Nr 4/19 2019-05-27

Joakims adhd-råd riktar sig till oss alla

Joakims överlevnadsguide till ADHD
Joakim Hedström
Eget förlag

NPF är nog ett av de mest använda begreppen när det gäller skola och elevhälsa de senaste åren. Antingen gäller det NPF-certifiering, nya läromedel eller debattartiklar. Det är alldeles utmärkt att neuropsykiatriska funktionshinder diskuteras. Kunskapen behöver verkligen ökas.

Till ens hjälp kan oväntade skrifter vara som hamnar på skrivbordet. Den här boken är ett exempel.

Den tog författaren fyra år att skriva, och riktar väl sig egentligen till vuxna läsare.

Tror dock att den kan vara användbar även i skolvärlden.

Att ha adhd är, skriver Hedström, som att vara med i en tävling där reglerna och förutsättningarna ständigt ändras. Och att råd som "använd en kalender om du har svårt att planera dina dagar" är lika dåligt tips till en person med adhd som att peka på en bil och säga som vill lära sig köra bil: det är ju bara att köra.

Kanske råden om jobbet kan vara vägledande också för arbetet i klassrummet. Författaren jobbar bäst vid ett ståbord, jobbar bättre om han kan dela upp dagen i kortare stunder och om han får möjlighet att röra sig ofta. Hörlurar med brusreduktion hjälper till exempel för att kunna koppla bort omvärlden och fokusera.

Författaren rekommenderar att ha en enda kontaktperson på jobbet att rapporterar till, ha regelbundna möten med frågor som: Gör du det du ska?

Bra råd för oss alla.

Fler nyheter

Om det oväntade skulle inträffa...

2019-10-09

När krisen drabbar förskolan Anna Hellberg Studentlitteratur Denna bok vänder sig till oss som...

En modell som alla borde ta till sig

2019-10-09

Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen Anna Borg, Gunilla Carlsson Kenda...

Så skapas bra förutsättningar för alla

2019-10-09

Rektor i förskolan – bli en bra ledare Siv Sagerberg, Lotta Österman Eriksson GOTHIA Fortbildning...