Nr 6/21 2021-12-07

Handbok i systematisk skolutveckling

Den vetenskapande läraren - en handbok för forskning i skola och förskola
Martin Lackéus
Studentlitteratur

Det är alltid trevligt när det dyker upp en bok som fyller ett hål som länge irriterat och skavt. Många som skriver om systematiskt kvalitetsarbete hoppar över eller snabbspolar förbi den viktigaste fasen av dem alla, nämligen analysfasen.
Du kanske känner igen dig i att sitta med enkätsvar och betygsresultat, data från barn och elevers kunskapsutveckling och tänka ... jaha, och vad ska jag med det underlaget till? Vad säger det om vad som händer i barngruppen eller i klassrummet? (Lackéus använder begreppet "evidensmissbruk", ganska fyndigt, tycker jag.)
Och när man dessutom får alltihop inför junidagarna, då alla ska sitta och utvärdera året som gått, men bara längtar efter att få välbehövlig och välförtjänt semester. Man har ju dessutom troligen glömt det man gjorde i oktober som var så himla bra.
Tänk om det funnes en metod och modell för hur man kunde samla ihop vettiga underlag kontinuerligt och systematiskt, och samtidigt använda det för kollegialt lärande.
Ta daa! Det finns ju!
Forskare på Chalmers har tagit från just en sådan modell, och den beskrivs utförligt i boken.
Boken innehåller formulär och procedurer som har tagits fram under ett åtta år långt forskningsprogram med drygt 30 huvudmän inblandade. Väl förankrat, med andra ord.

Jag började genast använda ett av formulären för att testa på min ledningsgrupp, och lärare jag pratat med ville gärna prova på modellen. Den är ganska enkel, som det mesta annat som blir framgångsrikt.
Boken gör en grundlig och välskriven genomgång av olika vetenskapliga metoder (en av alla de formuleringar som gör läsningen extra lustfylld är att skoldebatten inte i första hand handlar om skolutveckling utan "skolpolitiska pseudoproblem"). Det är inte alltid forskare lyckas göra det svåra enkelt, men det lyckas Lackéus med.
Nu förenklar jag grovt, men arbetsprocessen har ett fåtal grundläggande steg. Man väljer ett fokus, vilket måste vara tillräckligt smalt för att man ska kunna studera just det området. Sedan genomför man det man tänkt sig, "uppdraget", och sedan analyserar man det tillsammans med kolleger.
Analysen grundar sig på data man samlat in, vilket görs via ett formulär som är genialt i all sin enkelhet. Det tar bara ett par tre minuter, enligt författaren, att efter exempelvis en lektion, skriva ner sina tankar.

Överst skriver man det man specifikt vill titta på, i boken exemplifierat med hur man tydligt visar för eleverna var man vill att de ska ha sitt fokus. Fokuset, eller "uppdraget", bör vara detaljerat och mätbart (som till exempel antal gånger något specifikt ska göras). Efter lektionen skriver läraren ner några reflektioner, noterar en skattning av hur lektionen upplevdes, och bockar av ett antal taggar som man tycker passar in på den nyss genomförda lektionen.
Taggarna gör att man sedan enkelt kan skapa ett dataunderlag som utgår från samma påståenden från gång till gång.
Taggarna kan vara "fler har större fokus", "jag är tydligare" med flera, beroende så klart på vilket fokus man bestämt sig för.

Jag har pratat med några kemilärare som skulle kunna bestämma hur de gör en viss laboration, sedan testar alla att genomföra den, taggar och utvärderar tillsammans för- och nackdelar med upplägget. Ett närmande till lesson studies.
Slutligen får man återkoppling från "forskningsledaren", vilket kan vara en förstelärare, skolledare, lektor eller någon annan med rollen som "lärledare". Och du väntar inte till juni för att utvärdera, du gör det kontinuerligt under året.
Om det inte gått fram av texten ovan, så vill jag pränta in följande: Om du vill ha en systematisk skolutveckling på din förskola eller skola, rekommenderar jag absolut den här boken. Om du inte vill det, tycker jag att du ska läsa den i alla fall och bli inspirerad.

Fler nyheter

Arbetet bakom Visättraskolans framgångssaga

2022-05-03

Skolutveckling i praktiken – konkreta exempel Erik Hall, Douna Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira...

Svårt ha flera bollar i luften samtidigt

2022-05-03

Ledarskap och utmaningar i professionellt lärande Med fokus på elevers lärande Helen Timperley, F...

Lärorikt och viktigt om dyslexi

2022-05-03

Om dyslexi Tove Eklund Studentlitteratur Så får jag i min hand en bok, som äntligen ger mig ett...