en del av det gamla. Den har också drag av en antologi.
Det betyder inte att det inte är bra, tvärt om. Har du läst originalen kanske du tycker att det är upprepningar, men ibland kan det vara trevligt att fräscha upp minnet. Om du ska bli inspirerad eller ej är ju oftast upp till dig som läsare.
Målgrupp? Nya skolledare kan få en bred och initierad bild av vilka utmaningar du kan möta som rektor. Och det är inte avskräckande.
Sedan är det ju lite otur att vissa framtidsspaningar blir förbikörda av ett virus, oavsett hur bra de spaningarna var när de skrevs. Men det finns även i skolans värld ett före och efter corona.

Fler nyheter

Tre små ord som räddade skolan

2020-11-24

Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi? Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström...

En hel bok om samtal för att utveckla skolan - kan det bli bättre?

2020-11-24

Skolutveckling genom samtal Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark (red) Studentlitteratur Jul...

Utsatta unga får inte tillräcklig hjälp

2020-11-24

Lyssna, reagera och agera Ann-Marie Markström och Ann-Charlotte Münger Studentlitteratur En del...