Nr 10/17 2017-12-08

Handbok för nya chefer och bra för gamla

Förskolechefens ledarskap
Att nå framgång
Siv Sagerberg
Gothia Fortbildning

Ännu en bok om ledarskap tänkte jag när jag fick boken i min hand.

Hur många böcker kan det finnas i ämnet? Vilken ledarskapsmodell förväntas jag nu kunna när boken är slut?

Att nå framgång som förskolechef var ju i och för sig nytt. Kunde denna bok ytterligare bidra till mer förståelse eller verkligen öka på min kompetens? Behövdes verkligen en bok kring förskolechefens ledarskap?

Oj som jag bedrog mig! Detta är en nytt och krispigt sätt att skriva om ledarskap. Mer autentiskt och viktigt på riktigt!

Jodå, boken tar, som i nästan alla böcker om ledarskap, upp ledarskapets utveckling och historia. Begrepp som KASAM, dialog, vikten av lyssnande, kommunikation och höga förväntningar likaså.

Visst får läsaren följa med genom Susan Wheelans grupputvecklingsfaser och Thomas Jordans eskalationstrappa. Även en och annan ledarskapsmodell beskrivs men allt detta är mer i förbigående för att skapa förförståelse inför det som följer.

Det blir intressant läsning och jag som arbetat länge som förskolechef känner mig motiverad att utmana mig själv än en gång.

Efter viktiga stycken, inte kapitel, kommer väl genomtänkta och relevanta reflektionsfrågor som får läsaren att tänka till och sen lyfter in i nästa del. I vissa kapitel får läsaren reflektera flera gånger. Reflektionsfrågorna går att hoppa över och man kan ändå gå vidare.

Sagerberg tar upp ämnen som jag inte ofta möter i andra böcker om ledarskap. Till exempel hur medarbetare kan reagera på ledare med annan kulturell bakgrund. Hur man ska arbeta för att hålla länge. Hur man behåller ett närvarande ledarskap när man arbetar på distans som en förskolechef med flera enheter gör.

Självmedvetet ledarskap och personlig mognad. Skapa meningsfullhet och delaktighet, undanröja hinder för utveckling, delegera handlingskraft och mycket annat.

Hela boken andas en tydlighet och värme. Man känner sig omhändertagen i sitt ledarskap, sedd och förstådd.

Som läsare får man handfasta råd om konflikthantering, vad läsaren tycker är det svåra samtalet, hur man ska gå tillväga för att mogna och ta sig förbi de hinder man själv eller annat kan utgöra.

Boken genomsyras av att du behöver utvecklas som människa för att bli och fortsätta vara en bra ledare. Reflektionsfrågorna hjälper verkligen till och boken kan lätt användas vid boksamtal eller studiecirkel.

Jag tror att en helt ny förskolechef eller rektor skulle kunna använda boken som en slags handbok för att inte falla i nybörjargropar. Den ger även en erfaren ledare mycket nytt men även redan känt att begrunda.

En mindre mogen ledare kan nog tycka att det är lite för mycket och att man bitvis blir lite daltad med. Jag tänker att man lite då och då behöver få lite tydlig guidning genom ledarskapets gamla sjö i farvattnen. Att vi alla behöver se över vårt ledarskap oftare än vad vi gör. Inte på ett osunt kritiskt sätt utan även med värme och förståelse för oss själva.

Siv Sagerberg har en önskan i början av boken, att den som läser får en ny insikt eller blir påmind om något som man redan visste och att läsaren ska skapa en skillnad som gör skillnad.

Hennes önskan blir definitivt uppfylld på flera vis.

I slutet av boken beskriver hon hur friska organisationer ser ut och hur man kommer dit. Vem vill inte ha en frisk organisation?

Nu ska jag gå och förankra visionen, värderingar och värdegrund, motivera och stötta mina medarbetare. Det blir ett härligt läsår!

 

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...