Nr 5/19 2019-08-29

Lite för mycket av det goda

Utmärkt ledarskap i skolan
Jan Håkansson, Daniel Sundberg
Natur&Kultur

I samma serie som denna bok har författarna tidigare också skrivit om undervisning och skolutveckling. De är habila hantverkare som vet hur man ska snickra ihop en text baserad på ett antal, ibland ett stort antal, i en del fall ett mycket stort antal, forskares resultat och rapporter.

Det är gediget, det är omfattande, det är en stor skog med många träd, så många att man som läsare inte ser själva skogen. Boken hade tjänat på en tuffare redaktör.

Jag har lite svårt för uppradningar av slaget "forskaren si och så har i sin studie kommit fram till att" följt av en punktlista. Den här boken har många punktlistor. Sammanlagt klockar man in på över 400 punkter! Det blir svårsmält, på min ära!

Men, och det är ett viktigt men, det finns en hel del matnyttigt, så klart.

Bokens struktur är tydlig, indelad i åtta huvudkapitel som bildar en loop. Första steget är att anta utmaningen att leda, sedan ta reda på var man befinner sig, skapa en gemensam karta och sedan navigera i förändringsarbetet.

Därefter ska man följa upp resultaten, hålla kursen, växla upp för att slutligen flytta fram positionerna. Då har man gått ett varv.

Om du har läst en del ledarskaps- och skolutvecklingslitteratur kommer du att känna igen många referenser. Om inte, får du en gedigen genomgång av aktuell forskning och även en del klassiker i lagom mått. Det blir dock, som sagt, lite mastigt att tugga sig igenom. Risken med att gå igenom så många referenser och resultat är att några av dem blir lite hängande i luften; man får läsa om grisens alla delar i detalj, men knorren saknas.

Det saknas inte alls poänger. En som jag fastnade för, och som jag redan använt mig av som diskussionsunderlag i en utvecklingsprocess, är det författarna kallar det pedagogiska ledarskapets kompass.

En axel går från målstyrt, reguljärt kvalitetsarbete till innovativ och kreativ problemlösning. Den andra axelns ena ände pekar mot att växla upp genom systematiskt arbete och dess motpol (om det nu är en motpol) är att växla in i klassrummets undervisningspraktik.

Det ger fyra fält, som är ett intressant upplägg för diskussion kring vilka utmaningar man kan möta som skolledare.

De fyra utmaningarna är att få utvecklingsarbetet att bli en naturlig del av undervisningen, att sprida goda exempel till andra lärare, att läsa av skolans kontext och hitta utvecklingsmöjligheter samt att koppla det systematiska kvalitetsarbetet till lärarens vardag. Fler sådana strukturer, eller knorrar, till läsarens hjälp hade varit önskvärda.

En finess och ett smart drag är att varje kapitel inleds med en myt om ledarskap inom skolan. Till exempel att det räcker att skolledaren vet målbilden och att hen informerar om den, eller att ledarskap inte har med teori att göra. Båda dessa vederläggs med emfas i boken.

Fler nyheter

Nyttig hjärngymnastik - men googla eller ta fram den filosofiska ordlistan

2020-02-06

Undervisningens återkomst Gert J. Biesta Natur&Kultur Gert J. Biesta, en av de inflytelserika...

En bok som kan minska arbetsbördan

2020-02-06

Iakttagbara mål Johan Alm Gothia Fortbildning Författaren har ambitionen att detta ska vara en...

Blanda inte beröm och återkoppling

2020-02-06

Feedback – så återkopplar du i klassrummet John Hattie och Shirley Clarke Natur&Kultur Feedback,...