Nr 5/21 2021-10-20

Här finns strategier för ett mer hållbart arbetsliv

Arbetet på jobbet
Anders Rydell
Natur&Kultur

Arbetet på jobbet, visst är det en lockande titel? Och när undertiteln är Om bök och bröte i arbetslivet måste man ju bara börja läsa i den.
Författaren Rydell är organisationspsykolog och har också pysslat med mycket annat. Bland annat försökte han sig på att vara stand up-komiker. Det märks lite grand i texten, men på ett positivt sätt. Han arbetar numera också som organisationskonsult, och har ett avsnitt med rubriken Var försiktig med organisationskonsulten. Självdistans är alltid bra!
Andra uppfriskande rubriker är till exempel Stollar och mellanmänskligt krångel, Andra får ta skiten och Alla ballar ur ibland. Poängen med boken är att få oss att hitta strategier för ett vettigare och mer hållbart arbetsliv. Och vem vill inte ha det?
Trots att boken landar på endast 160 sidor täcks väldigt många områden in. Dels är det kortare tips som sammanfattar bokens budskap, och även om tips och förslag på lösningar oftast blir alldeles för ytliga, lyckas Rydell med konststycket att på ett kortfattat sätt – mycket tack vare slående och konkreta exempel – få igenom sina budskap.

Han täcker in att en ledning visst ska skapa delaktighet, men måste vara tydlig med vad medarbetaren har inflytande över, och vad man inte kan påverka. Boken är inte skriven för skolan eller förskolan specifikt, så klart, men visst är det väl så att många tolkar uppdraget i skolan som att man har ett mycket större friutrymme än vad som egentligen finns?
Boken lyckas se problematiken – och presentera lösningar, så klart! – på de flesta områden som orsakar bök och bröte. Dels ledningen, som sagt, men också individens ansvar att ta hand om sig själv. Stress och att gå in i väggen får ett eget kapitel. Att tydliggöra roller är en viktig faktor, som ju hänger ihop med att uppdraget måste vara tydligt. Samtidigt måste individen ta ett eget ansvar för att hålla sig själv i god form, både fysiskt och psykiskt. Och om ditt arbete känns meningslöst, eller i alla fall inte meningsfullt, ja, då är det bättre att byta jobb.
Ibland handlar det om att nöja sig med att göra ett tillräckligt bra jobb. Ett av mina favoritavsnitt är när Rydell skriver om all den tid som i onödan läggs på att planera och genomföra lönesamtal. Skillnaden i nettobelopp i lön blir i slutändan "ett par pizzor av medelkvalitet, möjligen inklusive måltidsdryck". Och fortbildning som inte leder till ny relevant kunskap och nya sätt att göra saker på kan möjligtvis betraktas som att ha samkväm. Vi måste vara mer rädda om varandras tid, helt enkelt. Inget spel för gallerierna.
Det mellanmänskliga behandlas också. Ett begrepp Rydell använder är dränkning i skuldbalja. Man tycker helt enkelt att allt som inte funkar är andras fel, aldrig ens eget. Det kan leda till att omgivningen fjärmar sig från den personen, vilket leder till en nedåtgående spiral. Sedan finns det de som skuldbelägger sig själva, och så att säga dränker sig själva i nämnda balja. Det finns fler exempel på individbeteenden som det kan vara bra att friska upp minnet kring. Rydell lägger aldrig "skulden" på individen, det är i arbetsplatsens kommunikationsmönster och kultur orsakerna går att finna. Det hindrar inte att Rydells beskrivningar av olika beteenden är lätt igenkännliga.
Sedan lite om team, samarbete, konflikthantering och reflektion på det, och säcken är ihopknuten. Som extra pynt finns också en sågning av slentrianmässigt bruk av PowerPoint. Ofta är presentationen ett "stödhjul" för presentatören, men gör det krångligare för åhörarna att hänga med.
Kan du ha kul när du läser facklitteratur utan att få dåligt samvete? Då ska du läsa den här boken.

Fler nyheter

Lärandet behöver ha en bra regissör

2021-10-20

Regi för lärande - En guide för praktikinriktat pedagogiskt ledarskap Jan Nylund & Leif Åhlander...

Här finns strategier för ett mer hållbart arbetsliv

2021-10-20

Arbetet på jobbet Anders Rydell Natur&Kultur Arbetet på jobbet, visst är det en lockande titel? O...

När forskningen och praktiken möts

2021-10-20

Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund Lena Lindblad Petersen och Gunill...