Nr 7/17 2017-09-19

Kom igång med lesson study - ett nytt arbetssätt

Lesson study – Kollegial professionsutveckling
Elaine Munthe, Nina Helgevod, Raymond Bjuland
Natur&Kultur

Hans Alfredsson skrev en gång En liten bok om att bränna kvistar, gräs, löv och annat avfall i ett hörn av trädgården, som handlade om att, ja, ni fattar.

Boken Lesson study – Kollegial professionsutveckling handlar om just det titeln beskriver. Båda är föredömligt koncist hållna. Där stannar likheterna, den ena är mer humoristisk än den andra (gissa vilken), men det ska inte ses som ett negativt omdöme om Lesson study.

Boken är skriven utifrån en norsk kontext, men har vid behov överförts till svensk kontext, eller så har norska förhållanden förklarats. Mer sådant i översatta böcker, tack!

Författarnas mål med boken är att introducera begreppet lesson study och att kunna hjälpa lärare, skolledare och lärarutbildare att komma igång och prova arbetssättet. Det lyckas de bra med.

De ger både en teoretisk bakgrund och många praktiska tips för hur man kan gå tillväga. De skriver boken utifrån principen att först presentera vad man ska göra, därefter hur det kan göras och slutligen presentera den teoretiska delen, ett avslutande varför.

Lesson study är ett sätt att systematisera lärares lärande. Tillsammans planerar ett antal lärare en lektion, ett moment eller liknande. Någon av lärarna genomför lektionen och de andra observerar vad som händer i klassrummet. Därefter utvärderar man lektionen och försöker förbättra den. Helst ska man genomföra den förbättrade versionen och utvärdera skillnaderna mellan de två tillfällena.

Det man utvärderar är inte läraren, utan elevernas lärande och förhållandet mellan undervisningen och lärandet.

Modellen har använts i 140 år i Japan, och bland andra Dewey förespråkade modellen. Nutida forskning om lärande och professionsutveckling bland lärare innehåller en del nyckelfaktorer för att insatser ska lyckas, och flera av dem rimmar väl med lesson study.

Exempel på det är att man behöver ifrågasätta sin egen undervisning på ett systematiskt sätt, och ha vilja och förmåga att göra det. Man måste vilja pröva sina teorier i praktiken och också välkomna kollegialt lärande, inte minst låta andra observera och diskutera ens egen undervisning.

Lesson study tar tid. Dels behöver man avsätta tid för planering och lektionsbesök och efterföljande reflektioner, dels behöver processen vara utsträckt över tid. En till två cykler per år är vad man hinner med.

Som skolledare måste man stötta processen, och inte minst skapa tid för lärarna att satsa på det. Skolledaren behöver, som vid all skolutveckling, vara aktivt stöttande och bekräftande, och helst vara involverad på olika sätt. Man kan också behöva öppna börsen för att plocka in någon utomstående expert på området. Och helst ge utrymme för de deltagande lärarna att få presentera sina lärdomar för alla kolleger.

Resultatet av lesson studies kan då bli att lärare lär sig ändra sin praktik så att undervisningen blir bättre.

Metoden har visat sig leda till bland annat att lärare börjat ifrågasätta begreppen starka och svaga elever, då man insett att olika undervisningssätt faktiskt leder till att alla elever kan vara "starka". Skillnaden är sättet att undervisa.

Boken innehåller också ett avsnitt om hur man kan använda metoden på lärarutbildningar, och jag ser direkt att delar av det kan användas för att introducera nya lärare på en skola. Det kan exempelvis handla om att på ett strukturerat sätt få den nya kollegan att lära sig av mer erfarna lärare vilka svårigheter elever kan möta i olika moment, eller hur man som lärare kan ta reda på vad eleverna redan kan.

För att sammanfatta; en användbar liten bok.

Fler nyheter

Akademisk essä - i stället för uppsats?

2020-04-01

Akademisk essä: introduktion och skrivhandledning Lars Wallsten, Åsa Morberg Studentlitteratur En...

Viktig omställning till framtiden

2020-04-01

Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola Jan Hylén Studentlitteratur Skolan är ett av samhälle...

En ständigt pågående process...

2020-04-01

Skolutveckling och jämställdhet Mia Heikkilä Natur&Kultur "Jämställdhet är inte ett projekt". Så...