Nr 2/19 2019-03-19

Mellan "kateder" och "på egen hand"

Grundbok i kooperativt lärande. Vägen till det samarbetande klassrummet
Niclas Fohlin, Anneke Moerkerken, Lisa Westman, Jennie Wilson
Studentlitteratur

En del hävdar att katederundervisning (definiera det, någon!) är melodin, skola på riktigt som det också uttrycks. Andra menar att det där med att eleverna får lära sig på egen hand är det bästa, men de är ganska ensamma nu för tiden.

Sedan har vi de som placerar sig i mitten, de som förespråkar kooperativt lärande. Som den här bokens författare. De gillar inte alls de traditionella grupparbetena där eleverna lämnas åt sig själva och egentligen arbetar enskilt.

Kooperativt arbete är att samarbeta och vara beroende av varandras bidrag, att ta ansvar för hela gruppens arbete, att få synergieffekter och därmed överträffa summan av delarna och att faktiskt träna samarbetsfärdigheter parallellt med lärandet av andra förmågor och kunskaper. Och heterogena grupper är, hör och häpna, bättre än homogena, och elever med större utmaningar har mest ut av arbetsformen, även om alla elever lär sig mer.

Allt enligt författarna, som har många års erfarenhet av arbetssättet i sina roller som lärare.

Att börja arbeta kooperativt i klassrummet är inget man gör i en handvändning.

Det handlar om att ändra sin förståelse av lärarjobbet, att vilja göra det och skaffa sig kunskapen om hur man gör. Och precis där kommer den här boken in i bilden.

Varje resa börjar med ett första steg, och jag är övertygad att man som lärare, och skolledare också för den delen, både blir sugen på att ta det första fjätet och med bokens hjälp också kan klara av att göra det.

Drygt en tredjedel av boken handlar om forskning kring kooperativt lärande och metoder i klassrummet som engagerar eleverna. Det är mycket Dylan Wiliam och John Hattie, vilket ju inte är en nackdel.

Författarna anger, smart nog, i bokens början hur man som läsare kan ta sig an texten. Vill du hoppa direkt in på del två eller tre kan du göra det, och enligt min uppfattning bör det funka utmärkt. Börja till exempel direkt med olika metoder i klassrummet, och fyll efter hand på med teoretisk kunskap från bokens första del.

För största effekt är det viktigt att man samarbetar på skolan och att skolledningen är med på noterna. Och förändring är ju inte enkelt, tänk på det där med knoppar som brister.

Lärare behöver "vara beredda att göra sig sårbara, auskultera och besöka varandras klassrum, få handledning i klassrummet, analysera", diskutera och reflektera. Och det tar tid och tålamod. Men den bild författarna ger av hur eleverna lyckas när det går bra, gör att jag blir sugen på att prova. Haken är att jag inte är lärare längre, men jag kan ju stötta de som vill prova!

I slutet av boken har du konkreta exempel på hur du kan arbeta i klassrummet, med övningar och arbetssätt som har olika namn, som EPA, Fråga, fråga, byt och Huvuden ihop.

Och det jag, nu när jag ser det, saknar i många andra böcker: en lista i slutet med vanliga frågor. Och så kopieringsunderlag på det. Är du det minsta sugen på att lära dig mer, tveka inte att spana in den här boken.

Man skulle bara arbetat igenom hänvisningar lite mer. Begrepp dyker upp och förklaras inte förrän senare i texten, och termer förklaras inte alltid, men går för det mesta att hitta. Men det är bara randanmärkningar, låt inte det hindra dig.

Fler nyheter

Elever som utmanar - så klaras de av

2020-05-26

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar Veronica Gustafsson Lärarförlaget "Den här...

Så går det till att trolla med knäna

2020-05-26

Design för skolorganisation – i praktiken Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson Gothia fortbildning...

Mästaren i formativ bedömning

2020-05-26

Att följa lärande – Formativ bedömning i praktiken Dylan Wiliam Studentlitteratur Det här är andr...